Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Värmby läser Marx som fan läser bibeln

I SMP den 31 maj 2006 intervjuas Vänsterpartiets Lennart Värmby.
Värmby hävdar att det viktigaste är att stå för socialism och vara socialist. Det kan låta fint, men klingar dock mycket falskt när man får veta att han är för bland annat högerprojekten EU och EMU samt marknadshyror. Värmby stannar dock inte där utan påstår sensationellt nog att Marx skulle ”sett kapitalismen som en positiv kraft”. Marx hävdade att kapitalismen var en progressiv kraft när den ställdes som nytt alternativ mot feodalismen, men att hävda att Marx skulle vara ”för kapitalism” är absurt. Marx skriver att arbetarklassens och borgarklassens intressen är oförenliga och förordar införandet av planerad ekonomi samt avskaffandet av borgarklassens makt genom revolution. Hur Värmby lyckats tolka detta till att Marx är för kapitalism är för mig en gåta.
Vidare försöker Värmby försvara sitt ställningstagande för EU med att Marx skulle varit för federationer. Marx skriver om formerna för kampen i det Kommunistiska Manifestet: ”Proletariatets kamp mot bourgeoisin är att börja med till formen, om än inte till innehållet, en nationell kamp.” Inte ett ord om federationer där. Hur man tolkar det som ett ja till den kapitalistiska sammanslutningen EU är en gåta. Marx var internationalist, då han önskade alla folks befrielse från kapitalismen, inte förespråkare av internationella kapitalistiska sammanslutningar såsom Värmby är.
Den arbetar- och ungdomsfientliga högerpolitik Värmby företräder skiner tydligt igenom, och att försöka maskera detta med att vantolka Karl Marx är enbart patetiskt. Karl Marx var lika mycket för kapitalism som Lennart Värmby är för en vänsterpolitik, det vill säga inte alls!

Per Boberg,
Kommunistiska Partiets ungdomsförbund RKUPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!