Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Kommunistiska Partiet startar insamling till Gaza

Den humanitära situationen i Gaza är allvarlig och förvärras av den samlade västvärldens ekonomiska blockad. I solidaritet med det palestinska folket inleder vi därför en insamling till ett humanitärt projekt i Gaza.

I våras fick Kommunistiska Partiet en förfrågan från den progressiva, sekulära hjälporganisationen Hanan om partiet kunde hjälpa till med ett projekt i mellersta Gaza till stöd för elever som av olika orsaker halkar efter i skolundervisningen. Projektet beräknas kosta 45200 dollar vilket i svenska pengar motsvarar drygt 300000 svenska kronor. Hanan är en av alla parter i Gaza respekterad hjälporganisation.

Insamlade medel betalas in till
Kommunistiska Partiets Internationella Solidaritetsfond

Sätt in ditt bidrag på Pg 209 86 – 6

Palestinabössa

Läs mer på Kommunistiska Partiets centrala sida:
http://www.kommunistiskapartiet.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=145&Itemid=173Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!