Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Fördöm all terrorism!

Terrorattentaten i London måste kraftfullt fördömas, oavsett vem som ligger bakom dem. Målmedvetna attacker mot civila är ett krigsbrott, är terrorism – i London såväl som Falluja; är terrorism oavsett om de utförs av sk terrorgrupper, som i London, eller av stater, som i Irak och Palestina.

Dagen efter sprängningarna i Londons tunnelbana går våra tankar och vår medkänsla till de drabbade och deras anhöriga. Storbritannien må delta i ett kriminellt krig och i en kriminell ockupation. Men att hålla varje londonbo ansvarig för dessa brott, eller för andra brott som den brittiska imperialismen bär ansvar för, är att låta sig brutaliseras av det imperialistiska barbariet.

Vi lider med de drabbade och deras familjer. Men inte ens dagen efter de fruktansvärda attentaten i London får vi glömma ödeläggelsen av Falluja; får vi glömma att ockupationen av Irak hittills kostat 100000 civila irakier livet. Terrorismens offer finns över hela världen. I Irak och i Palestina. I Afrika, Asien och Latinamerika. Alla offer måste omfattas av vår medkänsla och vår vrede måste rikta sig mot all terrorism, också mot den statsterrorism som utger sig för att bekämpa terrorismen.

Attentaten i London utlöser rop på hämnd och krav på än större hänsynslöshet i imperialismens sk krig mot terrorismen. Reaktionen vässar knivarna. I Washington och London – och i Stockholm. Så kräver nu folkpartiledaren och krigsentusiasten Lars Leijonborg ökade befogenheter åt svensk polis och militär. Leijonborg vill bland annat riva upp de sk Ådalslagarna, som förbjuder den svenska militärmakten att agera i inrikespolitiska ordningssituationer, något som en statlig utredning redan föreslagit.

I regeringskansliet förbereds nu en snabbproposition för att förbättra den svenska terroristberedskapen. Innehållet är ännu inte känt, men att det handlar om ytterligare inskränkningar av demokratin är givet.

Kommunistiska Partiet fördömer terrorattentaten i London. Men vi fördömer också och lika kraftfullt den reaktion som nu tar dessa attentat till intäkt för terroristiska attacker mot de medborgerliga fri- och rättigheterna.

Terrorismen måste bekämpas. Och kan bekämpas. Genom kamp mot alla former av orättvisa och ojämlikhet i världen; kan och måste bekämpas genom krav på att USA och dess allierade omedelbart lämnar Irak; kan och måste bekämpas genom krav på att tredje världens länder ges rätt till självständig utveckling; kan och måste bekämpas genom mer demokrati, inte genom mindre.

Göteborg 9 juli 2005
Anders Carlsson, ordförande Kommunistiska Partiet.Plusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!