Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Växjö behöver ett oppositionsparti!

Den som går på ett kommunfullmäktigemöte i Växjö riskerar snabbt att somna. Debatten är lam, innehållslös och saknar framtidsvisioner. Ramarna för politiken i Växjö bestäms av EU med dess krav på utgiftstak och budgetramar. Kommunens möjligheter styrs av riksdagen som tillför eller skär ned på statsbidragen. Högerpolitiken ligger tung över kommunerna, sällan hör man talas om offensiva kommunala satsningar.

Kommunpolitiken i Växjö har under decennier dominerats av samma personer och detta har gjort Växjö till en politisk klubb där man är överens om politiken i stort.

I kommunfullmäktige saknas de ideologiska frågorna. Man pratar mest om småsaker och om nedskärningar som alla partier skriver under på.

Kommunistiska Partiet vill föra in ideologin i fullmäktigesalen. Vi vill skaka liv i debatten och väcka de sovande politikerna. Vi vill diskutera visioner och rättvisefrågor. Vi står för en politik där rättvisa och solidaritet är ledorden och vi accepterar inga försämringar inom den kommunala servicen. Det är kommuninnevånarnas behov som ska styra politiken, inte EU, skattesänkningar åt de redan rika eller det privata kapitalet.

Kommunistiska Partiets politik är 100 % vänster och utmanar makten. Vi sätter arbetarfrågorna i centrum och vill att de som har mer ska dela med sig till dem som har mindre.

Vårt löfte om vi kommer in i fullmäktige är att vi tar fighten, att vi kallar saker vid dess rätta namn och att vi ger en röst åt arbetarklassen och åt dem med små plånböcker.

Växjö behöver helt enkelt ett oppositionsparti; vi finns här och vi är redo att utmana det gamla och uttjänta för att ge plats åt det nya och friska!

Kommunistiska Partiets valsedel i Växjö 2010

Kommunfullmäktigevalsedeln 2010

Våra förslag för solidaritet och rättvisa

 • Rusta upp allmännyttan – bygg fler billiga hyreslägenheter
 • Stoppa privatiseringshysterin – nej till utförsäljning av kommunal egendom
 • Mer resurser till skolan – max 20 elever i varje klass
 • Inför gratis kollektivtrafik i kommunen
 • Avskaffa vårdnadsbidraget – pengarna till förskolan
 • Inför en kommunal bojkott av israeliska varor
 • En genomsnittlig arbetarlön till de med förtroendeuppdrag
 • Ge Växjö en vänort på Kuba
 • Växjö kommun ska kräva svenska kollektivavtal i sina upphandlingar
 • Inför körkortsutbildning i gymnasieskolan

Stoppa privatiseringshysterin i Växjö kommun

Sedan förra valet har Växjö genomgått ett systemskifte. Den borgerliga styrande minoriteten har gjort allt den kunnat för att sälja och privatisera kommunens verksamhet.

Sophämtningen ska drivas av privata företag, delar av allmännyttan säljas ut, förskolor, tolkförmedling och äldreboenden privatiseras. Komvux, SFI, städning och skolbespisning läggs ut på entreprenad, för att bara nämna några exempel där det
allmänna och gemensamma säljs ut till det privata och enskilda.

Politiken bakom är rent ideologisk. De borgerliga säger själva att det inte kommer att bli billigare med de nya driftsformerna. Man vill gynna det privata kapitalet. Kommunen har gått så långt att man inom vissa områden förbjuder sig själv att delta i upphandlingarna. Man vill privatisera till varje pris. Vi säger att denna privatiseringshysteri måste upphöra. Folkets behov är viktigare än det privatas rop efter vinster.
Växjö kommun måste slå vakt om en gemensam välfärd, lika för alla och med god kvalitet.

Systemskiftet görs utan hänsyn till anställda eller omsorgstagare. Nästan varje beslut om privatisering eller entreprenad möts av protester från de anställda. Personalen på Sörgården i Rottne, sophämtarna, de boende i Araby och personal och föräldrar på Tofta förskola är exempel
på motståndet mot privatiseringarna. Kommunledningen har vägrat att lyssna till kritiken och likt en ångvält kört över de berörda. Ofta har beslut tagits snabbt utan allt underlag. När 91:ans förskola stängdes 2008 gick det mindre än tre veckor från idé till beslut. Vid utförsäljningen i våras av 613 lägenheter i Arabyområdet kallade borgarna till ett extra fullmäktigemöte för att snabbare kunna driva igenom sina planer.

Kommunistiska partiet säger

 • Stoppa utförsäljningen av den kommunala egendomen. Växjö ska inte vara en nyliberal experimentverkstad!

För arbetarpolitiken i kommunfullmäktige

Hösten 2008 slog den ekonomiska krisen till. Varsel efter varsel kom och arbetslösheten sköt i höjden. Värst drabbat har Volvo i Braås varit där 300 personer fått sparken. Både borgarna och de rödgröna talar om en politik för jobben, men i handling händer ingenting. Massarbetslösheten består. Lönerna släpar efter och klyftorna ökar. Pensionärer och sjuka har fått betala de rikas enorma skattesänkningar. Växjö kommun har nu 443 miljoner kronor i sin kassakista. Sunda finanser är bra, men de får inte uppkomma för att man är dumsnål och skär ned på verksamheten.

Tyvärr är det detta som ligger bakom de senaste årens överskott. Borgaralliansen har vägrat att använda kommunens resurser för att motverka krisen och bekämpa arbetslösheten. Allvaret i situationen understryks av antalet familjer i Växjö som behöver ekonomiskt bistånd. Just nu har 1100 hushåll socialbidrag, en ökning med närmare 14 procent på ett år!

För att ta Sverige ur krisen måste vi dela på de jobb som finns genom att införa sex timmars arbetsdag och sänka pensionsåldern till 60 år. Lösningen på krisen ligger inte i ständiga nedskärningar utan i offentliga satsningar som kan få fart på hjulen. Därför måste man anställa fler i offentlig sektor. Ersättningsnivåerna i a-kassa och sjukförsäkring måste återställas till 90 procent. Bostadsbristen måste byggas bort och ett ROT-avdrag för upprustning av offentliga byggnader och kommunala lägenheter införas. Det måste bli slut med fjäskandet för banker och rika. Höj skatten på vinster, aktieutdelningar och kapital och inför skatt efter bärkraft. Politikerna måste dessutom leva som vanligt folk, och de ska inte få mer än en genomsnittig arbetarlön i ersättning.

Kommunistiska Partiet säger:

 • Stoppa lönedumpningen – svenskt kollektivavtal vid alla kommunala upphandlingar!
 • Använd kommunens överskott till offentliga satsningar
 • Genomsnittlig arbetarlön till förtroendevalda
 • Rejäla lönelyft för de kommunanställda som är lågavlönade
Över 7,2 % arbetslösa i Växjö

Heltidsarbetslösa Ungdomar
2010 3850 993
2009 3247 808
2006 2614 478

Källa: Arbetsförmedlingen. Siffrorna avser maj månad respektive år.

Rösta in solidariteten i Växjös fullmäktige

Kommunistiska Partiet är alternativet för dig som vill sätta solidariteten i centrum. Även de internationella frågorna hör hemma på kommunfullmäktiges bord.

Det palestinska folket förtrycks av en rasistisk regim. Rättvisan kräver att vi bojkottar israeliska varor och detta har vi lämnat in som medborgarförslag till kommunfullmäktige. Samtliga partier röstade emot förslaget, inklusive Vänsterpartiet. Men nu är tiden mogen att ta detta
steg, inte minst med tanke på försommarens statsterroristiska attack mot solidaritetskonvojen Ship to Gaza.

Sverige är idag ett krigförande land. I Afghanistan strider svenska soldater under Nato-flagg, trots att man officiellt hävdar att Sverige är alliansfritt. Hyckleriet vet inga gränser och vi säger: Ta hem trupperna från Afghanistan nu!

Kuba är det lilla landet som står emot imperialismen och väljer sin egen väg. Trots USA:s inhumana blockad är utbildning och sjukvård gratis på Kuba. Tusentals kubanska läkare och lärare är biståndsarbetare i andra länder. Vi kommunister vill att Växjö kommun uppmärksammar den kubanska solidariteten av vilken vi har mycket att lära. Därför vill vi att Växjö får en vänort på Kuba.

EU utgör grunden för den högerpolitik som förs, där inflationsbekämpning går före full sysselsättning. Den ekonomiska krisen visar nödvändighetenav att kunna föra en självständig penning- och valutapolitik. Därför måste Sverige lämna EU och hålla sig utanför EMU.

Kommunistiska Partiet säger:

 • Kommunal bojkott av israeliska varor och produkter
 • Ta hem trupperna från Afghanistan
 • Vänortsutbyte med Kuba
 • Sverige ut ur EU

Satsa på den kommunala skolan – nej till friskolor!

Växjö är en av landets friskoletätaste kommuner. Tre kommunala gymnasier konkurrerar med nio privata men det sker inte på lika villkor. Hur skattepengarna i friskolorna används redovisas inte och ingen vet om eleverna erhåller den garanterade undervisningstiden. Friskolorna är inte intresserade av att erbjuda alternativ pedagogik eller nya utbildningar utan att uppnå största möjliga vinst.

Vinsten kommer från den kommunala skolpengen, pengar som är avsedda för eleverna. Procivitas gick med tre miljoner i vinst åren 2007-2008. Växjö Fria gjorde samma period en vinst med nästan 13 miljoner. inom grundskolan finns inte lika många friskolor, men denna höst vill ytterligare fyra starta i Växjö. Eleverna ses som handelsvaror och pengarna som viktigare än kunskap. Den kommunala skolan riskerar att kollapsa om utvecklingen håller i sig. Kommunpolitikerna skär ständigt ned på resurserna, med större grupper och färre personal som följd. I år säger man även upp tillsvidareanställda lärare.

Växjö satsar betydligt mindre på gymnasieskolan än jämförbara kommuner. Denna politik är både de borgerliga och de rödgröna överens om.
men kunskap och Utbildning måste få kosta. Skolan måste tillföras de resurser som behövs. Vi vill se mindre klasser, ökad personaltäthet, fler speciallärare, upprustning av skolornas lokaler och utrustning. Vi vill att kommunen säger nej till nya friskolor.Utbildning ska handla om kunskap och inte om ekonomisk vinning. Barn och ungdomar är en investering inför framtiden och alla elevers rätt till lika utbildning måste garanteras.

Kommunistiska Partiet säger:

 • Max 20 elever i varje klass
 • Inför körkortsutbildning i gymnasieskolan
 • Komvux och SFI-undervisning kvar i kommunal regi
 • Fondera extra medel till elever med funktionsnedsättning
 • Ja till en statlig skola – Nej till friskolor

Bygg fler hyreslägenheter och rusta upp allmännyttan!

På tio år har kommunens befolkning ökat med 11,2 procent. Bostadsbyggandet ligger dock precis som i riket på en alltför låg nivå. Kommunen satsar främst på att bygga villor och bostadsrätter. De senaste tio åren har endast 613 kommunala och 356 privata familjebostäder byggts. Bostadskön i Växjö ligger på cirka 35000 personer. De allra flesta av dem har idag ett boende, men när man ser att det finns 40 lediga lägenheter i centralorten så visar det på ett stort behov av nya bostäder.

Moderaternas Bo Frank vill att kommunen ska satsa på att bygga nya villor och menar att detta kommer att ”frigöra en billig lägenhet i slutet på flyttkedjan”. Att ensidigt bygga villor är en felaktig politik. Hyresrätter är inte slutet på flyttkedjan utan början på den. Ungdomar flyttar till hyresrätter, ytterst få av dem köper en bostad och framförallt inte en villa. Växjö riskerar att bli en transitort för ungdomen på väg till storstäderna.

Förra året halverades byggandet i kommunen, endast 98 hyresrätter byggdes och det gick tio sökande på varje lägenhet. Siffrorna visar en ohållbar utveckling och ropar efter åtgärder. Kommunen måste satsa på att bygga billiga mindre hyreslägenheter. Underhåll och reparationer av
bostadsbeståndet försakas också. För att slippa undan renoveringsbehovet i Arabyområdet säljs lägenheterna ut och detta till ett pris långt under marknadsvärdet. Kollektivhuslägenheterna i Slånbäret reas ut för 19 miljoner. Till detta kommer att kommunens skolor är nedslitna. Norregård-, Lillestad och Bergundaskolan är i mycket stort behov av renoveringar. Inte heller här tar politikerna sitt ansvar.

Att satsa på byggande och upprustning av både enskilda och offentliga fastigheter är en offensiv politik som skulle gynna kommuninnevånarna. En kraftig satsning på detta område är även en viktig insats för att motverka den höga arbetslösheten. Här måste allmännyttan gå i spetsen och utvecklas.

Kommunistiska Partiet säger:

 • Bygg fler hyresrätter
 • Sälj inte ut allmännyttan
 • Rusta upp det kommunala bostadsbeståndet
 • Renovera kommunens grundskolor och andra offentliga byggnader

Avskaffa vårdnadsbidraget

2008 infördes ett vårdnadsbidrag så föräldrar ska kunna få 3000 kr i månaden för att vara hemma med sina barn. Kommunen har avsatt 10 miljoner till denna verksamhet som riktas till höginkomsttagare. För vem kan försörja sig på 3000 kr/månad? Dessa pengar behövs istället i kommunens förskolor.

Nej till RUT-bidrag

Vänsterpartiet i Växjö har gått ut med att man är för skattereduktion för hushållsnära tjänster. Man säger alltså ja till borgarnas politik där de rika ska få subventionerad städhjälp. Överklassen gynnas av bidraget samtidigt som det bevarar gamla könsroller. Vi säger ett tydligt nej till RUT.

Gratis kollektivtrafik

I december prövade Växjö att under två dagar låta bussresenärerna åka gratis. Försöket slog väl ut och visar på behovet av en utbyggd och billig kollektivtrafik. Vi vill kraftigt sänka priserna på bussresandet i kommunen för att på sikt göra det gratis att åka med kollektivtrafiken.

Dela på dina röster – välj Kommunistiska Partiet i kommunvalet!

Demokrati handlar om mer än att gå och rösta vart fjärde år. Det handlar om delaktighet, att kunna påverka och föra politiken närmare folket. Inom politiken är det samma ansikten och samma politik år efter år. Många uttrycker missnöje med utvecklingen, ändå går man och röstar på samma personer.

Kommunistiska Partiet vill bryta med den förda politiken. Vi vill utveckla demokratin till att även omfatta ekonomins område.
Vi erkänner öppet att vi idag är för små för att tävla med de stora partierna, inte minst ekonomiskt. Därför kandiderar vi inte i riksdagsvalet. Men lokalt utgör vi ett alternativ. Det visar vårt arbete i till exempel Gislaveds, Lysekils och Karlshamns kommuner där vi är representerade med ett flertal mandat. Nu har Du denna chans även i Växjö – tag den chansen den 19 september!

Man måste inte rösta på samma parti i alla tre valen. Därför uppmanar vi dig att dela på rösterna, välj Kommunistiska Partiet i kommunvalet.
Som parti ger vi inte några röstuppmaningar i riksdagsvalet. Att vi vill ha bort den borgerliga regeringen är självklart. Men den rödgröna oppositionen står inte heller för vänsterpolitik. Man vill inte riva upp alla försämringar som borgarna gjort. Skillnaden handlar mest om vilket tempo högerpolitiken ska föras i. Miljöpartiet är dessutom öppet EU-positiva och driver på försämringarna inom Las. Ser du något alternativ i riksdagsvalet så välj det. Men ha inga illusioner. Dagen efter valet är alla löften bortblåsta och högerpolitiken fortsätter. Om du sedan väljer att rösta blankt, inte rösta alls eller rösta på något av de ”rödgröna” partierna är upp till dig. Men i kommunvalet bör du rösta för arbetarintresset och solidariteten – rösta på Kommunistiska Partiet!Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!