Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Kommunistiska Partiet polisanmäler oegentligheter i kommunvalet i Växjö

Kommunistiska Partiet i Växjö har lämnat in en anmälan till polisen om sabotage mot partiets valsedlar under valdagen i minst fyra av kommunens vallokaler.

  • I Bokelundskolan hade alla valsedlar avlägsnats från vallokalen.
  • I Arabyskolan hade valsedlarna flyttats bort från bordet med valsedlar och gömts undan mellan blomkrukor på ett bord en bit bort.
  • I Gustavslundskolan hade valsedlar flyttats undan från sin plats för att återfinns längst bort i ena hörnet, halvt dolda av en krukväxt. På den plats där våra valsedlar lagts ut från början fanns i stället Sverigedemokraternas valsedlar.
  • I Furutåskolan hade våra valsedlar blandats ut med Sverigedemokraternas valsedlar och på så sätt gjorts osynliga för väljarna.

Vi har även fått rapporter från privatpersoner om att våra valsedlar saknats i fler vallokaler, men detta hann inte våra valarbetare verifiera under valdagen. Sabotaget verkar organiserat då det skett i flera vallokaler, tillika i dem där vi i förra valet samlade flest röster.

Händelserna är anmärkningsvärda och ett hot mot demokratin. Huruvida sabotaget påverkat vårt valresultat är omöjligt att säga, speciellt som man anmärkningsvärt nog inte räknat våra röster ännu.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!