Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Vad hände med inköpspolicyn och kollektivavtalet?

Publicerad i SMP 2006-08-25

För snart ett år sedan avslog kommunfullmäktige i Växjö ett medborgarförslag från bl.a. undertecknad. Förslaget önskade att Växjö kommun i sina inköps- och upphandlingsregler skulle skriva in att ett krav på svenskt kollektivavtal skall finnas.
De borgerliga partierna röstade emot vårt förslag, förutom centern som lade ner sina röster.
Majoriteten s-v-mp röstade inte heller de för vårt förslag utan kröp undan frågans allvar genom att uttala sig positiva till vår intention och att man avsåg att pröva frågan i samband med den nya inköpspolicyn, som man höll på att ta fram.
Carl-Olof Bengtsson försäkrade senare undertecknad på allmänhetens frågestund att den nya inköpspolicyn skulle ligga klar första kvartalet 2006.

Ett liknande, men mer raljant, svar gav Carin Högstedt på SMP debatt 051115. Nu när vi är inne i tredje kvartalet 2006 måste man fråga sig: Vart tog den nya inköpspolicyn vägen? Och vad kommer den att innehålla?
När jag varit i kontakt med berörda tjänstemän på kommunen har jag fått beskedet att frågan inte ens hade kommit till deras bord det första kvartalet i år. Vidare har de låtit förstå att den nya inköpspolicyn ska vara så allmänt och enkelt hållen som möjligt utan några specificerade krav eller önskemål.

De erfarenheter man kan dra av detta är att de löften s och v ger inte är något värda samt att de heller aldrig haft för avsikt att i den nya inköpspolicyn ha med några krav på svenskt kollektivavtal.
Frågan om kollektivavtalen handlar om ordning och reda på arbetsmarknaden. Den handlar om att alla ska ha samma regler och ges lika lön för lika arbete. Växjö kommun får inte bidra till att arbetsrätten urholkas och att lönedumpningen brer ut sig.
Socialdemokraterna och vänsterpartisterna i Växjö är skyldiga invånarna ett klargörande svar, och det innan valdagen!

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet, VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!