You are currently browsing all posts tagged with 'Ulf Hedin'.

Enväldiga moderater i Växjö

  • mars 11, 2012 23:20

Moderaterna blir alltmer självgoda och deras maktpositioner stiger dem alltmer åt huvudet. På riksplanet har man uppmärksammat att få förstår vad statsminister Reinfeldt säger. Ofta hittar han på egna ord utan någon innebörd och han uttrycker sig på ett sätt som inte ens språkexperter förstår. Här i Växjö får vi alltfler exempel på hur våra moderater är maktfullkomliga och visar sitt förakt för demokratin. Man har drivit igenom att majoriteten av medborgarförslagen inte ska behandlas i kommunfullmäktige utan i nämnderna. Kommunalrådet Bo Frank har på egen hand tagit flera beslut utan att få det sanktionerat av fullmäktige, t.ex. när han för ett år sedan beviljade Växjö Lakers 7 miljoner kr extra till bygget av ishallen. Detta beslut tog han helt själv samma dag som klubben var ute i media och krävde mer pengar. Häromveckan visade Bo Frank återigen sitt förakt för kommunens lärarkår när han var ute och propagerade för att sportloven i skolorna skall avskaffas. Om detta har vi skrivit en insändare som publicerades i SMP 120310.

I höstas ville de moderata poltikerna Ulf Hedin och Johan Hultberg förhindra att författaren Jan Myrdal skulle få hålla ett föredrag om de indiska naxaliterna på statsbiblioteket i Växjö. Nu har nämnde Ulf Hedin återigen varit ute och visat sitt öppna förakt för folkinflytande och insyn i maktens boningar. På sin blogg raljerar han över det senaste kommunfullmäktigemötet och allmänhetens frågestund där. Den stora frågan på detta möte var de nedskärningar på 13 miljoner kr inom gymnasieskolan som Ulf Hedins parti drivit igenom. På frågestunden handlade fyra inlägg om dessa neddragningar och Hedin kommenterar detta på sin blogg med orden: De frågande denna gång var två medlemmar i SSU och två lärare (varav den ene aktiv i kommunistiska partiet). För mig känns inte detta direkt som så mycket allmänhet. Allmänhetens frågestund verkar mer och mer bli en arena för politikerwannabes och personer med egna politiska agendor eller företrädare för partier som inte fått tillräckligt med röster för att komma in i kommunfullmäktige. Detta har ingenting med demokrati att göra! Jag är i grunden mycket tveksam till frågestunder, medborgarförslag och andra genvägar till beslutsfattande och när det utnyttjas som i tisdags blir jag inte mer positiv. Det är de 61 av väljarna valda ledamöterna i kommunfullmäktige som ska fatta de avgörande besluten och istället för att ordna fler genvägar för ”allmänheten” att påverka borde man minska på politikens inflytande över människors vardag.

Hedin vill alltså att kommuninvånarna inte ska störa honom när han ”styr över Växjö”. För honom är demokrati att folket ska gå till valurnorna och rösta en gång vart fjärde år. Däremellan ska de blunda och hålla käften! Att kunna avsätta en ledamot som misskött sig finns inte i Hedins värld, som vekar präglas av en demokratisyn från tiden innan 1700-talet då enväldiga furstar gjorde precis vad de ville. Hedin verkar även anse att om man är politiskt organiserad så tillhör man inte allmänheten och då ska man berövas sina demokratiska rättigheter. Frågorna på allmänhetens frågestund var sådana att vilken lärare eller vilken elev som helst hade kunna ställa dem. Detta för att de är så viktiga och påverkar så många, dessutom är frågan om nedskärningarna inom skolan mycket viktiga för kommuninvånarna. Hedins tankefoster om ”egna politiska agendor” visar att man inte har det minska kontakt med väljarna och hur de ser på dessa frågor. Även Smålandsposten uppmärksammar Ulf Hedins bristande demokratisyn och ger honom flera kängor på debattsidan 120312.

För övrigt tycker vi att det är intressant att Ulf Hedin i förra valet fick 93 personröster medan nämnde kommunistiske lärare ovan fick 114 personröster. Så med Hedins retorik borde han diskvalificera sig själva från att få yttra sig, eller i vart fall vänta med att yttra sig till han hört den kommunistiske läraren eftersom han fått fler röster av kommuninvånarna är Hedin! Sett till personvalsröster så hade den kommunistiske läraren suttit i kommunfullmäktige i Växjö med bredmarginal för det är endast runt hälften av fullmäktiges 61 ledamöter som har fler personröster än Jan-Åke Karlsson (som är namnet på den kommunistiske läraren som ställde en fråga på kommunfullmäktigemötet)
Behöver vi tillägga att Hedin är den Växjöpolitiker som för några år sedan gjorde sig känd för att vilja släppa prostitutionen fri eftersom ”det ryms inom hans frihetsbegrepp”!

Vi för vår del anser att demokrati handlar om folkinflytande och möjlighet att både få och kunna påverka. Men i egoismens och profithungerns tidevarv har denna ursprungliga tanke vattnats ur allt mer och de som går i bräschen för detta är de moderata företrädarna. Så för att slå vakt om demokratin och ett verkligt folkinflytande måste vi göra upp med våra enväldiga furstar genom att kasta bort dem, precis som man gjorde under 1700-talet under det som kallas Revolutionernas tid. Då sa man bl.a. ”ned med monarkin”, i detta instämmer vi och tillägger ”ned med moderaterna”!

  • Author:
  • Filed under:

Påläst Myrdal gav ny kunskap!

  • november 8, 2011 10:05

Författaren Jan Myrdals omtvistade besök i Växjö skedde igår genom bl.a. ett föredrag på biblioteket om Naxaliterna och deras väpnade kamp i Indien. Moderaterna Ulf Hedin och Johan Hultberg har båda agerat mot att Myrdal ska få föreläsa på biblioteket och därför var det viligt att Jan Myrdal fick framträda. Noterbart var att ingen av Myrdals belackare gick till mötet för att ta diskussionen med honom. Från moderat håll hade det ju kommit brösttoner om att Myrdal skulle vara ”diktaturkramare”. Uppenbarligen insåg moderaterna att de inte hade något att komma med eller så vågade de helt enkelt inte ta debatten med Jan Myrdal.

I sitt föredrag visade Jan Myrdal hur den väpnade konflikten mellan naxaliterna och regeringsmakten i Delhi pågått sedan 1967 men att den i västerlandet är helt bortglömd eller nedtystad och man kan med Myrdals ord fråga sig varför. Myrdal påminde även om folkmordet i Indien under 40-talet och han höll Winston Churchill ansvarig för detta folkmord då uppemot sju miljoner indier miste livet; ansvaret ligger i att den brittiske premiärministern vägrade ingripa och undsätta människorna trots att han både hade möjlighet och resurser för att göra det.

Myrdal visade på sedvanligt sätt hur en konflikt långt borta i ett annat land påverkar oss, eller snarare hur den borde påverka oss. Gerillan ställs inför många principiellt viktiga frågeställningar när man ska bekämpa en centralmakt, hur man ska göra, hur man ska bryta kulturella traditioner osv. Jan Myrdals föredrag i Växjö bidrog i alla högsta grad att ny kunskap kom fram och han visade för publiken hur man skulle gå vidare om man vill söka ännu mer kunskap och förståelse.
Vi i Kommunistiska partiet i Växjö vill tacka Jan Myrdal för ett intressant föredrag och vi vill tacka honom för att han alltjämt vid 85 års ålder fortsätter att söka ny kunskap och att sprida denna kunskap till andra.
För övrigt tycker vi att Moderaterna borde söka sig lite mer kunskap, inte minst i historiska frågor. För det var väl Sofia Arkelsten som upptäckte Amerika, eller hur var det?…