Så har då sossarna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterat ett gemensamt valmanifest för Växjö kommun. Förutom lite petanden i budgeten med överföringar av nådapengar till skola/barnomsorg (som givetvis tas från annan viktig kommunal service)  så kan man notera det ideologiska vägval dessa sk.k ”rödgröna” partier står för. Man påstår att det går en stor skiljelinje mot borgarna i fråga om privatiseringarna av kommunal verksamhet, men samtidigt säger man att man inte är motståndare till privata aktörer! Man lovar en restiktiv hållning med att sälja ut allmännyttan! Men vad betyder detta? Man vill alltså sälja ut delar av allmännyttan i Växjö! Vi vet att i alla fall att Miljöpartiet gärna säljer kommunala hyreslägenheter för att göra om dem till bostadsrätter. Till detta kommer att man inte vill bygga hyresrätter i stadsdelarna Öjaby och Öster. Här ska villaområdenas segregerade boende få vara kvar.

För den som värnar allmänyttan, ett brytande av bostadssegregationen och är motståndare till privatiseringshysterin i vår kommun finns bara ett alternativ i valet, Kommunistiska partiet.

Ge politikerna i kommunfullmäktige svar på tal den 19 september – lägg din röst på Kommunistiska partiet, valets rödaste röst!