You are currently browsing all posts tagged with 'Thomas Denward'.

Växjöelever säljs som boskap

  • januari 20, 2022 23:07

Friskolan ”Växjö Fria Gymnasium” i Icon-byggnaden säljs till friskolekoncernen Cedergrenska, som tar över ägandet från 31 januari. Snabbt har det gått och ingen har frågat eleverna i skolan om vad de tycker om att mitt under en termin bli sålda. Hela förfarandet påminner om boskapshandel och eleverna säljs på en marknad som om de vore fast egendom. Hade ägarna, Claes Bromander och Thomas Denward, brytt sig om eleverna hade de åtminstone väntat med att byta ägare tills läsåret var slut. Då hade de elever som inte vill säljas likt boskap kunnat påverka sin situation och välja en annan skola. Men i dagens marknadsskola ser man elever som affärstillgångar som kan säljas och köpas efter eget gottfinnande.

De nya ägarna till Växjö Fria, Cedergrenska utbildning (eller Cedergrenska AB) är en utbildningskoncern med en högst tvivelaktig bakgrund och ingen skolutbildare som borde få verka i Växjö. Frågan är om skolans elever vill förknippas med de nya ägarna? Företaget börsintroducerades i maj 2021 och hade då 26 skolenheter. Koncernen registrerades så sent som 2018 men där bakom finns en historia som ägarna inte gärna skyltar med. Företaget kommer från den ökända försäljningen av Täby gymnasium. Där den dåvarande rektorn och en ekonomichef i personalen, båda med kopplingar till Moderaterna, köpte skolan till underpris och bildade Tibble gymnasium.

Cedergrenskas tre dotterbolag är Tibble gymnasium, Marina Läroverket och Täby friskola. I samtliga dessa tre finns tydliga och omfattande kopplingar mellan skolans ägare och moderata politiker. När Moderaterna i Täby drev igenom försäljningen av Täby gymnasium 2007, till mindre än en fjärdedel av marknadspriset, fälldes beslutet i Kammarrätten och försäljningen förklarades olaglig. Trots det togs försäljningen inte tillbaka eftersom en där kommunjurist ansåg att ”civilrättsliga avtal mellan kommun och privatpersoner inte får brytas, inte ens om de är olagliga.” Den kriminelles rätt gäller således och lagen kan enkelt kringgås av korrupta politiker.

Täby Friskola driver flera olika skolor. Där har TV:s Uppdrag granskning visat att processen kring bytet av ägande inte gick rätt till och att den nye ägaren var Fredriks Reinfeldts (M) f.d. kampanjgeneral.

Marina Läroverket återfinns i överklasskommunen Danderyd. Fram till att Cedergrenska köpte skolan 2020 var Anders Paulsen dess ägare. Denne Paulsen satt i Danderyds kommunstyrelse för Moderaterna samt representerade dem i byggnadsnämnden som beslutade om att bevilja skolan bygglov i marinan och sedan hyra ut hyrde ut lokalerna till Paulsens bolag. Här kan man verkligen snacka om jäv!

Två av de politiker i Täby som under olagliga former sålde kommunens skolor är Filippa Reinfeldt (M) och Irene Svenonius (M), Stockholms nuvarande finansborgarråd som drivit huvudstadens sjukvård i botten. Kopplingarna mellan Cedergrenskas skolkoncern och moderata politiker är omfattande. Är det därför denna koncern väljer att utvidga sitt imperium till just Växjö, en moderatledd kommun ökänd för sitt fjäsk för friskolor?

Cedergrenska utbildning är inte välkomna till Växjö. Barn och ungdomar är inga handelsvaror och skolor är ingen handelsplatser. Friskolesystemet borde avskaffas och en statlig enhetsskola införas.

 

  • Author:
  • Filed under:

Profitörer på omsorg – nej tack!

  • oktober 28, 2010 15:58

Privatiseringarna av det gemensamma i Växjö fortsätter. Denna gång är det Nova Internat som säljs till ägarna av Växjö Fria. Växjös mest ökända skolkapitalister ger sig nu alltså in i omsorgsbranchen. Claes Bromander och Thomas Demvard har tillskansat sig stora pengar genom att driva Växjö Fria gymnasium på ett sätt där eleverna den mesta tiden arbetar på egen hand utan lärarledda lektioner. På detta sätt har Bromander och Denward kunnat plocka ut miljoner kronor av kommunens skattepengar i vinst åt sig själva.

Nu har uppenbarligen turen kommit till dem som är i behov av vård. Ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som Aspergers syndrom, ska nu ”tas om hand” av dessa profitörer som främst ser till pengar före behov. Att man inte vill uppge hur mycket man betalat för boendet är uppseendeväckande, inte minst eftersom säljarna i VoB Syd bl.a. ägs av VoB Kronoberg och därmed indirekt av kommunerna i Kronoberg.

Vår inställning är klar; man ska inte kunna tjäna pengar på människors behov av vård och kunskap. Stoppa utvecklingen, det är endast det gemensamma som kan garantera alla medborgare lika rätt till vård, skola och omsorg. Utveckla den kommunala servicen istället för att avveckla den!

  • Author:
  • Filed under: