Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val 2018 Insändare Arkivet        Blogg        English

Röd Front 2005

"Stoppa USA Imperialismen" var bara en av de talkörer som skanderades ljudligt genom Växjös solupplysta gator i Kommunistiska Partiets årligen återkommande Röd Front demonstration. Runt 65 personer visade upp sin avsky mot det rövarsamhälle vi lever i. Vid Speakers Corner där huvudtalaren Tom Carlsson höll sitt tal anslöt ytterligare ett 40-tal åhörare. Tom började med en personlig introduktion som övergick till en helhetsanalys över läget för arbetarklassen i dagens Sverige, och över världsläget i stort. Uppmaningen som avslutade talet var att nu är det dags att stå upp för folkens rättmätiga krav på rättvisa. RKU representerades i år av Erik Gustavsson som i sitt tal brännmärkte den nyliberala hetsen mot vänstern som helhet och RKU i synnerhet.

Efter att tonerna från Internationalen klingat ut så träffades ett 40-tal kommunister och sympatisörer för ett trevligt samkväm. Till fikat underhölls dessa av poeten Stefan Bittera vassa diktning. Vidare spelade Guillermo Cariz och Luis Rivera sånger från Latinamerika. Trots en blygsam minskning av deltagare så summerades ändå årets Röd Front som synnerligen lyckat. Ungefär 700:- samlades in till RKU.

Tal av Tom Carlsson, Kommunistiska Partiet
Tal av Erik Gustafsson, Revolutionär Kommunistisk Ungdom
Vi reserverar oss för ev. tryckfel och påpekar att det talade ordet naturligtvis gäller.

Bilder från Röd Front 2005 i Växjö.

Första maj-demonstrationen
Röd frontdemonstrationen i Växjö 1 maj 2005

Tom Carlsson, Kommunistiska Partiet, talar
Tom Carlsson, Kommunistiska Partiet, talar

Erik Gustafsson, Revolutionär Kommunistisk Ungdom, talar
Erik Gustafsson, Revolutionär Kommunistisk Ungdom, talar

Efter demonstrationen: underhållning i form av Poetry slam av Stefan Bittera
Efter demonstrationen: underhållning i form av Poetry slam av Stefan Bittera

Efter demonstrationen: Luis och Guillermo spelar
Efter demonstrationen: Luis och Guillermo spelarPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!