Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Falsk policy om bokbord i Växjö

Publicerad i Proletären nr. 46, 16-22 november 2006

Under valrörelsen nekades Kommunistiska Partiet och RKU att hålla bokbord på tre kommunala gymnasieskolor i Växjö. Man hänvisade till en 10 till 15 år gammal kommunal policy som sades hävda att enbart partier representerade i kommunfullmäktige samt deras ungdomsförbund var välkomna.

RKU- och partiavdelningen kämpade mot detta beslut genom att föra fram fakta i frågan. Dels strider ”policyn” mot skolverkets riktlinjer, som tydligt säger att alla organisationer skall behandlas lika och att skolornas rektorer bara kan neka om det finns risk för allvarligt störande av ordningen.

Likabehandling

Flera JO-beslut har fastslagit att likabehandling av partier måste gälla och vidare så är en sådan policy självfallet ett starkt brott mot den grundlagsskyddade rätten att bedriva politiskt arbete och elevernas rätt till allsidig information.

Det blev tydligt att anledningarna till att stänga oss kommunister ute var politiska eftersom vi besökt skolorna tidigare under mandatperioden och det först var när det närmade sig valet som vi inte längre var välkomna.

Nu uppdagas fakta som gör denna rättsröta ännu mer uppenbar. Vi beslutade oss för att undersöka vad som egentligen stod i den kommunala policyn – men kommunarkivet kunde inte hitta någon policy för gymnasieskolan, trots sökningar i dokument från såväl gymnasienämnden som kommunfullmäktige.

Upp till rektorn

De kontaktade således kommunjuristen, som konstaterade att rätten att besluta om bokbord är upp till varje enskild skolas chefsrektor. Rektorerna nekade oss alltså tillträde till skolorna med hänvisning till en rättsvidrig policy som förmodligen inte existerar.

Situationen blir ännu mer tragikomisk om man minns gymnasienämnden i Växjös dåvarande ordförandes, socialdemokraten Olof Björkmarkers, ord om policyn i Sveriges Radio Kronoberg:
”Det är mer objektivt än att säga att de här åtta eller nio partierna tycker vi är tillräckligt rumsrena för att få vara med. Då blir det mer värderingar, då blir det mer urval på ett sätt som kan uppfattas som jävigt eller på något sätt nu är det tydligt avgränsat att det är de partierna som redan har fått folkets förtroende och blivit invalda som har chans att komma in nu.” och ”Det är alltid så att när man drar gränser att någonstans går den och det är det tråkiga svaret, men beslutet är som det är och jag stödjer det”.

Odemokratisk syn

Man kan starkt ifrågasätta varför den dåvarande ordföranden i gymnasienämnden säger sig stödja ett beslut som antagligen inte existerar, eller i annat fall grundar sig på en odemokratisk syn i en policy som ifall den existerar borde vara ogiltig i och med att den inte ens berör nuvarande läroplan. Är det bara en usel syn på demokrati som kännetecknar Björkmarker och chefsrektorerna, eller är det politisk censur som vi upplever här i Växjö?

Förutom en offentlig ursäkt från Olof Björkmarker (s) och de tre skolornas chefsrektorer så kräver vi att Kommunistiska Partiet och RKU omedelbart bereds tillträde till gymnasieskolorna. Eleverna förtjänar att få information som bryter mot de odemokratiska normer som partierna i Växjö kommunfullmäktige bekänner sig till.

Per BobergPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!