Författaren Jan Myrdals omtvistade besök i Växjö skedde igår genom bl.a. ett föredrag på biblioteket om Naxaliterna och deras väpnade kamp i Indien. Moderaterna Ulf Hedin och Johan Hultberg har båda agerat mot att Myrdal ska få föreläsa på biblioteket och därför var det viligt att Jan Myrdal fick framträda. Noterbart var att ingen av Myrdals belackare gick till mötet för att ta diskussionen med honom. Från moderat håll hade det ju kommit brösttoner om att Myrdal skulle vara ”diktaturkramare”. Uppenbarligen insåg moderaterna att de inte hade något att komma med eller så vågade de helt enkelt inte ta debatten med Jan Myrdal.

I sitt föredrag visade Jan Myrdal hur den väpnade konflikten mellan naxaliterna och regeringsmakten i Delhi pågått sedan 1967 men att den i västerlandet är helt bortglömd eller nedtystad och man kan med Myrdals ord fråga sig varför. Myrdal påminde även om folkmordet i Indien under 40-talet och han höll Winston Churchill ansvarig för detta folkmord då uppemot sju miljoner indier miste livet; ansvaret ligger i att den brittiske premiärministern vägrade ingripa och undsätta människorna trots att han både hade möjlighet och resurser för att göra det.

Myrdal visade på sedvanligt sätt hur en konflikt långt borta i ett annat land påverkar oss, eller snarare hur den borde påverka oss. Gerillan ställs inför många principiellt viktiga frågeställningar när man ska bekämpa en centralmakt, hur man ska göra, hur man ska bryta kulturella traditioner osv. Jan Myrdals föredrag i Växjö bidrog i alla högsta grad att ny kunskap kom fram och han visade för publiken hur man skulle gå vidare om man vill söka ännu mer kunskap och förståelse.
Vi i Kommunistiska partiet i Växjö vill tacka Jan Myrdal för ett intressant föredrag och vi vill tacka honom för att han alltjämt vid 85 års ålder fortsätter att söka ny kunskap och att sprida denna kunskap till andra.
För övrigt tycker vi att Moderaterna borde söka sig lite mer kunskap, inte minst i historiska frågor. För det var väl Sofia Arkelsten som upptäckte Amerika, eller hur var det?…