Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Fullmäktiges agerande ställer frågor om kollektivavtalen och lönedumpningen

Publicerad i SMP 2005-09-26

Kommunfullmäktiges sammanträde i torsdags väckte en hel del frågor. Mötet behandlade ett medborgarförslag från undertecknade om att Växjö kommun borde införa krav på att svenskt kollektivavtal ska ingå i kommunens inköps- och upphandlingsregler. Bakgrunden är den senaste tidens attacker mot den svenska arbetsmarknaden där utländska företag erbjuder sig att utföra arbeten och tjänster i vårt land till ett betydligt lägre pris än vad svenska företag har möjlighet att göra. Detta sker företrädelsevis inom byggbranschen. Orsaken till de utländska företagens lägre priser är att de betalar sin arbetskraft avsevärt mindre än vad svenska arbetare tjänar. För en byggnadsarbetare kan det handla om att arbeta till en lön under 50 kr i timmen i stället för en avtalsenlig lön som ligger tre gånger högre. Ett skrämmande exempel på denna typ av lönedumpning såg vi härom veckan i Lysekil där 230 thailändska rörarbetare slet för knappa 5000 kr i månaden vid Preemraffs bygge. Entreprenören har utåt hävdat att dessa thailändare hade en avtalsenlig lön på 20900 kr i månaden.

Mot bakgrund av det senaste årets debatt i frågan och att moderaternas ledare t.o.m. uttalat sig positivt om de svenska kollektivavtalen, så kunde man förvänta sig att kommunfullmäktige i Växjö skulle sluta upp mangrant bakom vårt förslag. Men så icke! Moderater, folkpartister och kristdemokrater röstade emot vårt förslag. Centern la ner sina röster. Majoritetens förslag segrade, men det innebar endast att man fullständigt kröp för frågans allvar och sköt den framför sig när man beslutade att: uttala sig positivt till intentionerna i medborgarförslaget och avse att pröva frågan i samband med framtagandet av ny inköpspolicy. Växjös socialdemokrater och vänsterpartister agerar helt undfallande och viljelöst när en av vår tids stora inrikesfrågor är uppe till behandling. Att inte agera för att slå vakt om de svenska kollektivavtalen är att öppna upp för en försämrad arbetsrätt och en lönedumpning. Tillika ger man ett politiskt stöd till de krafter som vill urholka den svenska arbetsrätten till förmån för EU:s arbetsrätt, som bygger på en helt avreglerad marknad utan fackliga rättigheter.

Partiernas agerande i fullmäktige reser en rad frågor som kommunens invånare borde få svar på.

För det första varför skjuter den s.k. vänstermajoriteten denna fråga framför sig i stället för att rösta för förslaget. Sossarnas agerande blir minst sagt paradoxalt för i Osby har samma parti helt nyligen röstat för ett närmast identiskt förslag, som därmed gick igenom. I Stockholmstrakten har 26 ledande sossar inom kommun och landsting offentligt gått ut med att man där ska införa krav på svensk kollektivavtal i upphandlingarna.

För det andra. Ni har flera gånger hänvisat till en framtida ny inköpspolicy. Innehållet i denna står skrivet i vatten. Men för tydlighetens skull, när kommer den nya inköpspolicyn?

För det tredje. Moderaterna har en hel del att förklara i denna fråga. I riksmedia framställer sig moderaterna som det nya arbetarpartiet. Gunilla Carlsson säger sig älska kollektivavtalen och Reinfeldt lovar att inte rucka på arbetsrätten. Lokalt agerar moderaterna tvärtom. Man är samma gamla arbetarfientliga högerparti, eller hur ska man uppfatta deras ställningstagande i denna fråga. Ulf Hedin för i debatten fram åsikten att detta är en icke-fråga och att kommunen inte ska ägna sig åt arbetsmarknadspolitik. Det blir minst sagt absurt eftersom fullmäktige under dryga timmen innan vårt förslag behandlas ägnar sig åt en moderatmotion om att kommunen ska ta över ansvaret fört arbetsmarknaden. Man undrar om Hedin vet vilka frågor han själv uttalar sig i.

För det fjärde. Centerns nedlagda röster kräver ett förtydligande från partiets sida. Vilken syn har man på de svenska kollektivavtalen? Står man på den öppna högerns sida med kravet på en urholkad arbetsrätt och fritt fram för lönedumpning på arbetsmarknaden eller anser man att de rättigheter som arbetarna kämpat sig till är värda att slå vakt om? Man undrar således om den borgerliga alliansen verkligen är en allians med en gemensam syn eller om det bara är ett spel för galleriet för att komma åt de hett eftertraktade platserna i maktens boning.

I fullmäktigediskussionen förde de borgerliga även fram att svenska kollektivavtal skulle vara en ”detalj”. Man häpnar. Är det en detalj om man tjänar 20000 kr i månaden eller om man tjänar 5000 kr i månaden? Är det en detalj om vi ska importera arbetskraft från utlandet när vi har en massarbetslöshet i landet? Är det en detalj om svenska företag går under för att de konkurrerats ut av utländska företag med ojusta metoder? Det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden kräver att vi måste slå vakt om kollektivavtalen. Det tjänar vi alla på, svenska såväl som utländska arbetare, och för den delen tjänstemän.

Jan-Åke Karlsson & Rickard Nilsson
Kommunistiska Partiet i VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!