Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Förskingring att sälja ut statlig egendom

Publicerad i SMP 060325

Härom veckan presenterade den borgerliga alliansen en säljlista över statliga företag som de vill sälja ut till privatkapitalet. Värdet av denna utförsäljning skulle uppgå till 50 miljarder kronor. Att sälja ut vår gemensamma egendom på detta sätt är inget annat än ren förskingring av svenska folkets tillhörigheter. Dessutom kräver ett demokratiskt samhälle att dess medborgare har inflytande över ekonomin. Man ska förvisso inte ha några illusioner om att ett statligt ägt företag under kapitalismen fungerar nämnvärt bättre än ett privatägt. Staten som ägare har numer övergivit varje näringspolitisk ambition till förmån för marknadsliberalismens profithunger. Men det statliga ägandet bevarar i vart fall en möjlighet för staten, och därmed för demokratin, att ingripa på en i grunden totalitär och destruktiv kapitalistisk marknad. Staten kan genom sitt ägande fungera som en motkraft mot de privata storförtagen som gjort företagsnedläggelse och jobbexport till en dygd. Det statliga ägandet ger oss möjligheten att organisera samhället på ett annat sätt, med medborgarnas bästa för ögonen i stället för maximal vinst för ägarna. De borgerligas skäl för utförsäljningen är således rent ideologiskt. Några ekonomiska motiv till att sälja ut de statliga företagen finns inte. Tvärtom så är dessa företag vinstgivande och hyggligt välskötta. Den borgerliga alliansen vill alltså av rent ideologiska skäl förskingra både den demokratiska kontrollen över företagen och de vinster som företagen generar till statskassan. Den socialdemokratiska regeringen ondgör sig över alliansens avsikter, men det är något som skorrar falskt då man själva initierat denna förskingring genom att sälja ut diverse statlig egendom, t.ex. halva Telia. En politik som vänsterpartiet skrivit under på. Mönstret går igen i kommuner och landsting där såväl borgerliga som ”vänsterledda” kommuner lägger ut en allt större del av verksamheten på entreprenad. Här i Växjö har t.ex. simhallen sålts ut med dyra entrépriser som följd. Planer finns även på att sälja ut allmännyttan i Arabyområdet för att göra om lägenheterna till bostadsrätter. Skillnaden mellan blocken handlar tyvärr bara om tempo. Därför måste en bred opinionsbildning till för att stoppa dessa planer. För att inte tala om orimligheten i de mångmiljonlöner, bonusar och pensioner som direktörerna i såväl statliga som privata företag tillskansar sig. Det handlar om hur vi vill forma vår framtid. En framtid byggd på individualism och profitbegär eller en framtid byggd på gemenskap och insyn?

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet i VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!