Årets andra nummer av Utanför Systemet är här – skriv upp dig för en gratis prenumeration på vår hemsida. I nyhetsbrevet nr 2 – 2010 kan man bl.a. läsa om hur man nu säljer ut allmännyttan i Växjö och hur Vänsterpartiet i vår kommun är för det s.k. RUT-avdraget. Ett avdrag som inte är ett avdrag utan ett statligt bidrag till dem som har råd att köpa egen privat hemhjälp, detta samtidigt som man t.ex. rustat ned hemtjänsten. Vi  i Kommunistiska partiet är för kollektiva och gemensamma lösningar framför de privata och enskilda och därför är vi emot RUT-avdraget. De rika får gärna köpa privat hemhjälp, men då ska de göra det på den öppna och ”fria” marknaden, som de i alla andra sammanhang hyllar.  Vi säger inga pigor till överklassen – låt dem själva städa dassen!