Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Den store mästaren i entreprenörskap

Publicerad i Proletären nr. 8 2006

I samband med Växjö Universitets årshögtid, då nya professorer och
doktorer formellt installeras, blev kapitalisten och grundaren av IKEA,
Ingvar Kamprad, hedersdoktor. Motiveringen var att Kamprad skulle vara
”en mästare i entreprenörskap och formare av nya världar”. Ingvar
Kamprad hade enligt tidningen Veckans Affärer (2005) en förmögenhet på
cirka 380 miljarder kronor. Hans förmögenhet skulle alltså kunna täcka
samhällets utgifter för till exempel hälso- och sjukvården i två år
framöver om man skulle behålla nuvarande nivå på verksamheten. Kamprad
hyllas och belönas med fina titlar, men de tusentals människor som
tvingats arbeta för och således ovilligt gynnat denna roffare och skapat
förmögenheten nämns överhuvudtaget inte.
I Växjö gick 2609 personer arbetslösa i februari och deras verklighet är
en helt annan än Kamprads. Dessa människor skulle kunna ha arbete idag
om vi inte hade ett system som tillåter Kamprad och hans gelikar att
roffa åt sig av det andra producerar. De som påstår att det inte finns
pengar till arbete och trygghet åt alla kan börja med att försöka
förklara Kamprads förmögenhet, och därefter resten av isberget. Om
entreprenörskap är lika med rofferi så förtjänar Kamprad sannerligen
doktorshatten. Men sanningen är att hatten såväl som förmögenheten borde
ges till de verkliga mästarna som format världar, det arbetande folket.

Per BobergPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!