You are currently browsing all posts tagged with 'White arkitekter'.

Första skandalen vid bygget av stadshuset – stoppa detta drivhus!

  • mars 26, 2018 23:28

Att det skulle komma negativa nyheter kring bygget av nytt kommunhus i Växjö var en lågoddsare. Bara det att kommunpolitikerna väljer att kalla det stadshus och att angivna kostnaderna ökat från först 300 miljoner kr till 635 miljoner och nu som senaste bud 713 miljoner kr visar att detta kommer bli en återkommande kommunal skandalaffär.

Att den vinnande arkitektbyrån blev White Arkitekter var inte heller det någon överraskning, då denna arkitektfirma fått i stort sett alla kommunala uppdrag de senaste åren. Man kan med rätta undra hur många av de styrande i Växjö som har personliga vänner och/eller nära släktingar i denna firma? Nu kommer dock beskedet att White Arkitekter avslutar sitt samarbete med kommunen kring stadshuset innan det ens börjat byggas. Oenighet om pengar är orsaken, White har helt enkelt saltat notan för sina tjänster kring de tekniska projekthandlingarna. För detta arbete vill de ha nio miljoner kr jämfört med konkurrenten Sweco, som erbjuder samma tjänst för tre miljoner kr. Men enligt White handlar det om att projektet avsevärt har förändrats från Whites tävlingsförslag och då bedömer de att möjligheten att påverka slutresultatet inte är så stor. Det råder alltså redan oenighet om hur detta glashus ska byggas och de facto se ut.

Det stora glashusbygget vid stationsområdet kommer lamslå området för flera år framöver. Redan nu råder det kaos på denna stora byggarbetsplats där bussar, fotgängare och arbetsfordon rör sig i en salig röra. Det verkar tyvärr bara var en tidsfråga innan en allvarlig olycka inträffar här.

Bygget av glashuset, som borde kallas Drivhuset eftersom det är ett ställe där kommunens politiker driver med vanligt folk, måste stoppas. Hela projektet har spårat ut och nyttan av ett nytt kommunhus är högst begränsat. Innan ett nytt kommunhus kan byggas måste bostadsbristen byggas bort i vår kommun. Det handlar om att bygga hyresrätter och frångå det ensidiga byggandet av bostadsrätter och villor. Just nu finns endast 23 lediga kommunala hyreslägenheter i Växjö kommun och vi har 10 000-tals som köar till dessa (senast kända siffra för kön är 38 000 personer). Kommunpolitikerna har motiverat byggande av Drivhuset med att det gamla kommunhuset ska säljas för att det där ska byggas nya lägenheter samt att pengarna som kommer in från denna försäljning ska finansiera bygget av det nya stadshuset. Denna försäljning skulle inbringa 177 miljoner kr, men det såldes för 157 miljoner kr till Växjöbostäder. Alltså det kommunala bolaget VÖFAB säljer ett hus till det kommunala bolaget VÄXJÖBOSTÄDER för att får in pengar till bygget av ett kommunalt STADSHUS; var det någon som sagde Ebberöds bank?

Till dessa sorglusta affärer kommer uttalandet från det centerpartistiska kommunalrådet Pär Schöldberg om att han inte tror att bygget kommer gå på en miljard. En freudiansk felsägning troligtvis. En del Växjöbor kalla för övrigt det nya stadshuset för ”Per Schödberg memorial”.

Vi Kommunistiska Partiet vill att bygget av det nya kommunhuset stoppas. Vi är inte principiellt emot ett bygge av ett nytt kommunhus om det skulle finnas behov av ett sådant. Men just nu måste de kommunala pengarna gå till att bygga billiga hyresrätter och till att bygga nya skolor. Detta eftersom bostadsbristen är så stor och att elevkullarna i vår kommun under den närmaste femårsperioden kommer att öka med 25 %. Stoppa drivhuset nu!

 

  • Author:
  • Filed under:

Bergendahlska gården hotas av vinsthungrande politiker

  • november 3, 2015 10:01

Bergendahlska gården snett emot kommunhuset är en viktig plats för Växjös ungdomar och platsen är central i vår stads musikliv. Här finns replokaler för många band och ofta sker lokala publika konserter här. Därför kallas Bergendahlska gården även för Musikhuset. Men här ordnas också kurser och konferenser. Kaféet är en omtyckt träffpunkt för en stor grupp ungdomar och här har företrädare för kommunen och andra organisationer kunnat nå och möta ungdomar i en avspänd atmosfär. Huset har donerats till Växjö kommun och har varit en viktig mötesplats för Växjös ungdomar i 55 år.

Nu är Bergendahlska gården och dess verksamhet hotad. Moderata kommunalrådet Bo Frank vill tillsammans med den folkpartistiske ordföranden i byggnadsnämnden, Nils Fransson, riva Bergendahlska gården för att bygga bostäder där. Att det behövs och måste byggas bostäder i Växjö är väl känt, men för den sakens skulle måste man inte bygga just här. Det finns gott om andra ställen där de nödvändiga bostäderna kunde och borde byggas. Byggandet bör t.ex. i första hand handla om hyresrätter och man måste bygga i kommunens alla tätorter.

Men om man granskar Bo Franks och Nils Franssons motiv till sina planer ser man att det handlar om ren ideologisk girighet bakom planerna. Bergendahlska gården ligger mycket centralt och tomten är ganska stor, vilket innebär ett stort ekonomiskt värde. De båda borgerliga politikerna säger själva i Smålandsposten att ”Vi skulle behöva en högre avkastning på den tomten” och här förstår man att det handlar om att tjäna så mycket pengar som möjligt. Är det någon som tror att de bostäder man säger sig vilja bygga här skulle vara hyresrätter? Bakom Franks och Franssons ord om bostäder ligger påkostade bostadsrätter och kanske affärshus och därmed ytterligare ett steg i utvecklingen mot ett mer segregerat Växjö. Ungdomarna och musiklivet ska skuffas undan och ges en mer perifer plats i kommunen. De båda högerpolitikerna säger sig givetvis uppskatta den verksamhet som bedrivs i Bergendahlska gården och man vill se den leva vidare och det hoppas man ska ske genom en flytt till Växjös nya kommande kulturella centrum på Kristinebergsområdet. Men detta är enbart en förhoppning och inget löfte från deras sida. Kristinebergsområdet som ett kulturellt centrum är enbart tanke på planeringsstadiet för kommunen, inget som finns konkret utan något kommunen bett två privata aktörer att utreda vidare (Volante Research och White arkitekter).

Bergendahlska gården och dess verksamhet är mycket viktig för ungdomarna i Växjö kommun. Det 30-tal band som repar i lokalerna varje vecka berikar vårt kulturliv, fungerar som betydelsefulla integrationsprojekt och skapar meningsfull fritid för många. Att komma på idén att riva upp, försämra och i värsta fall förstöra denna verksamhet är helt befängd. Bergendahlska gården måste få finnas kvar. Att den ligger så centralt som den gör är en viktig del i dess framgång och att den blivit den samlingspunkt som den är. Bo Frank och Nils Fransson borde skämmas för sitt förslag att riva BG. Gör om, gör rätt och be om ursäkt!

  • Author:
  • Filed under: