Borgarnas iver att privatisera allt som kan privatiseras i Växjö kommun är givetvis en förkastlig politik, men nu kan vi även se de konkreta effekterna av denna marknadsfundamentalistiska politik. De flesta känner till hur vanskött äldreboendet på Tellusvägen blev sedan Attendo Care tog över driften. Nu kommer även larm från skolans värld och hur maten blivit allt sämre och sedan Sodexo tagit över driften av skolmaten vid några av kommunens grundskolor. Elever på Ljungfälleskolan beskriver t.ex. att maten inte mättar och att ”den har en smak av kemikalier”. Att kapitalisterna är beredda att göra i stort sett vad som helst för att nå ny profit är allmänt känt, men att detta sker med stöd från Växjö kommun är mycket beklämmande. Vi var från början emot denna privatisering av den kommunala verksamheten och vi säger nu att driften av måste återföras till kommunen. Sodexo har förbrukat sitt förtroende och bör inte få fortsätta servera mat till våra ungdomar. Våra skolor ska servera god och näringsriktig mat och inte ses som en kostnad som man ska spara pengar på, eller tjäna pengar på för den delen!