You are currently browsing all posts tagged with 'statlig enhetsskola'.

Ännu en fuskande friskola i Växjö

 • mars 12, 2023 12:19

Gymnasieskolan Thoren Business School i Växjö får allvarlig kritik av Skolinspektionen. Denna friskola fuskar med den garanterade undervisningstiden. Det innebär att eleverna har för få timmar utlagda i sin undervisning. Det här är ett vanligt sätt för friskolor att fuska på. Den största utgiftsposten för en skola är lärarlöner och har man lärare anställda färre timmar blir det mindre pengar att betala ut till löner; men givetvis då desto mer pengar kvar till ägarna som det kan plocka ut dem som vinst.

Det här är pengar som skulle gått till elevernas undervisning men i stället hamnar på ägarnas bankkonton, konton som inte sällan finns utomlands i s.k. skatteparadis. Thorengruppen gjorde senast en vinst på 201 miljoner kronor och var de pengarna kommer ifrån är inte svårt att räkna ut. Snittet för kommunala gymnasieskolor i Sverige är att det går 11,5 elever på en lärare. På Thoren Business School i Växjö går det 16 elever på varje lärare. Men det saknas också lärare. I radio P4 Kronoberg kunde vi höra eleverna själva uttala sig om att de hade lärarlösa lektioner i bl.a. spanska resten av terminen. Hur elevernas betyg, gymnasieexamen och kunskaper kommer se ut när de tar studenten måste vi verkligen sätta frågetecken för.

Skolan hotas nu med vite i miljonklassen. Senast 22 juni ska alla fel vara tillrättade, men det lär inte kunna gå att rätta till alla fel som finns i Skolinspektionens 35 sidor långa rapport, där eleverna inte fått särskilt stöd och där de som tar studenten i juni saknar väldigt många undervisningstimmar; här några av exempel: Treorna på försäljnings- och serviceprogrammet har endast fått 20 timmars undervisning på kursen inköp 1, som omfattar 60 timmar. Samhällsvetarna som i trean pluggat sociologi har fått 49 undervisningstimmar i stället för 70. Naturvetarna i trean fick under mattekursen matematik 1c 75 av de beslutade 90 timmarna. Ekonomitreorna fick 46 timmar affärsjuridik i stället för 75 timmar. Viktigt att notera här är att om man läser de kurser som här nämns på en kommunal skola i Växjö hade de omfattat 90 lärarledda undervisningstimmar.

Thorensgruppen, speciellt i Växjö, har nischat sig på att bl.a. locka till sig elever med utländsk bakgrund, inte minst elever med rötterna i östra Afrika och Mellanöstern. Det sker genom en glättig marknadsföring där deras reklamfoton ser ut som hämtade från en katalog för fotomodeller och rika affärsmän och det för att ge intryck av rikedom och framgång. Tyvärr lockar det här många ungdomar och speciellt då elever som kanske haft det tufft i grundskolan och vars familjer sällan har möjlighet att göra sin röst hörd när missförhållanden uppkommer. Skolan lockar även till sig barn till framgångsrika föräldrar. De kommer från studievana hem och kan få stort stöd hemifrån eller till och med kunna köpa hjälp och läxhjälp om skolan, som i Thorens fall, inte tillhandahåller en bra och nödvändig utbildning. Elever från studievana hem har mycket större möjligheter att klara av studierna på egen hand och drabbas inte i samma utsträckning av färre studietimmar och lärarlösa lektioner. Nöjda elever och föräldrar får man även genom att sätta glädjebetyg. Här i Thorens fall blir det extra viktigt att framöver granska betygssättningen.

Även Växjö kommun har ett ansvar i den bedrövliga situationen. Kommunledningen har under lång tid välkomnat nya friskolor i kommunen och det på den kommunala skolans bekostnad. För varje elev som börjar i en friskola utarmas den kommunala skolan som får färre resurser men som har kvar kostnaderna för lärare, personal och lokaler. Fler skolor handlar inte bara om konkurrens om elever, det blir även en konkurrens om resurser och om lärare där lärarbristen gör att alla tjänster inte kan tillsättas. Mindre skolor inte kan erbjuda heltidstjänster för lärarna. Det är bl.a. detta som hänt på Thoren Business School, det finns helt enkelt inte tillräckligt med lärare i spanska och vem kan försörja sig på en deltidstjänst som kanske omfattar 30 %? Växjö kommun måste sluta med sitt friskolevurm och sätta ned foten och säga nej till nya friskolor.

Det finns en orsak till varför Sverige är enda land i världen som har ett skolsystem där privata aktörer får plocka ut vinster från offentliga medel som är tänka att gå till barn och ungdomars skolutbildning, det här systemet fungerar helt enkelt inte och måste bort. Vi i Kommunistiska Partiet säger:

🚩 Inför en kommunal vetorätt mot friskoleetableringar

🚩 Avskaffa det fria skolvalet

🚩 Förbjud alla friskolor

🚩 Inför en statlig enhetsskola

 

 • Author:
 • Filed under:

Internationella Engelska Skolan kommer segregera Växjös skolor

 • december 10, 2020 18:32

Internationella Engelska Skolan ska öppna på Teleborg hösten 2022. Denna friskolekoncern är bland värstingarna på den svenska friskolemarknaden och beskrivs av finansvärlden som ”kronjuvelen bland friskolorna i Sverige”. Skolans etablering i Växjö kommer påverka och kraftigt försämra situationen för grundskolan i vår kommun.

Vi i Kommunistiska Partiet har länge påtalat behovet av att bygga nya och fler skolor i Växjö. Men det ska vara kommunala skolor och inte friskolor som urholkar kommunens ekonomi och bidrar till ökad skolsegregation. Högstadieskolan Teleborg Centrum, TC är i stort behov av renovering. Problemen förefaller vara så stora att en helt ny skolbyggnad skulle behövas. Men i stället för att ta hand om den kommunala skolan i Växjö löser våra politiker frågan genom att vända sig till olika friskolekoncerner för att själva slippa bygga och driva skolor. Frågan är ideologisk för våra borgerliga och miljöpartistiska politiker som hellre ser att prata aktörer kan göra vinst på våra barns och ungdomars rätt till kunskap än att arbeta för en jämlik och rättvis skola. ”Jag är glad att vi har en fristående aktör som nu satsar på Växjö och bygger en skola i Telestadshöjden” säger Anna Tenje (M) Men även Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i vår kommun, den s.k. oppositionen, backar upp borgarna i frågan om friskolorna, som de också hoppas ska lösa skolbristen i Växjö. Vänsterpartiets förre ledamot i utbildningsnämnden, Ann-Christin Eriksson, sa t.ex. sommaren 2018 att ”Koncentrationen av kapital i stora vinstdrivande koncerner är mycket olycklig. Men med det tryck vi har nu kan jag inte tänka mig att avveckla de privata skolorna i Växjö. De fungerar bra i dag. Det kan till och med jag som vänsterpartist säga.” Den politiska enigheten kring friskolorna och oviljan att satsa på den kommunala skolan är orsaken till att flera olika friskoleföretag nu vill starta ännu friskolor i Växjö.

Men de privata skolorna i Växjö fungerar inte bra. De skapar ett segregerat samhälle, stjäl skattepengar och berikar sig på ungdomars självklara rätt till kunskap. Internationella Engelska Skolan (IES) satsar på att dra till sig ungdomar som inte är resurskrävande. De har 39 grundskolor och tänker öppna minst fyra till hösten 2021 och tänker öppna i Växjö hösten 2022. IES etablerar sig främst där en kommuns mindre resurskrävande elever är tänkta att söka till den nya skolan. Här visar Skolverkets statistik mycket tydligt på deras affärsidé. Inte en enda av IES skolor har ett svårare elevunderlag än riksgenomsnittet sett till föräldrars utbildningsnivå och andelen nyinvandrade elever på skolan. Dessa faktorer är det som till stor grad påverkar elevernas resultat. Forskning visar att när man har undervisning på engelska, och det inte är landets officiella språk, så lockar det socioekonomiskt starka familjer.

IES dränerar således kommunerna på resurser. De mindre resurskrävande eleverna ska hamna hos IES och de mer resurskrävande ska den kommunala skolan ta hand om. Detta gör att IES har lägre lärartäthet än den kommunala skolan och kan därmed plocka ut mer vinst till sina aktieägare. Skolan ägdes fram till i början av november av huvudägarna riskkapitalbolagen Bock Capital (i Luxemburg) och Paradigm Capital (i Tyskland). Styrelseordförande är Carola Lemne, som fram till 2018 var VD för Svenskt Näringsliv.

Internationella engelska skolans vinst för läsåret 2019/2020 var 254 miljoner kronor. 2018 var vinsten 154 miljoner kronor. Mellan åren 2014–2017 var deras vinst cirka 649 miljoner kronor. Det handlar alltså om miljardbelopp som tas från våra skolpengar. Det är inte undra på att vi hör olika larmrapporter om bristande kunskaper hos svenska elever. Nu i veckan kom bl.a. TIMMS om hur svenska elever ligger efter andra länder i matematik och hur ojämlikheten ökar inom de naturvetenskapliga ämnena.

I mars i år stängde IES sin skola i Liljeholmen med hänvisning till personalbrist. Eleverna fick jobba hemifrån varannan dag med samtidigt delades miljoner i vinst ut till ägarna. För att säkra sina vinster äger IES sällan sina skolbyggnaderna utan låter olika fastighetsbolag ta investeringskostnaden och därmed risken. IES hyr sedan lokalerna av fastighetsägarna och får i flera kommuner subventionerad lokalkostnadsersättning från kommunen. Detta upplägg ligger i potten här i Växjö. Här har kommunen berett området längst ut på Teleborg, där ett nytt medklassghetto upprättas. Skanska bygger nu skolan, en förskola och en idrottshall som precis sålts till fastighetsbolaget Hemsö som IES kommer hyra av. Det är således riskfritt för denna friskola att starta upp i Växjö.

Detta med engelska som undervisningsspråk, att flertalet friskolor profilerar sig som internationella skolor, där marknadsföringen går ut att på att erbjuda eleverna att ”världsmedborgare” och kunna klara av ”en globala framtid” har blivit populärt bland friskolekapitalisterna. Men det handlar om att friskolorna har satt i system att ta in utländska lärare, oftast obehöriga, med betydligt lägre löner. Något som kan öka deras vinst ännu mer. Skolverkets statistik över behöriga lärare visar att grundskolefriskolor i snitt har 62,5 procent behöriga lärare, jämfört med kommunala grundskolors 71,2 procent.

För några veckor sedan köpte finansmannen Jan Hummel hela aktieinnehavet i Internationella Engelska Skolan. Hummels riskkapitalbolag Paradigm capital AG i Luxemburg har genom konsortiet Peutinger köpt IES där värdet uppskattas till 3,3 miljarder kronor. Därefter har Jan Hummel avregistrerat Internationella Engelska Skolan från börsen. Att IES nu tagits bort från börsen gör att insynen minskar, att vi inte kan granska skolan. Sedan i höstas är det heller inte offentligt med friskolornas uppgifter om antalet behörig lärare och elevresultat. Det betraktas som affärshemligheter trots att skolorna drivs med offentliga medel. Riskkapitalisten Jan Hummel är van att få tillbaka 6-7 gånger sina satsade pengar. Hur mycket han räknar med att plundra Växjös kommun på kan vi bara ana oss till

För vår del är denna fråga enkel.

 • Växjö kommun ska driva skolorna i kommunen.
 • Vi behöver bygga fler skolor, både grundskolor och gymnasieskolor för att möte Växjös växande befolkning. Men dessa skolor måste vara kommunala.
 • Internationella Engelska skolan är inte välkommen till Växjö.
 • Växjö kommun ska inte kunna subventionera friskolornas lokalkostnader.
 • Höj nyetableringsavgiften för friskolor till en miljon kronor.
 • Vi i Kommunistiska Partiet vill att vi inför en kommunal vetorätt när friskolor vill etablera sig.
 • Förbjud alla friskolor – inför en statlig enhetsskola!

 

 • Author:
 • Filed under:

Skolinspektionen avvisar nya friskolor

 • september 28, 2011 22:37

Skolinspektionen kommer nu med ett glädjande besked, man säger nej till ansökningar från tre friskolor att starta nya skolor och fler utbildningar i Växjö kommun. Att det finns en överetablering av friskolor i Växjö är väl känt och därför är det skönt att denna insikt nu även nått Skolinspektionen.
Om man ser till vilka ansökningar som nu avslagits ser man att friskoleanhängarnas argument om mångfald och valfrihet inom skolväsendet klingar falskt, för de utbildningar man vill starta finns redan i vår kommun, såväl Estetiska program som Hotell- och restaurangprogram och Barn- och fritidsprogram ges idag i den kommunala skolan. I stället visar ansökningarna att det handlar om att man vill lägga beslag på kommunala skattepengar och berika sig på det gemensamma och i förlängningen en vilja att genom osund konkurrens skapa sig en monopolliknande ställning inom skolområdet.
Kampen mot friskolorna går vidare, att tillåtas göra profit på skattemedel är både djupt orättvist och samhällsekonomiskt förkastligt. Därför säger vi: ned med denna kapitalistiska avart och fram för en statlig enhetsskola!

 • Author:
 • Filed under: