Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Odemokratiskt att neka oss bokbord!

Refuserad av SMP, valrörelsen 2006

I veckan fick vi ungdomar som står på Kommunistiska Partiets valsedel
i Växjö kommun beskedet att vi ej får ha bokbord för att informera om
vår politik på gymnasieskolorna Katedral, Kungsmad och Teknikum.
Rektorerna hänvisar till den kommunala policy som hävdar att enbart de
partier som finns i kommunfullmäktige är välkomna.

Denna policy är inte förenlig med de riktlinjer Skolverket uttalar i
sin rapport om ”Politik i skolan” (Dnr: 01-2002:2939), ej heller med
ett antal beslut av Justitieombudsmannen. I Skolverkets rapport står
det att ”skolor måste erbjuda politiska organisationer likvärdiga
villkor när de önskar medverka eller inbjuds att medverka i skolan”
och vidare med hänvisning till JO att ”en skola bryter mot denna
skyldighet om man ӊr beredd att medge en politisk organisation
tillträde, men inte en annan.”” samt ”att JO vänder sig mot att
huvudmän och skolor formulerar principer eller riktlinjer som
utesluter vissa, men inte andra, politiska partier och organisationer
från politisk information i skolan. Sådana av JO kritiserade principer
kan t.ex. ta fasta på partiets storlek eller huruvida partiet finns
representerat i t.ex. riksdagen eller kommunfullmäktige.” Att den
regelvidriga kommunala policyn tillämpas godtyckligt är också påvisat
i och med att vårt parti/ungdomsförbund har haft bokbord på dessa
skolor tidigare under de senaste åren trots att vi då ej suttit i
kommunfullmäktige. Men nu när det är val är dock dörren stängd. Man
kan undra varför?

Det enda vi i Kommunistiska Partiet och ungdomsförbundet RKU kräver är
att behandlas likvärdigt med andra partier och att de
grundlagsskyddade rättigheterna att sprida politisk information
värnas; eleverna har rätt till allsidig information, annars lever vi i
en skendemokrati. De kommunala gymnasieskolorna måste ompröva sitt
beslut att inte låta eleverna ta del av information från Kommunistiska
Partiet och RKU. Växjö kommun måste dessutom snarast, dvs. innan
valet, avskaffa sin odemokratiska policy och följa Skolverkets och
Justitieombudsmannens riktlinjer.

Per Boberg och Erik Gustavsson
Ungdomskandidater för Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!