Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Tal av Jan-Åke Karlsson, Kommunistiska Partiet

OBS! Det talade ordet gäller naturligtvis!

1 majfirare

Här i Växjö går just nu 2150 personer arbetslösa, dessutom är 1256 personer sysselsatta i olika åtgärder. Således får vi en total arbetslöshet i kommunen på över 5,6%, då ska man veta att deltidsarbetslösa inte syns i statistiken.
I hela Kronobergs län gick 6628 personer utan någon form av jobb förra månaden.
I hela Sverige gick i förra veckan 402 843 personer utan arbete och 160 699 var deltidsarbetslösa
Vad spelar det då för roll att vi hör att den svenska ekonomin går på högvarv och att Göran Person och Per Nuder smilar upp sig i media över sin politik?

Det går bra för Sverige och våra rikedomar ökar, men i själva verket går det bra för överklassen och det är deras rikedomar som ökar. Vanligt folk får inte del av överskottet och rikedomen. Tag Ericssonchefen Carl-Henrik Svanberg som exempel, förra året fick han ett lönelyft på 15% och idag tjänar han ungefär 23,3 miljoner om året. Men lönen är inte nog för dagens kapitalister. Svanberg fick dessutom aktier i sitt företag för 25 miljoner kr och han fick 7 miljoner till sin pension och ytterligare 1,7 miljoner i andra förmåner. Ericssons chef fick totalt 42 miljoner kronor i ersättningar av sitt företag förra året. Man kan undra vad de Ericssonanställda fick?

Då ska man komma ihop att Carl-Henrik Svanberg och Ericsson bara är ett exempel i mängden. Astra Zenecas vd Tom Mckillop tjänade 30,5 miljoner förra året, Volvos Leif Johansson tjänade 16,3 miljoner och Skanskas Stuart Graham tjänade 11,4. I ren lön vill säga, Sedan tillkommer bonusar, pensionspremier, aktietilldelning och andra ersättningar.

I de statliga förtagen är det inte mycket bättre. Det offentliga betalar sina chefer nästan samma smaklösa löner som det privata kapitalet. Så tjänar Vägverkets chef Ingmar Skogö 125 400 kr i månaden och Amschefen Bo Bylund tjänar 115 400 i månaden.
Och minns statsministerfrun Antira Steen och hennes mångmiljonpension från Systembolaget.

Vi kommunister hyser inga illusioner om att de statliga företagen under kapitalismen fungerar nämnvärt bättre än de privatägda.
Staten som ägare har numer övergivit varje näringspolitisk ambition till förmån för marknadsliberalismens profithunger. Men det statliga ägandet bevarar i vart fall en möjlighet för staten, och därmed för demokratin, att ingripa på en i grunden totalitär och destruktiv kapitalistisk marknad. Staten kan genom sitt ägande fungera som en motkraft mot de privata storförtagen som gjort företagsnedläggelse och jobbexport till en dygd. Det statliga ägandet ger oss möjligheten att organisera samhället på ett annat sätt, med medborgarnas bästa för ögonen i stället för maximal vinst för ägarna.

Den borgerliga alliansen har presenterat en säljlista över statliga företag som de vill sälja ut till privatkapitalet. Värdet av denna utförsäljning skulle uppgå till 50 miljarder kronor. Att sälja ut vår gemensamma egendom på detta sätt är inget annat än ren förskingring av svenska folkets tillhörigheter. Dessutom kräver ett demokratiskt samhälle att dess medborgare har inflytande över ekonomin. Några ekonomiska motiv till att sälja ut de statliga företagen finns inte; tvärtom så är dessa företag vinstgivande och välskötta. Den borgerliga alliansen vill alltså av rent ideologiska skäl förskingra både den demokratiska kontrollen över företagen och de vinster som företagen generar till statskassan.

Den socialdemokratiska regeringen ondgör sig över alliansens avsikter, men det är något som skorrar falskt då man själva initierat denna förskingring genom att sälja ut diverse statlig egendom, såsom Telia. En politik som Vänsterpartiet skrivit under på.
Mönstret går igen i kommuner och landsting där såväl borgerliga som ”vänsterledda” kommuner lägger ut en allt större del av verksamheten på entreprenad. Här i Växjö har t.ex. simhallen sålts ut med dyra entrépriser som följd. Planer finns även på att sälja ut allmännyttan i Arabyområdet för att göra om lägenheterna till bostadsrätter. Skillnaden mellan blocken handlar tyvärr bara om tempo.

Därför måste en bred opinionsbildning till för att stoppa dessa planer. Det handlar om hur vi vill forma vår framtid. En framtid byggd på individualism och profitbegär eller en framtid byggd på gemenskap och insyn?

Jag nämnde Arabyområdet. Miljöpartiet gick härom veckan ut med förslaget att riva en tredjedel av lägenheterna i Arabyområdet för att i stället bygga villor. Ytterligare en tredjedel av lägenheterna vill man omvandla till bostadsrätter. Detta är ett skamligt och direkt provokativt förslag. Riva lägenheter där det idag bor 1700 personer. Tror Miljöpartiet att de som bor i detta område har råd att köpa de nya villorna eller att de andra 1700 som bor i de lägenheter man vill göra om till bostadsrätter, att de har råd att köpa ut sina lägenheter? Vari ligger den samhällsekonomiska nyttan av att riva välbehövliga och funktionsdugliga hyresrätter?
Miljöpartiets förslag är ohållbart och pinsamt. Pinsamt är också deras agerade gentemot palestinierna. Här i Växjö lämnade vi i Kommunistiska partiet in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om att kommunen ska bojkotta israeliska varor. Detta förslag röstade Miljöpartiet emot. Detta samtidigt som man tillsammans med oss samarbetade i nätverket ”Växjöbor för Palestina” och offentligt krävde en kommunalbojkott av Israel. Men för Miljöpartiet går det utmärkt att säga en sak och sedan agera precis tvärtemot när det väl kommer till handling.

Vänsterpartiet här i stan gjorde på precis samma sätt. Man röstade emot vårt förslag om en bojkott av Israel detta samtidigt som man i vårt nätverk propagerade för en bojkott. Fy fasen för en sådan dubbelmoral. Och vänsterpartiets dubbelmoral verkar vara satt i system. I ett annat medborgarförslag från vår sida har vi krävt att kommunen i sina upphandlingar ska kräva att svenskt kollektivavtal ska ingå. Av rättviseskäl. Lika lön för lika arbete måste vara den princip som gäller på den svenska arbetsmarknaden.
Och man måste även få en skälig lön för sitt arbete. Svenskt kollektivavtal förhindrar lönedumpning.

Fullmäktiges samtliga sju partier var emot vårt förslag om att kommunen ska kräva svenskt kollektivavtal i sin inköps- och upphandlingsregler. Alla sju, från moderater till sossar och vänsterpartister. Sedan hade Vänsterpartiet här i Växjö den smaklösa fräckheten att i ett lokalt flygblad till kommunens invånare låtsas som att man hade röstat för vårt förslag. Fy fasen för ett sånt agerande. En politik för att bekämpa arbetslösheten finns inte i riksdag eller kommunfullmäktige. En politik för solidaritet och rättvisa finns inte heller i riksdag eller kommunfullmäktige. Den öppna högern står för en elitistisk och inhuman politik. Och det s.k. vänsterblocket med sossar, miljöpartister och vänsterpartister står även de för en orättvis politik. Samtliga sju etablerade partier står för en högerpolitik.

De står för att ständigt minska den offentliga sektorns andel av BNP. I år uppgår det offentligas andel av BNP till 53,4% att jämföra med 62,3% på 1980-talet. Politiken ligger fast, privatkapitalet ges mer och mer, samtidigt som det offentliga rustas ner.
Skillnaden mellan blocken handlar bara om tempo. I det stora hela är de överens om en politik som ska styras av den s.k. marknaden och där det gemensamma inte ska blanda sig i. Vi kommunister står i direkt motsättning till denna utveckling. Vi vill öka den offentliga sektorns andel av BNP och vi vill öka den rejält. Vi vill bryta den nyliberala inriktningen på politiken och vi vill att ekonomin ska underställas demokratisk kontroll.

Bort med det totalitära system som kapitalismen står för.

Bort med profitintresset.

Bort med privategendomen och fram för solidaritet, kollektivism och framförallt fram för att behoven ska stå i centrum.

Vårt parti är idag för litet för att göra skillnaden.

Vi får dras med dagens system ett tag till.

Men vi kan i varje fall erbjuda några möjligheter till förändring.

Så kandiderar vi i Kommunistiska Partiet här i Växjö i höstens kommunval.

Då har ni möjligheten att rösta in solidariteten i fullmäktige.

Vi kandiderar på helheten i vår politik.

Vi kan inte ensamma förändra Växjö.

Men vi kan formulera visionen om hur det borde vara.

Därför kommer vi t.ex. att i valet driva kravet på att Sverige ska lämna EU.

Inte en kommunal fråga kan tyckas, men all politik hänger ihop.

Det är nämligen så att Bryssels krav på att inflationen är viktigare att bekämpa än full sysselsättning gör just man låter 2150 växjöbor gå utan jobb.

En politik där jobben står i centrum kräver att Sverige lämnar EU.

En politik där jobben står i centrum kräver att vi delar på jobben och sänker pensionsåldern till 60 år och att vi förkortar arbetstiden till 6 timmar.

I valet kommer vi inte, till skillnad från de andra partierna, att ge några vallöften.

Vi vet ju att deras löften är glömda så fort valdagen har varit.

Tag en titt på de andra partiernas valmaterial från förra valet och se om de infört det som de sa att de skulle införa.

Här i Växjö gick sossarna till val på att alla som önskade en bostad skulle få det. Men varför har ni inte genomfört det då, ni sitter ju i majoritet.

Varför har vi en så stor bostadskö i kommunen?

Sossarna ville i förra valet att heltid skulle vara en rättighet och deltid i möjlighet kommunen.

Men varför har vi då fortfarande så många som är deltidsanställda som vill ha heltid?

Vänsterpartiet lovade en fortsatt meningsfull fritid för barn och ungdomar, i stället fick vi förslag om utegångsförbud för ungdomar under 15 år.

Är det det som vänsterpartisterna menar med en meningsfull fritid – utegångsförbud?

Vi kan göra en genomgång parti för parti, och vi kommer hitta samma sak hos dem alla – svikna löften.

Vi kommunister ger som sagt inga vallöften, men vi lovar att sätta arbetarklassens och vanligt folks intressen först.

Före profiten och egenintresset.

Vi kommer att driva kravet på att politikernas löner sänks till en genomsnittlig arbetares nivå.

Vi kommer att sätta skolan i centrum där vi vill att körkortsutbildningen ska ingå och vi menar att klasserna inte ska ha fler än 20 elever.

Kan man i ett fattigt u-land som Kuba genomföra denna reform så kan vi även göra det i ett så rikt land som Sverige.

Vi kandiderar som sagt var på helheten i vår politik.

Tillsammans kan vi göra skillnad och tillsammans kan vi peka ut kompassriktningen inför framtiden.

Du får gärna hjälpa till.

Tveka inte att kontakta oss.

All hjälp, i stort som i smått är välkommet och betydelsefullt.

Vi utmanar de stora med enorma resurser till sitt förfogade.

Vi har inget partistöd, vi kan inte köpa någon reklamplats.

Vi delar ut alla våra flygblad själva.

Så vi ber om ditt stöd – ge ett ekonomiskt bidrag till vår valfond.

Våra medlemmar går runt med insamlingsbössorna här idag.

Och framförallt – välj Kommunistiska Partiet i höst.

Det kan kännas lite förmätet att stå här och be om ett bidrag eller en röst samtidigt som miljoner människor runt om i världen kämpar för sin frihet och rätt till oberoende.

Dagligen dör det människor i Irak och i Palestina.

Dagligen förvägras människor sina mest grundläggande rättigheter i Afghanistan, Turkiet, Nepal och Colombia.

Deras kamp är vår kamp.

Vårt stöd är ovillkorat och förbehållslöst.

Vi stödjer det irakiska folkets motståndskamp.

Deras motstånd mot ockupationsmakten USA är legitimt.

Varje person som kallar sig demokrat måste ta ställning för rättvisan och folkrätten mot ockupation och mot USA.

Varje demokrat måste ställa sig frågan, idag precis som för tre år sedan – Var finns massförstörelsevapnen i Irak?

Var finns massförstörelsevapnen?

Var finns massförstörelsevapnen?

Vi ställer frågan till Bush, till Blair, till den svenska regeringen,

Vi ställer frågan till Lars ”bomba mera” Lejonborg och vi ställer den till Smålandspostens ledarsida.
Var finns massförstörelsevapnen?

Men sanningen är att det fanns inga massförstörelsevapen i Irak, oavsett hur många lögner USA försöker skyla över detta med.

Inte ens USA:s egna handplockade vapeninspektör har hittat något.

USA gick till krig på falsk information.

Kriget hade helt andra orsaker än massförstörelsevapen och terrorism.

Det handlade om oljan och USA:s självpåtagna rätt att leka världspolis.

Varhelst USA:s intressen hotas så ska dessa uppstickare bekämpas.

Det är USA:s arroganta budskap till: araber, palestinier, kubaner, venezuelaner, eller vem som helst som vågar ifrågasätta USA-imperialismen och dess världsherravälde.

Det pågår ett folkmord i Irak.

Ett folkmord som får gå obemärkt och obestraffat förbi.

Det är skamligt och manar alla progressiva krafter till att protestera mot folkmordet och mot den olagliga ockupationen av Irak.

Den lilla klick som styr USA hittar nu på helt nya förevändningar för kriget. Krigshetsare finner som vi vet alltid en förevändning att starta krig.

Nu står Iran i skottgluggen för USA:s hat.

Iran är nästa oljeland som måste kuvas för att de amerikanska företagen ska få sitt bränsle.

Vi kommunister har inget till övers för mullorna i Iran.

Men huvudfrågan handlar inte om regimen i Iran utan det handlar om alla nationers och folks rätt till självbestämmande.

Och rätten att slippa bombas.

Varför ska inte Iran få ha kärnkraft när nästan alla länder i väst har kärnkraft, inklusive Sverige och USA.

Vilka är USA att hota det självständiga Iran med sanktioner och militär intervention när USA själva var det första land som utvecklade kärnvapen och dessutom är det enda land som använt kärnvapen.

Rättvisa i världen kräver att USA:s fasoner stoppas, att världens länder sätter ned foten och går emot skurkstaten USA.

Vi säger krossa USA-imperialismen.

Leve folkens rätt till självbestämmande.

Allt stöd till det irakiska folkets motståndskamp.

Och allt stöd till det palestinska folkets kamp för sitt land.

Det palestinska motståndet mot den olagliga israeliska ockupationsmakten är legitim och är värd allt stöd.

Den som inte stödjer det palestinska folket kamp för sitt land kan aldrig vara en demokrat eller humanist.

Vi säger: leve ett fritt och demokratiskt Palestina!

Det s.k. kriget mot terrorismen har förändrat gränserna för de demokratiska spelreglerna.

Här i Sverige har justitieminister Tomas Bodström lagt ett antal förlag om att inskränka medborgarnas rättigheter och öka statsmaktens möjligheter till övervakning av invånarna.

Bodströms terrorlagar måste stoppas och det kan bara en bred opinion av folkliga protester göra.

Vi kräver vår rätt, vi måste få fortsätta säga och önska vad vi vill.

Även de obekväma åsikterna måste få föras fram.

Idag är det muslimerna som står i centrum för drevet och de godtyckliga anklagelserna.

Men vem är det i morgon?

Kanske du och jag?

Världen idag ser i många avseenden förskräcklig ut, men tänk på att den inte måste se ut på det här viset.

Vi kan alla förändra den, tillsammans.

Vi kan alla resa visionen om ett annat samhälle, socialismen.

Så låt oss ta med oss det härifrån denna regniga dag.

Låt oss resa socialismens visioner och kommunismens ideal.

Framtiden tillhör socialismen, framtiden tillhör kommunismen!

Röd Front Kamrater!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!