Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Vänsterpartister hindrar stopplag mot utförsäljning av allmännyttan

Publicerad i Proletären nr 22 – 2001

Sossarnas försök att stoppa de borgerligas systemskifte genom att införa en stopplag mot utförsäljning allmännyttan och sjukhus backas inte upp av ledande vänsterpartister. V:s kommunalråd i Växjö, Carin Högstedt, sitter i den statliga kommundemokratikommittén och driver där linjen att det kommunala självstyret är viktigare än att slå vakt om det offentliga. Att införa s.k. stopplagar för att hindra utförsäljning av kommunala bostadsbolag eller den offentliga sektorns sjukhus är inget som Carin Högstedt kan ställa upp på. Ideologiskt sätter hon sig i de borgerligas knä när hon principiellt inte kan acceptera att ”tvångsåtgärder begränsar den kommunala självständigheten”. Syftet med kommundemokratikommittén, som består av fem sossar samt ytterligare sex från vart och ett av riksdagens övriga partier, är att få fram ett förslag till en permanent lag som ersättning till de tillfälliga stopplagar man redan infört. Högstedt har i kommittén gått emot regeringens förslag vilket givit mildare skrivningar i de direktiv som kommittén fått. Högstedt går emot stora delar av sitt parti, men hon har flera allierade i sitt agerande. Både hennes make, riksdagsledamoten Lennart Värmby (v) och partiledaren Gudrun Schyman företräder samma linje som Högstedt och därför kan inte regeringen räkna med att få en majoritet bakom sig som föreslår en permanent stopplag mot utförsäljningar.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!