Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Kommunistiska Partiet – Valplattform 2006

En Rak Vänster – Ja till solidaritet! Nej till högerpolitik!

Samlingsbild

Tio punkter för ett rättvisare Växjö:

 • Bygg fler billiga kommunala hyreslägenheter
 • Nej till utförsäljning av kommunal egendom
 • Inför gratis kollektivtrafik i kommunen
 • Inför gratis körkortsutbildning i gymnasieskolan
 • Växjö kommun ska kräva svenskt kollektivavtal i sina upphandlingar
 • Max 20 elever i varje klass
 • Ge Växjö en vänort på Kuba
 • Sverige ut ur EU – väck med den lagstadgade högerpolitiken
 • Ta pengarna där de finns – skatt efter bärkraft
 • Inga förtroendeuppdrag ska ge mer än en genomsnittlig arbetarlön i ersättning

Ta makten över framtiden

Jan-Åke Karlsson
Jan-Åke Karlsson

Det går bra för Sverige sägs det. Vi är mitt inne i en högkonjunktur och hjulen snurrar för fullt. Men trots det har vi en massarbetslöshet. Ekvationen går inte ihop. Orsaken är att det går bra för överklassen. Vanligt folk får inte del av överskottet och rikedomen. En anledning är att politiken i Sverige och Växjö styrs av EU, som bland annat bestämt att inflationsbekämpning ska vara ett högre prioriterat mål än full sysselsättning. EU-medlemskapet hindrar samhällsnyttiga satsningar och utelämnar medborgarna till marknadskrafternas fria härjningar.

Vi kommunister anser att det är oacceptabelt att invånarna i Växjö kommun årligen betalar ca 241 miljoner kronor i avgift till EU. Av dessa pengar kommer 36 % tillbaka i form av stöd till främst företag och jordbrukare. Vi förlorar i runda tal 155 miljoner kronor om året i kommunen på EU-medlemskapet. Pengar som vi hade kunnat använda till nödvändiga och välbehövliga reformer i vår kommun.

Utvecklingen i dagens Sverige går åt fel håll. Löneskillnaderna ökar och de rika berikar sig allt mer. Tag Ericssonchefen Carl-Henrik Svanberg som exempel. Förra året fick han ett lönelyft på 15 % och tjänade ungefär 23,3 miljoner. Dessutom fick han aktier i företaget för 25 miljoner kr, 7 miljoner till sin pension och 1,7 miljoner i andra förmåner. Totalt 42 miljoner kronor i ersättningar under fjolåret.

Men miljardvinster för företagen och mångmiljonlöner till cheferna är inte nog. I sin jag på ännu större vinster lägger man ned samhällsnyttig produktion eller flyttar den utomlands till ett låglöneland.

Ett annat sätt att skaffa sig högre vinster är att pressa ned lönerna genom att importera billig arbetskraft till Sverige. Minns Vaxholmskonflikten, som satte frågan om lönedumpning i fokus. Det är felaktigt att skattepengar används för att pressa ner arbetares löner och urholka arbetsrätten. Växjö kommun måste slå fast att lika lön för lika arbete är en princip som ska genomsyra den svenska arbetsmarknaden. Det är skamligt att fullmäktiges alla sju partier, från moderater till vänsterpartister, inte röstade för det medborgarförslag som vi i Kommunistiska Partiet lämnade om att kommunen ska kräva svenskt kollektivavtal i sina inköps- och upphandlingsregler.

Fullmäktiges sju partier står alla för en högerpolitik. Det visas tydligt genom att ökade klyftor och färre satsningar på det offentliga. Såväl borgerliga som ”vänsterledda” kommuner lägger ut en allt större del av verksamheten på entreprenad. Här i Växjö har t.ex. simhallen sålts ut med dyra entrépriser som följd. Planer finns även på att sälja ut allmännyttan i Arabyområdet för att göra om lägenheterna till bostadsrätter. Skillnaden mellan blocken handlar tyvärr bara om tempo. Därför måste något nytt och friskt till för att bryta utvecklingen. Det handlar om hur vi vill forma vår framtid. En framtid byggd på individualism och profitbegär eller en framtid byggd på gemenskap och insyn?

Ett solidariskt Sverige och Växjö behöver en annan politik. Det behöver ett nytt parti i kommunfullmäktige – Kommunistiska Partiet!

Svenskt kollektivavtal
Inga fler Vaxholm! Växjö kommun ska i sina inköps- och upphandlingsregler kräva att svenskt kollektivavtal skall ingå. Offentliga upphandlare ska endast anlita seriösa företag som följer de spelregler som gäller för svensk arbetsmarknad. Skattepengar ska under inga omständigheter användas för att subventionera dåliga arbetsvillkor eller till att dumpa löner.

Cirka 6 procent arbetslösa i Växjö kommun – vi kräver riktiga jobb!

Heltidsarbetslösa Varav ungdomar under 24 Varav i åtgärder
Sverige 332 988 56 389 145 557
Kronobergs län 4 986 922 2 241
Växjö kommun 2 614 478 1 120

Arbetslösa i maj 2006,
källa: AMS

För arbetarpolitik i fullmäktige

Jan-Olof Johansson
Jan-Olof Johansson

Kommunistiska Partiet vill föra upp arbetarfrågorna på dagordningen. Under de senaste åren har arbetarklassen utsatts för allt större attacker från de etablerade partierna. Privatiseringar och lönedumpning har blivit vardag när en allt girigare grupp kapitalister fått sätta den politiska dagordningen.

Vi kommunister vill att arbetares rättigheter stärks. Vi kräver sex timmars arbetsdag med bibehållen lön och sänkt pensionsålder till 60 samt att ersättningen i a-kassa och sjukförsäkring återställs till 90 procent.

Förkortad arbetstid och sänkt pensionsålder skulle ge fler chansen att komma in i arbetslivet, i synnerhet ungdomar. Idag jobbar många övertid trots att hundratusentals människor är utan arbete.

Svindleriet i och med införandet av det nya pensionssystemet är ett av de största politiska bedrägerier som ägt rum i landets historia. Man skrotade ett fullt hållbart pensionssystem som garanterade rätten till en någorlunda acceptabel levnadsstandard efter arbetslivet till förmån för ett system där pensionerna spelas bort på börsen. Ett system som indirekt innebär att vissa tvingas jobba långt efter 65 års ålder för att överhuvudtaget kunna klara sig på sin pension. Vi vill att det nya pensionssystemet skrotas och att ATP, den allmänna tilläggspensionen, återinförs – för en trygg ålderdom.

I dagens samhälle är dagordningen satt av den minoritet som äger företagen och kontrollerar ekonomin – överklassen. Dessa kapitalister dikterar de politiska villkoren trots att de som skapar alla rikedomar är arbetarklassen. Vi vill vända upp och ned på detta orättvisa system. I en riktig demokrati är det folkmajoriteten som styr och sätter den politiska dagordningen, inte högavlönade fackpampar, kapitalägare och direktörer. Den politiska eliten har också distansierat sig från folket genom att tillskansa sig fördelar inom det politiska systemet. Höga löner, lyxpensioner, arvoden, listan kan göras lång.

Kommunistiska Partiet kräver att förtroendevalda aldrig ska kunna få mer än en genomsnittig arbetarlön i ersättning. Säger man sig representera folket ska man leva som folket i övrigt.

Kommunisterna kräver:

 • Sänk pensionsåldern till 60 år och återinför ATP!
 • 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön!
 • Höj skatten på företag, kapital och stora förmögenheter!
 • Förbjud fallskärmsavtal, bonusprogram och särskilda politikerpensioner!
 • Stoppa lönedumpningen – vi kräver kollektivavtal för alla kommunala upphandlingar!
Skaffa en vänort på Kuba
På Kuba visar man att man kan organisera samhället på ett solidariskt sätt. All sjukvård och utbildning är till exempel gratis. Klasserna har högst 20 elever och makten utgår från folkrörelserna. Växjö har mycket att lära av Kuba, låt oss därför inleda ett vänortsutbyte.

Rösta in solidariteten i fullmäktige!

Tom Carlsson
Tom Carlsson

Kommunistiska Partiet är det enda alternativet för dig som vill sätta solidariteten i centrum i kommunfullmäktige.

Det palestinska folket förtrycks av en rasistisk regim med stöd av USA. Vi har på grund av detta agerat för en kommunal bojkott mot israeliska varor genom att lämna in ett medborgarförslag till fullmäktige. Samtliga partier i fullmäktige röstade emot förslaget, inklusive Vänsterpartiet och Miljöpartiet, vilket är minst sagt uppseendeväckande då de officiellt agerat för kravet. Vårt krav står fast – inget stöd till Israels statsterrorism!

Kuba är det lilla landet som står emot imperialismen och väljer sin egen väg. Nu följer Venezuela och allt större delar av latinamerika Kubas exempel. Trots USA:s inhumana blockad är all utbildning och sjukvård gratis på Kuba. Man sänder också tusentals läkare och lärare till hjälp åt andra länder i världen. Kan ett fattigt land som Kuba så kan vi! Vi kommunister vill att Växjö kommun uppmärksammar den kubanska solidariteten och landets rätt att välja sin egen väg, socialismens väg, och kräver därför en vänort på Kuba.

EU är en av grundstenarna till den högerpolitik som idag förs, med grundlagsfäst arbetslöshet, lönedumpning och krav på så fördelaktiga villkor som möjligt för storföretagen, satt i motsats till folkets rätt till sjukvård, utbildning, kultur och välfärd. Vi kräver ovillkorligt att Sverige ska lämna det arbetarfientliga EU, överklassens ekonomiska union.

Kommunisterna kräver:

 • Vänortsutbyte med Kuba
 • Kommunal bojkott av israeliska varor
 • Sverige ut ur EU
Simhallen tillbaks i kommunal regi
Ett badhusbesök får inte kosta 85 kr. Sedan kommunen lade ut driften för simhallen på entreprenad har priserna skjutit i höjden. Den kommunala verksamheten ska inte säljas ut. Kommunen ska driva simhallen och kraftigt sänka entrépriserna.

Ungdomen är vår framtid – lika utbildning för fattig som för rik!

Gunnel Thörn
Gunnel Thörn

Skolvärlden idag är allt mer segregerad. De så kallade friskolorna lägger beslag på de studiemotiverade eleverna. På sikt utarmas den kommunala skolan och det skapas en elitistisk skola uppdelad efter klasstillhörighet och etnicitet. För att få ett jobb i dagens Sverige krävs det nästan alltid att man har ett körkort. 1980 tog 60 % av 18-åringarna körkort. Idag har den siffran halverats. Skolan ska ta sitt ansvar och förbereda ungdomen för arbetsmarknaden. Körkortutbildningen måste därför ingå i gymnasieutbildningen. Studiero och individualisering kan inte uppnås i för stora klasser. Vi kommunister anser att det ska finnas högst 20 elever i varje klass. Det handlar om allas lika rätt till utbildning.

Kommunisterna kräver:

 • Inför körkortsutbildning i gymnasieskolan
 • Max 20 elever per klass
 • Nej till privatskolor
Rickard Nilsson
Rickard Nilsson

En meningsfull fritid och ett tryggt boende

En livfull och positiv kommun kan inte snåla eller skära ned. En meningsfull tillvaro kräver att kommunens skattepengar används till nyttigheter för invånarnas bästa. Kommunistiska Partiet står för en sådan politik. I Växjö idag byggs det nästan enbart dyra villor och bostadsrätter, som vanliga människor inte har råd att bo i. Trångboddheten är idag ett problem i många familjer.

Studiemiljön i hemmet försämras. I stället för att kräva utegångsförbud för ungdomar, som vänsterpartisterna i kommunen gjort, vill vi kommunister skapa en meningsfull fritid genom att kommunen satsar på att bygga bort bostadsbristen och trångboddheten. Det är sanslöst att vilja riva lägenheter i en kommun med bostadsbrist, såsom Miljöpartiet vill göra i Arabyområdet. Vi vill att kommunen satsar på fler fritidsgårdar och ökade resurser till idrotten. Gärna en arenastad men först en rejäl satsning på breddidrotten i kommunens alla delar och i Växjös olika stadsdelar. Bostadsmarknaden ska inte vara en sektor man berikar sig på. Ett steg för att förhindra detta är att införa en rak bostadskö dit kommunens alla lediga lägenheter ska anmälas, även de inom det privata beståndet.

Kommunisterna kräver:

 • Bygg bort bostadsbristen
 • Sälj inte ut allmännyttan
 • Bygg små lägenheter till ungdomen
 • Bokbussen tillbaka
 • Fler fritidsgårdar

Visste du att…

 • …H&M:s ägare Stefan Persson kammade hem 2866 miljoner kr på sina aktier 2005
 • …Vänsterpartiets starke man i Växjö är för både EU och EMU
 • det offentligas andel av BNP idag är 53,4% att jämföra med 62,3% på 1980-talet.
 • Kommunistiska Partiet har kommunala mandat i Lysekil, Gislaved och Karlshamn.
 • …statsminister Göran Persson har en månadslön på 116 000 kr
 • …priset för ett körkort ökat med 45% sedan 1989 och att endast 57,8% av alla myndiga under 25 år har körkort.
 • …fullmäktigemajoriteten (s-v-mp) är för privatskolors etablering i kommunen, och därmed minskat stöd för den breda kommunala undervisningen.
 • …IKEAs grundare Ingvar Kamprads förmögenhet skulle kunna betala all sjukvård i Sverige i två år.
 • …kommunalrådet Carl-Olof Bengtsson (s) tjänar över 40 000 kr/mån.
 • …13% av invånarna i Gislaved röstar på Kommunistiska Partiet.
 • …Sverige under NATO-befäl deltar i USA:s ockupation av Afghanistan
 • …över 1500 personer demonstrerade i Växjö mot USA:s anfallsplaner mot Irak inför krigsutbrottet 2003.
 • Vänsterpartiet säger sig vara för höjd förmögenhetsskatt, men förra året röstade deras riksdagsgrupp för att på sikt avskaffa förmögenhetsskatten.
 • …den moderata fullmäktigeledamoten Ulf Hedin och MUF i Kronoberg är för en legalisering av prostitution.
 • endast 5,4% av Växjö kommuns budget går till kultur och fritidsverksamheten.
 • Statsministerparet kommer att ha fått ut 40 miljoner i pension om de lever tills de blir 80 år.
 • …tidningen Proletären är Sverige största vänstertidning.
 • …Peter Wallenberg beviljar sig själv en årlig pension på 14,7 miljoner kronor från Investor.
 • …Sverige samarbetar militärt med ockupationsmakten Israel.
 • …den röd-gröna majoriteten i Växjö vill sälja ut allmännyttan i Arabyområdet.

Dela på rösterna – välj Kommunistiska Partiet i kommunvalet!


Personer på vår valsedel

1) Jan-Åke Karlsson, Gymnasielärare
2) Jan-Olof Johansson, Svetsare
3) Tom Carlsson, Chaufför
4) Gunnel Thörn, Lärare
5) Rickard Nilsson, Metallarbetare
6) Erik Gustafsson, Tidningsbud
7) Lennart Börjesson, Vårdare
8) Mirja Troberg, Logoped
9) Francisco Flores, Förtidspensionär
10) Per Boberg, Studerande

Demokrati handlar om så mycket mer än att gå och rösta en gång vart fjärde år. Det handlar om deltagande och att politiken ska föras närmare folket. Dagens politiker har blivit en elit som sitter på sina poster år efter år, det är samma ansikten och samma politik. Många uttrycker sitt missnöje med den förda politiken, men trots det går man och röstar på samma politiker i val efter val. Kommunistiska Partiet är ett parti som vill bryta med den förda politiken.

Vi vill utveckla demokratin till att också omfatta ekonomins område. Vi erkänner öppet att vi idag är för små för att konkurrera med de stora partierna, inte minst ekonomiskt. Därför kandiderar vi inte i riksdagsvalet. Men lokalt utgör vi ett starkt och viktigt alternativ. Det visar vårt arbete i t.ex. Gislaveds, Lysekils och Karlshamns kommuner där vi är representerade med ett flertal mandat.

Nu har Du chansen att föra in arbetarperspektivet även i Växjö kommun – tag den chansen den 17 september.

Som parti ger vi inga röstuppmaningar i riksdagsvalet. Ser du något alternativ i riksdagsvalet så välj det. Men ha inga illusioner. Dagen efter valet är alla löften bortblåsta och högerpolitiken fortsätter. Ett är dock säkert, ingen arbetare med självbevarelsedrift kan rösta på något av borgarpartierna. Om du sedan väljer att rösta blankt, inte rösta alls eller rösta på något av de s.k. vänsterpartierna är upp till dig. Men här i Växjö bör du rösta för arbetarintresset och solidariteten – rösta på Kommunistiska Partiet i kommunvalet!

Kommunistiska Partiet – Ungdomens alternativ

Erik Gustafsson och Per Boberg
Erik Gustafsson och Per Boberg

Trots alla löften från hycklande höger- och ”vänsterpolitiker” så görs inga satsningar på ungdomen. Vi i ungdomsförbundet RKU säger att kultur- och fritidsverksamheten måste få mer resurser. Vi motsätter oss den ungdomsfientliga högerpolitik som förs av samtliga partier i fullmäktige!

I Växjö har vi en ungdomsarbetslöshet på 6,3 %. För ungdomars rättigheter på arbetsmarknaden kräver vi lika villkor för alla anställda. Vi vänder oss skarpt emot Centerpartiets förslag om inskränkningar av arbetsrätten, där ungdomar under 26 år fråntas rätten till trygga anställningar och ska kunna sparkas enligt arbetsgivarens eget godtycke.

I Frankrike gick ungdomen och studenterna i främsta ledet i kampen mot ett förslag som liknade Centerpartiets och efter massiva demonstrationer fick högerregeringen ge med sig; det franska exemplet visar att kamp lönar sig! Liksom de franska ungdomarna kämpar för sina rättigheter måste vi kämpa för våra!

Idag förs ingen politik för ungdomars rätt till egna bostäder. I ”Expansiva Växjö” byggs bara lyxbostäder. Man måste bygga fler billga hyreslägenheter så ungdomar har råd att flytta hemifrån. Det är också orimligt att hälften av studenternas inkomster går till boendet.

Körkort är viktigt, många arbeten kräver idag ett körkort, men det har blivit så dyrt att enbart ungdomar vars föräldrar har råd eller ungdomar som har jobb kan skaffa det. För att ge ungdomar en chans att skaffa körkort och därigenom få större chanser till jobb vill vi införa gratis körkortsutbildning i gymnasieskolan.

Priserna i kollektivtrafiken är orimliga. Att en ungdom ska betala 14 kronor enkel resa för att åka inom Växjö är för dyrt. Vi vill avskaffa avgifterna i kollektivtrafiken och göra den gratis. Det gynnar såväl människor som miljö. Vill du också vara med och arbeta för en rättvisare värld, ett bättre Växjö och ett socialistiskt Sverige? – Rösta på oss ungdomar på kommunisternas valsedel, eller ännu hellre kom med oss i RKU!

Valmöte

Detta vill kommunisterna!
Kommunistiska Partiets ordförande Anders Carlsson gästar Växjö och berättar om den förda politiken i Sverige och om vårt alternativ. Jan-Åke Karlsson, förstanamn på listan i Växjö berättar vad kommunisterna vill göra i Växjö kommun.

Onsdag 6 sep
Kl 18.30
Tallgården
Hjalmar Petris väg 4Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!