Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

(V) i Växjö ljuger om kollektivavtalen

Publicerad i Proletären nr 43 – 2005

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Växjö krävde Kommunistiska partiet att det skulle skrivas in ett krav på svenskt kollektivavtal i kommunen inköps- och upphandlingsregler. Detta förslag gick fullmäktiges samtliga sju partier emot. Borgarna röstade aktivt emot sånär som på centern som lade ner sina röster. Kommunens s.k. vänstermajoritet i form av s, mp och v vägrade rösta för förslaget och röstade i stället på det egna förslaget: ”att uttala att kommunen är positiv till intentionerna i medborgarförslaget och avser pröva frågan i samband med framtagandet av ny inköpspolicy”. Man sköt alltså denna principiellt viktiga fråga framför sig. Således är det idag fritt fram för lönedumpning och en urholkad arbetsrätt i Växjö kommun.

I det lokala flygblad som vänsterpartiet i Växjö delat ut efter kommunfullmäktigemötet heter det om vårt förslag att Växjö kommun ska kräva kollektivavtal att: ”Javisst ska vi ha det!” sa Carin Högstedt (v), Gunnar Storbjörk (s) och Ewa Söderberg (mp). Det blir ett krav i arbetet med ny inköpspolicy […] majoriteten s+v+mp värnade arbetsrätt och kollektivavtal mot lönedumpning.”

Vänsterpartiet i Växjö försöker således i sin lokala propaganda låtsas som att man röstat för ett förslag som man aktivt agerade emot. Ja, det handlar ju om en direkt lögn eftersom den som läser flygbladet inte kan förstå det på något annat sätt än att man röstade för medborgarförslaget. Förutom att man inte röstade för medborgarförslaget så sades det aldrig i debatten något om att man ville ha kollektivavtal i kommunens inköpspolicy. Att man på byråkratsvenska uttalar sig positivt till något är inte det samma som att rösta för. Att på byråkratsvenska avse att pröva en fråga är inte samma sak som att kräva att det ska ingå. Och hade man krävt att det skulle ingå så skulle det ju även de facto bli så eftersom man sitter i majoritet.

Vänsterpartiet i Växjö försöker föra allmänheten bakom ljuset. Man agerar emot arbetarintresset i kommunfullmäktige men utåt så låtsas man att man tar strid för arbetarintresset. Vänsterpartiets agerade i Växjö är minst sagt smaklöst. Sådana kameleonter och bedragare är inget för vanligt folk att stödja.

Jan-Åke KarlssonPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!