Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Journalistik, statistik och Kuba

Refuserad av SMP, januari 2008

SMP:s krönikör Inger Enkvist ägnar återigen sin krönika åt Kuba (SMP 071231). Denna gång verkar kritiken handla om statistik och journalistiskt arbete, men krönikan bollar med många anklagelser mot landet och dess ledare så tesen är för en läsare härvidlag inte tydlig. Då professorn i spanska, Inger Enkvist, verkar anse att hennes krönikeplats på ledarsidan ska handla om Kuba kräver några av hennes påståenden ett svar. Enkvist hävdar att ”vanligt journalistarbete inte är möjligt” på Kuba. Det är direkt felaktigt. På Kuba bedrivs precis samma journalistiska arbete som i andra länder; och det av såväl kubanska som utländska journalister, inklusive svenska journalister. Utländska journalister som vill arbeta på Kuba söker i vanlig ordning arbetstillstånd i landet. Undertecknad känner personligen flera svenskar som bedrivit vanligt journalistiskt arbete på Kuba. Enkvist hävdar vidare att statistiken på Kuba är hemlig. Ett påstående helt gripet ur luften och dessutom något som inte är sant. Det är bara att söka sig till FN och deras statistiska verksamhet så ser man att det finns gott om tydlig och informativ statistik om Kuba. Statistik som återigen verifierar de framsteg som Kuba gjort och alltjämt gör. Det är denna statistik och dessa framsteg som gör att Kuba, dess ledare och dess samhällsordning så ofta måste baktalas och demoniseras. Den i borgerliga tidningar ständigt återkommande Kuba-kritiken handlar egentligen om enda sak, att man inte kan acceptera att ett land vill organisera sig på ett icke kapitalistiskt sätt.

Kuba visar i pratisk handling att en annan värld är möjlig, att jämlik solidaritet kan råda och att kapitalismen som system har ett alternativ. Borgerligheten, inklusive Inger Enkvist, borde ägna sig åt att ta den ideologiska debatten om de två samhällssystem istället för att ägna sig åt desinformation och rena påhitt. Det vore ärligare och för läsarna betydligt enklare att förstå.
För övrigt är inte Svensk-Kubanska föreningen en kommunistisk organisation som ledarsidan felaktigt påstod 080102.

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet i VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!