Hem Om Partiet Proletären Kontakt Vår politik               Español
RKU Bli medlem Val Insändare Arkivet        Blogg        English

Nej till Idrottsutbyte med Israel!

Refuserad av SMP maj 2001

I helgen genomförs en landskamp i Rugby på Värendsvallen mellan Sverige och Israel. Genom att ha ett idrottsutbyte med en stat som dagligen bryter mot de mänskliga rättigheterna sänder vi felaktiga och ödesdigra signaler till ungdomen. Idrottsrörelsen kan inte stillatigande se på och låtsas som ingenting när den israeliska staten dödar och skadar palestinier. Sedan i höstas har över 400 palestinier dödats, de flesta barn och ungdomar. Över 5000 har skadats av den israeliska armén och av beväpnade bosättare. Den palestinska ungdomen vill också spela rugby, fotboll och bedriva idrottsutbyte men förvägras denna självklara rätt av den israeliska ockupationsmakten. Försvarslösa barn och ungdomar skjuts ihjäl för att de kräver rätten till sitt land, för att de kräver mänskliga rättigheter.
Under hösten fick det palestinska folket nog av de israeliska trakasserierna och av Arafats eftergiftspolitik och tog saken i egna händer. Intifadan sköt fart. Det israeliska svaret kom omedelbart; kulor, raketer och stridsvagnar. Man talar ofta om den s.k. fredsprocessen, en process som inte skapat någon fred eller rättvisa åt palestinierna. Det enda palestinierna fått är falska löften och nya eftergifter. Stort nummer har gjorts av det sk självstyret på Gaza och Västbanken. Ett självstyre som endast omfattar futtiga 13% av de ockuperade områdena. Vet då att israelerna kontrollerar alla större vägar, man kontrollerar vattenförsörjningen, man kontrollerar elförsörjningen osv. Israelerna styr helt och hållet palestiniernas öde. Palestinakonflikten är i grunden en mycket enkel konflikt, då den handlar om det palestinska folkets nationella rättigheter. Rättigheter som erkänns och garanteras genom FN-stadgan, internationella lagar och konventioner; dvs allt som brukar betecknas som folkrätten – en folkrätt som inte är grundad på några tusenåriga mytiska referenser, utan på det faktiska förhållande som rådde när rättigheterna kränktes. I Palestinas fall handlar det om 1947-48. Om ett folk som då fördrevs från sitt land och hur detta land därefter koloniserades av andra människor. Dessa människor har allt sedan dess befäst sin makt med de mest barbariska metoder.
Palestinakonfliktens lösning kan endast ske på en enda väg, att Palestina återigen blir ett land för de människor som bodde där innan 1948, palestinier såväl som judar. Vägen till fred kan aldrig gå genom att, likt Israel och USA, kräva att 4 miljoner fördriva palestinier aldrig ska få återvända till sitt land. Fred kan aldrig komma om Israel med USA:s stöd fortsätter att hävda sin rätt till de ockuperade områden Gaza, Golan och Västbanken. Det palestinska folket öde ligger i Israels och USA:s händer. Men tillsammans med palestinierna kan vi ändra på det. Ett av många viktiga steg på vägen för lösningen på Palestinakonflikten är att fördöma Israels militära våld och säga nej till idrottsutbyte med Israel!

Jan-Åke Karlsson
Kommunistiska Partiet – KPML(r) i VäxjöPlusgiro: 54 41 22-5. Alla bidrag till vår verksamhet tas emot, stora som små!