You are currently browsing all posts tagged with 'Stefan Bergström'.

Sänk politikernas löner i stället för att höja dem!

  • augusti 13, 2018 22:21

Sedan förra valet har 22 av kommunfullmäktiges 61 ledamöter i Växjö hoppat av sina uppdrag. Våra lokala liberaler hävdar att orsaken till de många avhoppen är att politikerna får för lite betalt och vill höja fritidspolitikernas ersättningar samt införa ersättning för förlorad arbetsinkomst. Men faktum är att ledamöterna har ersättning för förlorad arbetsinkomst, så här är Liberalerna mycket dåligt pålästa (trots att de själva kvitterar ut dessa ersättningar…). Dock får man inte ersättning för den faktiska lön man förlorat för att gå till de politiska mötena utan Växjö kommun betalar ut en schablonersättning på hela 268 kronor i timmen där en påbörjad halvtimme ses som en fullgjord halvtimme.

Men våra förtroendevalda politiker har inte bara denna ersättning utan de får även en inställelseavgift på 405 kronor och semesterersättning. De har även rätt till traktamente och resetillägg. Är du dessutom ordförande, förtroendevald sekreterare i av styrelse, nämnd eller fullmäktige utsett beredningsutskott, arbetsutskott eller liknande samt tillfälliga kommittéer utgår förutom rörliga arvoden en särskild ersättning med 523 kronor per sammanträde.

Att vara folkvald politiker är ett förtroendeuppdrag, därför borde inga extra ersättningar eller speciella förmåner finnas för politikerna. De ska leva under samma villkor som dem som de säger sig företräda. Ersättningarna till kommunfullmäktige och kommunala nämnder ska således endast ersättas med förlorad arbetsinkomst, den faktiska förlorade arbetsinkomsten. För vem tjänar egentligen 268 kr/h? Vilken arbetare eller hemtjänstanställd har en sådan timlön?

Men viktigast av allt är att sänka heltidspolitikernas löner. I Växjö kommun har politikerna själva infört att kommunalrådens löner ska bestämmas av riksdagsledamöternas löner där kommunstyrelsens ordförande ska tjäna 125 % av riksdagslönen, kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande ska tjäna 115 % av riksdagslönen och övriga kommunalråd och övriga uppdrag ska ersättas 105 % av riksdagsledamöternas löner. Varför våra lokala politiker ska tjäna mer än en riksdagsledamot är oklart och något av en gåta.

Värt att påminna om är att på 1960-talet bestämdes riksdagsledamöternas löner av en gymnasielärares lön, de skulle ha lika mycket betalat. Idag tjänar en riksdagsledamot 63 800 kr/mån (samt har en massa tillägg, arvoden och andra förmåner) och en gymnasielärare tjänar ca 32 800 kr/mån.

Växjös moderata kommunalråd Anna Tenje tjänar således 81 750 kr/mån, oppositionsrådet Malin Lauber (S) tjänar 75 210 kr/mån, Per Schöldberg (C) tjänar också 75 210 kr/mån och den moderata påläggskalven Oliver Rosengren tjänar 68 670 kr/mån, vilket även Tomas Thornell (S) gör. Både Moderaterna och Socialdemokraterna i Växjö kommun är överens om att kommunalrådens löner ska höjas och det kraftigt. Moderaterna har sagt att kommunstyrelsens ordförande borde tjäna minst 100 000 kr/månad.

Vi i Kommunistiska Partiet anser att dessa kommunalrådslöner ska sänkas till en genomsnittlig arbetarlön. Ingen ska kunna berika sig på politiskt arbete och inga politiker ska kunna bestämma om sina egna villkor och löner, vilket tyvärr är fallet idag. Liberalernas utspel om att höja politikernas ersättning är ett hån mot vanligt folk. Politikernas löner borde sänkas, inte höjas!

Slutligen vill vi påminna om att Liberalernas företrädare i Växjö kommun tidigare fuskat med de kommunala ersättningarna

  • Author:
  • Filed under:

Politiker med egna regler myglar!

  • augusti 13, 2013 23:27

Regler är till för att följas sägs det. För flera politiker i Växjö är detta inte bara en rekommendation utan ett krav ut till medborgarna. Detta har under sommaren t.ex. 10-åriga Stella Magnusson i Tolg fått erfara då hon nekats skolbuss eftersom hon har 4,85 km till skolan och inte minst 5 km som krävs för att få skolskjuts. Den folkpartistiske ordföranden i Skola-Barnomsorgsnämnden, Stefan Bergström, kommenderade detta med orden: ”jag tror att alla förstår att vi måste ha ett regelverk. Man kan inte säga cirka 5 kilometer eller cirka 3 kilometer”. Men dessa krav på att följa regler och vara noggrann gäller inte dem själva. Stefan Bergström hämtar ut reseersättning av Växjö kommun för resor till jobbet i kommunhuset från hemmet på Högstorp, en sträcka på 3,5 km. Men han har i sin reseräkning uppgivit att sträckan är 5 km, dvs den sträcka som minst måste föreligga för att reseersättning ska betalas ut. Detta är inget annat än fusk och mygel! Stefan Bergström håller hög svansföring mot 10-åring men när det gäller att tillskansa sig fördelar och rikedomar för egen del så är han skrupelfri. Hittills är 39 falska reseräkning kända, men med tanke på att detta myglande system är kutym bland våra politiker så kanske man nog utgå från att det finns fler. Dessutom måste man fråga sig varför en kommunpolitiker ska ha reseräkning för att ta sig till ”jobbet”? För vilka andra jobb gäller det? Har vårdpersonalen denna löneförmån? Förskolepersonalen? De anställda på gatukontoret? För övrigt tycker vi Stefan Bergström borde cykla in till kommunhuset, det vore i linje med kommunens slogan om ”Europas grönaste stad”; men 3,5 km är väl kanske för långt för denna folkpartist… Även vår borgmästare har fuskat med sina reseräkningar. Nils Posse (M) tar ut reseersättning av Växjö kommun för att åka in till jobbet. Sträckan mellan kommunhuset och det gamla adelsgodset Bergkvara är 15,6 km men Posse anger alltid sträckan till 17 km och därmed har i flera år tillskansat sig extra pengar från skattebetalarna. När Posse konfronteras med uppgifterna svarar han att: ”Jag har levt i den fasta övertygelsen att det rör sig om 17 kilometer”. När det kommer till de egna personliga intressena så är det uppenbarligen inte så noga, då kan man tydligen bara höfta till lite. Tänk om alla vi andra gjorde det, vilket liv och vilka repressalier det skulle bli. Stefan Bergström och Nils Posse måste omedelbart betala tillbaka de pengar de myglat till sig. Dessutom skall de betala ränta på pengarna samt en straffavgift. De bör också ta en ordentlig funderare om de är lämpliga att sköta de uppdrag de är utsedda till att göra. Vi tvivlar starkt på deras lämplighet och då gör vi inte det främst utifrån ideologiska aspekter utan utifrån moraliska, kan man inte se skillnad på mitt och ditt har man problem. Men i politikernas värld är mitt och ditt inte samma sak som mitt och det offentligas, för det kan man berika sig på. Men vi ska inte vara ogina. De två myglarna kan sitta kvar om de gör bot och bättring genom att verka för att avskaffa detta fullt horribla system där politiker ska ha betalt, t.o.m. mycket betalt, för allt de gör. Reseersättning för att ta sig in till kommunhuset ska inte betalas ut! Alla ersättningar för förtroendeuppdrag ska tas bort, men notera att ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut, motsvarande en genomsnittlig arbetarlön.Folkvalda och folket ska leva under samma regler, det är en grundbult i ett demokratiskt system!

  • Author:
  • Filed under: