Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Vet Sd i Växjö vad det egna partiet står för?

Publicerad i SMP 061005

I SMP 060923 säger Sverigedemokraternas företrädare i Växjö, Samuel Älgemalm, att han i kommunfullmäktige ska driva kravet på att ”hemspråksundervisningen ska vara kvar av integrationsskäl”. Detta går direkt emot partiets programmatiska uppfattning i frågan. I sitt handlingsprogram skriver Sverigedemokraterna att: Vi motsätter oss skattefinansierad hemspråksundervisning på skoltid, såvida den inte har som uttalat mål att leda till återflyttning till hemlandet. Övrig hemspråksundervisning skall i stället utövas genom invandrarnas egen försorg. Man måste fråga sig om Älgemalm är insatt i det egna partiets politik eller om han bara ger uttryck för ett tyckande i största allmänhet? När man läser Sd:s handlingsprogram så framgår det med all tydlighet vilket invandrarfientligt högerparti man är. Inom skola och utbildning säger man t.ex. att skolan förutom kunskapsförmedling till stor del ska förmedla vårt svenska kulturarv. Man vill införa skolpeng, kvarsittning och låta privatskolor finnas så länge som de inte vilar på en icke-kristen religiös grund. Sverigedemokraterna borde öppna ögonen och inse att världen är större än bara Sverige. Då inser man behovet av bl.a. hemspråksundervisning. Här måste man fråga sig vad som gäller, Sd:s program eller Samuel Älgemalms uttalanden?

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!