Kampen om Emigrantinstitutet i Växjö har pågått i flera år. Nu verkar denna institution gå i graven och det för att vi har politiker och tjänstemän som ser till egna revir i stället för att se till allmännintresset. Växjös historia som en utvandrarbyggd är väl känd. Vilhelm Mobergs arv är något kommunen borde värna. Vi vet också att det finns intressenter som vill komma åt den attraktiva marken som Emigrantinstitutet ligger på, ritningar på ett framtida World trade center finns redan framtagna och det på platsen för dagens Utvandrarnas hus.

Vi säger att Emigrantinsitutet måste räddas. I grunden är det ett riksintresse och därför borde staten garantera driften, men det är också ett lokalintresse med i bilden och därför måste Vä’xjö kommun vara dynamisk och arbeta fram en prestigelös lösning. Jobben på Emigrantintitutet måste räddas och dess viktiga verksamhet vara krav i Växjö.