Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Rekord för Röd Front 2008

Årets Röd Front-demonstration i Växjö samlade ett rekordstort deltagarantal. Över 130 personer tågade från Vattentorget till Speakers corner där ytterligare ett 50-tal personer anslöt för att lyssna till Kommunistiska partiets ordförande Anders Carlsson, Erik Gustafsson från Revolutionär Kommunistisk Ungdom, Emelie Nilsson & Oskar Dahl från Ung Vänster och Maria Blomgren från Vänsterns studentförbund. Deltagarantalet utgjorde en fördubbling mot förra årets Röd Front-demonstration och därmed samlar Röd Front lika många deltagare som socialdemokraternas tåg i Växjö.
Demonstrationståget
Demonstrationståget

Guillermo Cariz
Guillermo Cariz stod för musikunderhållning vid Röd Front-mötet

Som ett led i den internationella solidariteten samlades det in pengar till Svensk-Kubanska föreningen och dess solidaritetsarbete. Insamlingen resulterade i närmare 1500 kr.

I Anders Carlssons tal utgjorde kampen mot mördarsniglarna ett huvudtema; men inte de i trädgårdarna utan de politiska mördarsniglarna som raserar allt i sin väg när man monterar ned den offentliga välfärden i Sverige och sänker skatterna för de rika. Även sjuksköterskornas kamp för högre löner fick stort utrymme då Anders Carlsson sade att: ”sjuksköterskorna slåss för sina egna löner. Med all rätt. Men jag vill påstå att strejken har en vidare betydelse. Genom sin strejk sätter sjuksköterskorna fingret på det politiska bedrägeri som pågår i Sverige. Där politiker av alla kulörer talar stort om att satsa på skola, vård och omsorg. Och där de beklagar sig över låga kvinnolöner. Men det är bara pladder. I politisk handling verkar de i rakt motsatt riktning. Jag hoppas innerligt att sjuksköterskorna står på sig. För i potten ligger inte bara deras egna löner. Utan också den offentliga vårdens framtid. Vi säger: Allt stöd till sjuksköterskornas kamp!”.

Tal

OBS! Det talade ordet gäller naturligtvis!

Anders Carlsson, Ordförande i Kommunistiska Partiet
Anders Carlsson, Kommunistiska Partiet

Erik Gustafsson, RKU
Erik Gustafsson, Revolutionär Kommunistisk Ungdom

Maria Blomgren, Vänsterns Studentförbund

Oscar Dahl, Ung Vänster
Oscar Dahl, Ung Vänster

Emelie Nilsson, Ung Vänster
Emelie Nilsson, Ung Vänster

Tidigare info om 1 maj 2008

Demonstration – samling Vattentorget 15.00. Möte Speakers Corner 15.30
Tal av Anders Carlsson, ordf. Kommunistiska Partiet; Erik Gustafsson, RKU;
Emelie Nilsson, Ung Vänster; Maria Blomgren VSF. Musik av Guillermo Cariz.
Arr: Kommunistiska Partiet, RKU, Ung Vänster och VSF

Europas grönaste stad?

Politikerna i Växjö kommun slår sig gärna och ofta för bröstet när de hävdar att Växjö ligger i framkant vad gäller miljöarbete. Nu vill man till och med byta slogan till ”Europas grönaste stad”. Men vilka miljösatsningar sker egentligen här? Kommunfullmäktige har beslutat att satsa på kollektivtrafiken. Alla partier i fullmäktige är överens omatt denna satsning kommer att kosta pengar och dessa ska hämtas in genom höjda biljettpriser. Helt fel säger vi kommunister. En riktig satsning på kollektivtrafiken i Växjö kommun vore att sänka biljettpriserna för att på sikt göra det helt gratis att åka kollektivt. Det vore en riktig satsning och inte den halvmesyr som nu föreslås.

Expansiva Växjö har även beslutat att bjuda in den förre amerikanske vicepresidenten Al Gore till Växjö för att beskriva sitt miljöarbete. Prislappen för Al Gore ligger på tremiljoner kronor varav 1,8 miljoner går till honompersonligen. Denne ”miljökämpe” reser runt i världen med sitt nedsmutsande privatplan och predikar kapitalistiska ”lösningar” på miljöproblemen. Att kalla sig förkämpe för miljön samtidigt som man tar initiativ till miljöförstörande angreppskrig så som skedde i Jugoslavien 1999 är ett hyckleri utan dess like. Al Gore har ingenting att förklara för växjöborna, därför vill vi inte att han ska komma hit och vi säger Al Gore är inte välkommen till Växjö!

Arbete åt alla – kräv rejäla lönelyft!

I Växjö kommun går just nu 1831 personer helt utan jobb. Av dessa är 321 under 24 år. Till detta kommer alla deltidsarbetslösa. Borgarna vill råda bot på massarbetslösheten genom att sparka på de arbetslösa. Man har sänkt a-kassan och kräver att arbetslösa ska ta låglönejobb samtidigt som man med hjälp av Vaxholmsdomen i EG-domstolen öppnat upp för lönedumpning. En riktig och hållbar politik för jobben vore i stället att se till det blir rejäla lönelyft för arbetarna, framförallt inom de kvinnodominerade yrkena. Pengarna finns, se på skattefusket som uppgår till 133 miljarder kronor per år, varav företagen står för merparten.

Satsa på skolan – vänd borgarnas besparingar ryggen!

Återigen står skolorna i Växjö kommun inför besparingskrav. Sedan 2003 har kommunen sänkt sina anslag per elev i
gymnasieskolan med runt 20 procent, från ca 74000 kr per elev till drygt 60000 kr per elev. Kommunen betalar betydligt under den så kallade Riksprislistan. Vi har alltså en kommun som tror att den är expansiv när den inte ens är beredd att satsa ett genomsnittligt belopp på våra ungdomar.

Det är inte konstigt att friskolorna blomstrar i Växjö. Vår kommun är nu en av de mest friskoletätaste kommunerna i Sverige. Den skolpolitik som förs sker helt på marknadsanarkins vägnar. Man ser eleverna som kunder och skolan som ett sätt att tjäna pengar. Mot denna utveckling ställer vi kommunister att man inte ska tillåtas tjäna pengar på ett så grundläggande behov som utbildning. Vi säger att det max ska få finnas 20 elever i varje klass och att kommunen ska satsa 25 procent mer pengar per elev jämfört med idag.

Flygbladet i sin helhet

Vill du läsa vårt 1 maj-flygblad i sin helhet, klicka då här för att ladda hem det.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!