Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Lyckad Röd Front i Växjö

Lyckad Röd Front i Växjö

Trots regn slöt folket upp i Växjö. Precis som förra året tågade 65 personer till Speakers corner där ytterligare ett tjugofemtal personer hade slutit upp för att lyssna till Jan-Åke Karlsson och Per Boberg. Jan-Åke tillkännagav i sitt tal att Kommunistiska partiet kandiderar i höstens kommunval i Växjö.

Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet fick ta emot massiv kritik för sitt agerande lokalt där de säger en sak utåt och sedan agerar tvärtemot i praktisk handling. Båda partierna har t.ex. röstat emot de medborgarförslag som Kommunistiska partiet lämnat in till fullmäktige, om att kommunen ska bojkotta israeliska varor och att kommunen ska kräva svenskt kollektivavtal i sina inköpsregler.

Per Boberg från RKU tog upp ungdomars situation i allmänhet och pekade på körkortet som en viktig klassfråga.
”Körskolorna gör storvinster medan föräldrarnas lön avgör om ungdomar ska kunna skaffa körkort eller inte. Vari ligger då klassperspektivet i detta? Jo, på dagens arbetsmarknad ställs kravet på körkort väldigt högt, speciellt inom arbetaryrkena, vilket leder till att körkortet måste ses som en nödvändig del av utbildningen. Vi kräver gratis körkortsutbildning i gymnasieskolan som ett
första steg mot avskaffandet av de privata vinstgenererande körskolorna.”

Efter mötet värmde sig närmare 50 personer på eftersitsen. Luis Rivera bjöd på värmande toner på såväl spanska som svenska och vid bokbordet var det stor kommers.

Samkväm

Under Röd Frontarrangemanget samlades det in över 1200 kr till kommunisternas valfond. Som summering kan man säga, 65 personer i kommunisternas tåg att jämföra med 77 i vänsterpartiets och 135 personer i sossarnas tåg. Blött i Växjö, men mycket lyckat.

Tal av Jan-Åke Karlsson, Kommunistiska Partiet
Tal av Per Boberg, RKU
Vi reserverar oss för ev. tryckfel och påpekar att det talade ordet naturligtvis gäller.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!