Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Tal av Jan-Åke Karlsson, Kommunistiska Partiet

OBS! Det talade ordet gäller naturligtvis!

1 majfirare!
Det är mycket nu.
Så mycket att jag inte riktigt vet var jag skall börja och absolut inte var det skall sluta.
Men låt mig börja med vad vi just gått och demonstrerat kring.

Alla onda ting är tre har vi just ropat ut.
Och ond är just vad politiken i Sverige är nu, den är ond eftersom den är orättvis.
Borgarregeringen sänker skatten för de rika medan vanligt folk inte får del av de goda tiderna.
För visst är det goda tider.
Företagen uppvisar rekordvinster och Sveriges ekonomi går utmärkt.

Men borgarregeringen förvaltar de goda tiderna på ett orättvist sätt.
I avtalsrörelsen förväntas löntagarna hålla igen.
För att inte äventyra samhällsekonomin hävdar de.
Men äventyrar man inte samhällsekonomin när man säljer ut de statliga företagen?
Äventyrar man inte samhällsekonomin när man sänker skatteinkomsterna till statskassan utan att täcka upp med något annat?

Överklassen i Sverige får i år 15 miljarder kronor i skattesänkningar.
Det är den summa som nu delas ut till de redan rika när man sänker förmögenhetskatten och fastighetskatten
Var i ligger det rättvisa att avskaffa förmögenhetsskatten?
En skatt som endast 230 000 svenskar idag betalar.

”De förmögna är vårbudgetens stora vinnare”, skrev Dagens Nyheter.
Det säger det mesta.
När till och med högerpressen tvingas medge att borgarnas budget är klassorättvis, så finns det inte mycket mer att säga om fördelningsprofilen.

Regeringen motiverar sin skattesänkarpolitik med att det ska skapa fler jobb.
Sänkta skatter för de rika ska leda till ökade investeringar och fler jobb.
Det är sanslöst i sin förljugenhet.

För på vilket sätt avskaffad förmögenhetsskatt eller kraftigt sänkt fastighetsskatt för dem med de största och dyraste villorna ger fler jobb är en gåta som inte ens den klurigaste nyliberal kan besvara.

Så sent som för tre veckor sedan delade AB Volvos aktieägare ut 20 miljarder kr i utdelning till sig själva.
Pengar som Volvo därmed inte kan använda till investeringar.
Hur ska de då kunna skapa nya jobb?
Aktieägarna badar i pengar.
Förra året roffade de åt sig 170 miljarder kronor, i år räknar de med 250 miljarder kr i utdelningar, för att göra ingenting

Vi kommunister säger i stället att skatten borde höjas för de rika, så vi kan göra offentliga satsningar på skolan och vården, så att bostadsbyggande kan skjuta fart och så att inga planerade infrastruktursatsningar måste läggas i malpåse.

Om sedan någon rik krösus vill flytta utomlands, så gärna för oss.
Vi kommer inte att sakna dem.
Sverige behöver inte mer av egoism och profitbegär, vi behöver med av solidaritet och gemensamma lösningar.

Alla onda ting är tre ropade vi, och mest ond av de tre är nog Carl Bildt.
Man trodde att man i politiken skulle slippa se denne arrogante skitstövel.
Men som den översittare och maktmänniska han är kunde han inte hålla sig borta när borgarna gjorde comeback i höstas.

Vi är inte bara emot den politik som Carl Bildt står för, vi är också emot honom personligen.
Detta för att han inför kriget mot Irak lät sig värvas som politisk legosoldat i Bush-skapelsen Kommittén för befrielsen av Irak.
Därmed är Carl Bildt medskyldig till de krigsförbrytelser som dagligen utspelas i Irak.

Vi är emot honom för att han som styrelseledamot i Lundin Oil varit med om att förvärra situationen i Sudan.

Vi är emot honom för att han via sitt aktieinnehav och intressen i det ryska Gazprom bidragit till plundringen av Ryssland, där fattigdomen och klyftorna nu är obeskrivliga.

Och inte minst är vi emot Carl Bildt för att han inför FN står och fördömer världens fattiga länder och hyllar USA och deras inhumana politik.

Den 12 mars talade Carl Bildt i 9 minuter inför FN:s råd för mänskliga rättigheter.
Han talade om att regimer som kränker medborgarnas rättigheter ofta också är de som hotar internationell fred, och stabilitet.
Han upprepande USA.s lista på s.k. skurkstater.
Men han nämnde inte USAs och allierades förödande brott mot fred och stabilitet i Irak och Afghanistan.

Han talade om att utomrättsliga avrättningar förekommer i Sri Lanka – men glömde USAs och Israels välkända och högteknologiska dödande på detta område.

Bildt sa att dödsstraffet måste överges, och han nämnde Iran, och med beklagande Irak, men framförallt Kina – men fortfarande lyste husbonden USA med sin frånvaro i hans tal.

Han talade om att nya auktoritära regimer inför restriktioner för användning av internet – men menade inte USA och dess blockad som förhindrar och fördyrar kubanernas användning av internet och förbjuder dem att logga in på USA-bolagens hemsidor, som Disneys, Time Warners.

Bildt sa att de senaste åren har framstegstakten när det gäller demokrati och rättsamhälle dämpats, men han nämnde inte USAs anfallskrig, ockupation, rättsövergrepp och systematiska brott mot grundläggande medborgerliga rättigheter.

I svensk media uppmärksammades inte Bildts odemokratiska och inhumana inlägg.
Däremot gjorde svensk media ett stort nummer av den kubanske delegatens svar till Carl Bild
Kubas representant svarade med en kort replik:

”Vi har med bestörtning lyssnat till Kungariket Sveriges representant.
Hans stridslystna och mästrande inlägg påminner om den svenska imperialismens alls icke ärorika dagar, som drabbade grannfolk med blod, tårar och kolonial underkastelse.
Cynismen, hyckleriet och medlöperiet i hans ord väcker förvåning.
Hur kan man tala om läget för de mänskliga rättigheterna i världen utan att nämna det tortyrcentrum som USA har upprättat i Guantanamo?

Om han nu är så engagerad för de mänskliga rättigheterna i världen, varför nämnde han inte de krigsförbrytelser som begås av ockupationstrupperna i Irak? Varför undvek han att beröra de hemliga flygningarna och CIAs fång- och tortyrcentraler runt om i Europa?”

Den kubanske delegaten i FN-rådet hade helt rätt.
Hur kan man tala om läget för de mänskliga rättigheterna i världen utan att nämna det tortyrcentrum som USA har upprättat i Guantanamo?
Han har också rätt i att Bildts anklagelser mot andra länder klingar falskt eftersom Sverige samtidigt och upprepat bryter mot de mänskliga rättigheterna.
Genom att överlämna människor till CIA och säker tortyr, som i fallet med de två egyptierna.
Genom att förneka människor rätten till juridisk prövning, som i fallet Hassan Asad.
Palestinierna som just nu ska utvisas utan att han fått reda på vad han är anklagad för.

Kubanen kunde ha tillagt att Sverige är en del av en pågående krigsförbrytelse. Genom truppinsatsen i det ockuperade Afghanistan och genom stödet till USA:s krig i Irak.
Carl Bildt är en skam för Sverige, en av tre onda ting.

Sverige ut ur Afghanistan har vi ropat idag.
Varför då?
Jo för att Sverige idag är ett krigförande land.
I Afghanistan deltar svenska soldater fullt ut i USA s.k. krig mot terrorismen.
Svenska soldater dödar Afghanistan.
Svenska soldater dödar t.o.m. på beställning.
Det visade ju TV4:s Kalla fakta nu i vintras.

Den svenska neutraliteten och allianfriheten är inte förhandlingsbar, säger vi kommunister.
De svenska trupperna måste hem från Afghanistan och det omedelbart!

Kriget mot terrorismen.
Den som inte är med oss är mot oss.
Den som skyddar en terrorist är själv en terrorist.
Känns orden från USA igen?

Förra veckan släppte USA den ökände terroristen Luis Posada Carriles ut fängelset i Texas.
Posada Carriles är den man som 1976 sprängde ett kubansk passagerarflygplan i luften. Han har medverkat i till flera mordförsök på Fidel Castro.

Han var involverad i hotellbombningarna i Havanna 1997 och han hjälpte till och beväpnade Contras i Nicaragua på 80-talet.
När nu USA släpper denne terrorist, vad menar man då med kriget mot terrorn.
Vi påminner om Bushs ord.
Den som skyddar en terrorist är själv en terrorist.

Men sanningen är att det s.k. kriget mot terrorismen inte alls är ett krig mot terrorismen.
Det är i stället USA:s krig mot alla dem som ifrågasätter USA:s självpåtagna rätt att leka världssamvete och världspolis.

Ställ bara frågan om var massförstörelsevapnen i Irak finns och alla som inte heter George Bush, Carl Bildt eller jobbar på en borgerlig ledarsida vet att kriget mot terrorismen är en bluff.
Det är ett krig mot de fattiga, ett krig om oljan och ett krig mot dem som tar kamp mot orättvisorna och ifrågasätter USA-imperialismen.

Här i Växjö har vi nu fått vår egen variant av kriget mot terrorismen.
Växjöhems VD, Monica Malmlöf, sa i tidningen Kronobergaren för några veckor sedan att hon gärna samarbetar med SÄPO i jakten på misstänkta terrorister som kunde tänkas bo i Växjöhemslägenheter.
Hon dolde inte att det var muslimska hyresgäster som hon syftade på.

Monica Malmlöfs uttalande är skamligt och hon borde be om ursäkt för att hon pekar ut muslimer i allmänhet som potentiella terrorister.
Men hon borde också be alla andra om ursäkt, för vad är det för ett samhälle hon öppnar uppför när den lokala hyresvärden ska agera spion och rapportera till SÄPO.

Alla onda ting är tre sa vi.
Mannen i hästsvansen, Anders Borg, är också ond.
Ond för att han så oblygt tar från de fattiga och ger till rika.

Han har sänkt a-kassan och satt igång en formlig häxjakt på de arbetslösa.
Han för över pengar från vanligt folk till de redan rika.
Men vad då säger kanske någon.

Alla vi som har ett jobb har ju fått ett jobbavdrag med sådär en 800 mer i månanden.
Visst, vi har fått ett jobbavdrag.
Men det som den ena handen ger tar den andra tillbaka.

Nu vid halvårsskiftet införs t.ex. den nya skatten i trafikförsäkringen som gör att
det blir mycket dyrare att ha bil, inte minst för ungdomar som får ännu högre premier eftersom de anses mer skadebenägna.

Bakom denna omläggning ligger att regeringen vill att alla trafikrelaterade kostnader för sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning helt ska betalas av trafikförsäkringssystemet i stället för som idag av socialförsäkringssystemet.

Man vill alltså rasera den svenska modellen där alla ska ha god vård vid sjukdom eller skada.
Här öppnar man upp för det nyliberala system är man är utlämnad till olika försäkringar och där man får skylla sig själv om man inte har råd.

Anders Borg är ond eftersom han företräder den onda nyliberala politiken.
Mot denna nyliberala politik ställer vi kommunister den socialistiska politiken.
Vi vill inte som de nyliberala utlämna människorna till den totala individualismen och den krassa kontanta betalningen.

Vi vill ha mer av gemenskap och solidaritet.
Vi vill ha generella välfärdsystem som är lika för alla.
Inte minst för att samhällets svagare grupper behöver det.

Vi vill återställa A-kassan till 90%, som den var i början av 90-talet.
Vi vill höja skatten för de rika så att de kan dela med sig till dem som har mindre.
Vi vill lämna det odemokratiska EU-projektet så att makten och besluten kan föras närmare människorna.

Vi vill bekämpa arbetslösheten, inte som borgarna genom att sparka på de arbetslösa, utan genom att införa 6 timmars arbetsdag och sänka pensionsåldern till 60 år.
Vi vill skapa löner som alla kan leva på och då måste lönerna inom den offentliga sektorn upp.
Inte minst kvinnolönerna.

Vi vill förstatliga företagen så att rikedomarna tillfaller hela befolkningen och inte som idag en liten klick av rika aktieägare som roffar åt sig vinsten utan att göra ett hederligt handtag.

Här i Växjö vill vi hindra borgarna från att sälja ut den kommunala egendomen. Man försöker omvandla ett stort antal kommunala hyreslägenheter till bostadsrätter och man försöker förmå kommunalt anställda inom vård och omsorg att ”knoppa av sig själva” för att göra sitt jobb i privat regi.

Man ska ju nu t.o.m. anställa en tjänsteman på kommunen med uppgift att förmå personalen att ta över driften själva.
Aldrig säger vi kommunister.
Vi är alla en del i det gemensamma.
Och därför måste vi slå tillbaka högerns attacker på det offentliga och gemensamma.

Alla onda ting är tre.
Och den tredje onde är Reinfeldt.
Inte för att vi har sett honom så mycket efter valet.
Han har kanske fullt upp med att räkna, för före valet var ju de arbetslösa 1,2 miljoner enligt moderaterna och nu efter valet har de blivit 300 000 enligt samma moderater.

Men visst är Reinfeldt ond.
Ond därför att han är den högste ansvarige för den förda politiken i vårt land.
Den högste ansvarige för att klyftorna nu ökar i samhället.
Och den högste ansvarige för att Sverige just nu är en krigförande nation.

Vi måste stoppa högern!
På så många områden som möjligt och så fort det bara går.
Att vänta till valet 2010 duger inte.
Dels för att all erfarenhet säger att sossarna bibehåller högerns alla försämringar efter en återkomst till makten.

Men också för att Mona Sahlin redan lovat att bibehålla dem.
Någon återställarpolitik är inte aktuell.
Tvärtom.
Av det lilla som hittills sluppit ur högersossen Sahlin, så är taktiken uppenbar. Sossarna skall återvinna förlorade medelklassväljare genom att lägga sig ännu ett snäpp till höger.

Givetvis måste vi sparka ut högern i valet 2010.
Här är det glädjande att se högeralliansens opinionsras.
Högern genomför nu den politik den gick till val på.
Men väljarmajoriten röstade inte på den politiken.
Utan man röstade mot Göran Persson.

Godsägaren Person hade så förvillat bort sig inom makten att han förnekade att jobben och arbetslösheten var en valfråga.
Svenska folket hade med rätta fått nog av godsägaren Person.
Men nu har vi fått något ännu värre.

Nu är Persson borta och folk börjar inse vad den borgerliga politiken innebär.
Därför saknar högern folkligt stöd idag.
Det är en bra början.
Men den räcker inte.
Högern måste stoppas här och nu och då väger opinionssiffror lätt.
Knutna nävar vid köksbordet stoppar inte högern.

Vi kommunister manar till kamp mot högern.
I varje fråga och varje strid som det är möjligt att mobilisera människor till.
Vi kommer att delta i varje pågående strid och vi kommer att göra allt som står i vår makt för att initiera sådana strider.

Detta är vårt kännetecken.
Vi är ett klasskampens parti.
Vi hävdar att arbetarklassen inte får något gratis under kapitalismen, att arbetare och vanligt folk inte får något om vi låter oss representeras av andra.
Vi måste slåss för våra gemensamma intressen själva.

Men vi är inte bara ett klasskampens parti.
Vi är också ett parti som bärs fram av socialismens idé.
Vilket vi vill framhålla idag på 1 maj.

Högerregeringen driver en ideologisk politik.
Den vill driva igenom marknadsliberalismens fullständiga seger.
En sådan höger måste också bemötas ideologiskt.

Vi måste ställa oss frågan hur vi vill att samhället skall se ut?
Vill vi ha ett samhälle där allt mäts i pengar, där största möjliga vinst är allt som gäller?
Eller vill vi ha ett samhälle där folkflertalets behov styr såväl politik som ekonomi?
Socialismen behöver inte göras så mycket märkvärdigare än så.

Jag vill påstå att högerns valseger inte minst beror på att socialdemokratin kapitulerat för kapitalismen, beror på att socialdemokratin inte längre ser någon framtid bortom kapitalismen, inte ens en reformistisk framtid.

Detta har gjort sossarna fullständigt visionslösa.
Om all vår framtid är en liberal seglats på de fria marknadskrafternas oändliga ocean, om historien är slut, så är det lika bra att ge upp drömmen om något annat och låta liberalerna ta över.

Därför måste drömmen återupprättas, därför måste den socialistiska visionen återupprättas.
För att insikten om att det finns ett annat och mycket bättre sätt att organisera samhället på avslöjar högerpolitiken i all dess människofientliga cynism.
Arbetarklassen måste visa att den finns.

Tycker du att situationen är dyster?
Det är den inte.
Den till synes oövervinneliga supermakten USA har gått ner sig i Irak.
I Latinamerika vinner vänstern terräng, anförd av det socialistiska Kuba och det revolutionära Venezuela.

I Europa växer motståndet mot EU:s lagstiftade högerpolitik.
Låt oss se till att denna vänstervåg sprider sig också till Sverige.
Genom att stoppa högern.

Röd Front Kamrater!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!