You are currently browsing all posts tagged with 'sossar'.

”Stoppa rasismen”-banderoll förbjöds av sossarna för att den var röd

  • januari 18, 2014 23:01

Manifestationen mot rasism i Växjö drog mycket folk. Arrangörerna (= sossarna) anger att 900 tågade och polisen anger deltagandet till 500 – 1000 personer. Växjö har stolta traditioner av anti-rasism och anti-nazism. Det är inte för inte som Växjö kallas de 100 nationaliteternas stad och det är ingen tillfällighet att en av de mest kända bilderna på kamp och folkligt motstånd mot nazism är tagen i Växjö (1985, den gamla damen som slår handväskan i huvudet på en nynazist).

Det är glädjande att se att så många Växjöbor tar tillfället i akt och går ut för att visa vad man tycker, speciellt en så kylslagen söndagseftermiddag som denna. I vårt förra inlägg skrev vi om bakgrunden där initiativet kommer från S-kvinnorna och där alla partier inklusive SD bjudits in som arrangörer; alla utom vi i Kommunistiska partiet. Vilket vi och många med oss tycker är ytterst märkligt.

Manifestationen fick tyvärr ytterligare märkligheter. När demonstrationståget skulle avgå kom arrangörerna fram till oss och förbjöd oss att ha med vår banderoll med texten ”stoppa rasismen” i tåget. Anledningen var att ”den röda färgen är för provocerande”! Sossarna tar alltså initiativ till en manifestation mot rasism och för mångfald och sedan förbjuder de deltagare att ha med banderoller med detta budskap på; och detta i mångfaldens namn!

Vi ser inte detta som annat än enfald! Hur kan färgen röd vara provocerande? Banderollen var i rött tyg med vit text på och den enda texten som fanns var ”stoppa rasismen”. Inget annat, ingen annan text, inga partimärken. Hade banderollen förbjudits om tyget varit blått?
Vi kan konstatera att plakat med röd text på fick vara med i tåget. Vi kan konstatera att personer i röda kläder fick gå med i tåget. Vi kan konstaterat att röda socialdemokratiska jackor med stora vita partiemblem på fick gå med i tåget. Och vi kan konstatera att en röd banderoll inte fick gå med i tåget. Varför? Jo antagligen för att den bars fram av två kommunister (två pensionärer, tillika kvinnor). I sitt avståndstagande och förakt mot oss kommunister tar sossarna till vilka medel som helst för att bespotta oss. Vi vet inte vilka ord vi ska använda för att beskriva detta, men löjeväckande, bedrövligt och patetiskt ligger nära till hands.
Det ska även tilläggas att banderollen i förväg hade godkänts av den S-kvinna som tagit initiativ till hela arrangemanget.

Här syns vår banderoll strax innan den tvingades bort

Det är tråkigt att behöva skriva om inskränkningar och avgränsningar kring ett arrangemang som ska handla om mångfald och det som förenar. Frågan om rasismen är viktig och något som kan förena personer från vitt skilda politiska läger. Denna möjlighet måste värnas och tas tillvara. Rasismen är ett utbrett samhällsfenomen och den måste bekämpas. Rasismen är politiskt orsakad och den måste bekämpas politiskt. Det är således fel av sossarna att försöka göra arrangemangen mot rasism så opolitiska som möjligt; ja kan man göra det mer opolitiskt än att förbjuda en färg för att den anses för provocerande? Man kan undra vilken färg sossarna själva anser symboliserar deras parti och hur den uppfattas av andra?

Kampen mot rasismen kräver att man för upp dess orsaker till ytan och resonerar om dem samt diskuterar hur man anser att den ska bekämpas.
Vi i Kommunistiska partiet anser att rasistiska organisationer skall förbjudas, i enligt med den FN-konvention som kräver detta och som Sverige har skrivit under men inte följer. Vi anser att grunden för rasismen är klassamhället och de stora klassklyftorna. När invandrare skuffas undan som andra klassens medborgare och inte bereds plats på den svenska arbetsmarknaden pekas de ut som annorlunda, som snyltare och t.o.m. som våldtäktsmän. När högern propagerar för lägre löner och marknadshyror cementerar man det segregerade samhället och skapar därmed grogrunden för rasism och främlingsfientlighet. Om samhället tar ansvar för och garanterar folkets behov av arbete, bostad, service och trygghet kommer rädslan och osäkerheten hos människor om människor att försvinna. Då skapas större möjligheter till integration och till de nödvändiga kulturmöten som i dagens Sverige i stort lyser med sin frånvaro. Då visar vi att vi aktivt arbetar mot segregationen och då visar vi vad verklig solidaritet innebär.
Detta är vår väg fram. Men vilken är sossarnas väg fram? Vilken är borgarnas väg fram? Vi vet inte, för vi får inte reda på det när kampen mot rasismen ska slätas ut, avpolitiseras och gömmas bakom ett färglöst ställningstagande.

Lördagens manifestation mot rasism visade att vi är många som är beredda att aktivt göra något mot rasismen. Lördagens manifestation avslutades på ett mycket bra sätt, skådespelaren Edvin Bredefeldt manade till kamp mot rasismen och mot SD och avslutade med att på scen göra en Röd Front-hälsning. Det var väl provocerande om något, eller vad säger sossarna?

  • Author:
  • Filed under:

(S)ocialistiskt Forum utan socialism

  • maj 12, 2012 21:08

Lördag 12 maj ordnades ”Socialistiskt-Feministiskt Forum i Växjö. Arrangerade gjorde SAP, LO, ABF och Vänsterpartiet. Att det ordnas ett socialistiskt forum i Växjö är mycket glädjande. Växjö och dess invånare har ett mycket stort behov att få ta del av information och visioner från alla dem som vill ha något annat än vår unkna kapitalistiska värld. Ett forum och en plattform för att stärka socialismen i Växjö och i Sverige är mycket välkommet.

Bland arrangörerna uppkom i planeringsarbetet ganska omgående en motsättning kring vilka grupper som skulle bjudas in att delta, mer konkret handlade det om Kommunistiska partiet som framförallt sossarna inte ville bjuda in. Därför fick vi som parti inte heller någon officiell inbjudan till att vara med men väl fick vi flera uppmaningar från enskilda personer att anmäla vårt deltagande. Så det gjorde vi! Det var meningen att vi skulle delta med bokbord och ett föredrag på temat ”Friskolor – ett hot mot kvalité och välfärd”, men detta föredrag kunde inte genomföras då arrangörerna endast erbjöd oss att ha föredraget i ett grupprum med plats för 12 personer. Vi anser att detta behandlande av oss var nedvärderande, oseriöst och respektlöst, mot vårt parti, mot föredragshållaren och mot den publik som eventuellt skulle komma – föredrag ska hållas i föreläsningssalar!
Detta är orsaken till att vårt utlysta föredrag ställdes och att vi idag enbart deltog med bokbord och som åhörare. Vi hoppas på förståelse från de som kom för att lyssna till vårt föredrag och lovar att återkomma genom att arrangera ett eget möte i frågan.

Vi är som sagt mycket positiva till att man arrangerar ett socialistiskt forum i Växjö, det är mycket vällovligt. Men som tillhörande den socialistiska rörelsen har vi synpunkter på detta socialistiska arrangemang. Att man överhuvudtaget har en diskussion bland arrangörerna om att exkludera viktiga organisationer och partier till detta arrangemang är uppseendeväckande och vittnar om ett parti (= SAP) som är sig självt nock. Agerandet mot oss i Kommunistiska partiet är både dumt och tragiskt men knappast förvånande. Sossarnas inställning till den revolutionära delen av socialismen är väl känd och har ju bl.a. resulterat i att man i hemliga direktiv till SÄPO givit dem i uppdrag att åsiktsregistrera medlemmar i vårt parti. För detta fälldes Sverige i Europadomstolen sommaren 2006 – för brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi finner det även mycket anmärkningsvärt att man till dagens forum inte bjudit in Svensk-Kubanska Föreningen i Växjö. En aktiv socialistiskt förening i Växjö erbjuds inte att delta. Visst är det märkligt!

Föredragen bjöd på intressanta inlägg och ämnen, men vi noterar att inte ett enda av de tolv föredragen/föreläsningarna handlade om socialismen. Vi begär inte att alla ska göra det, t.ex. gav Gösta Torstensson från Nej till EU en mycket bra och belysande framställning om hur odemokratiskt EU och EMU är, men visst borde väl några av programpunkterna på ett socialistiskt form handla om just socialismen!

Men svaret är egentligen lika självklart som det är beklagansvärt; socialdemokratin vill inte ha socialism. Man har sedan länge kapitulerat för kapitalismen och rensat ut allt vad socialism och arbetarpolitik heter. Som förespråkare för EU, imperialistiska krig i Afghanistan och Libyen och som nedmonterare av den offentliga välfärden i Sverige är man allt annat än socialist. Dagens socialdemokrati är en förvaltare av kapitalismen. Detta belystes flera gånger under dagen i föredragen och i debatten. Den socialdemokratiska riksdagskvinnan Carina Hägg berättade om ”säkerhetspolitik och krigsmaterialexport”. I diskussionen fick hon flera tuffa frågor från ungdomar om varför Sverige exporterar vapen till diktaturer. Hägg kunde inte svara på detta utan hänvisade enbart till egna svävande formuleringar om att denna export borde minska. Men hon kunde inte ge ett enda skäl till varför den skulle bort. Ju längre tiden gick desto mer frustrerad blev publiken och till slut kunde Hägg inte säga annat att hon och SAP inte kan göra något eftersom de är i opposition och inte kan få stöd för sina förslag om det skulle lägga några!

Carina Hägg och socialdemokratin kan inte tänka sig en väg bortom reformismen och parlamentarismen. Borta är sedan länge Olof Palmes ord om ”politik det är att vilja”. SAP saknar helt vilja till en annan politik och man saknar vilja att vilja verka för freden – vi i Kommunistiska partiet anser inte frågan borde lyda ”varför exporterar vi vapen till diktaturer?”, vi anser att den borde lyda ”varför ska vi exportera vapen överhuvudtaget”? Det är att resa en vision och peka på det solidariska och socialistiska alternativet – förbjud vapenexporten! För övrigt är Sverige idag det land i världen som exporterar mest vapen per capita, en föga smickrande förstaplats.

Som avslutning vill vi uttrycka vår förhoppning om att detta arrangemang inte är en isolerad händelse utan ett återkommande arrangemang som kan bidra till att stärka socialismens krafter. Vi vill tacka de enskilda personer som vi vet lagt ned mycket tid och kraft på att få denna dag så lyckad som möjligt. Ni ska ha heder av er insats!
Som ett första arrangemang var det bra och det är inte konstigt att det blir missar och fel första gången, vi har t.ex. stött på många vänsterintresserade växjöbor som inte kände till arrangemanget och därför måste man diskutera hur mobiliseringen kan bli bättre. En diskussion borde även tas om varför det heter ”Socialistiskt Feministiskt forum”, för här uppkommer en begreppsförvirring – är det ett arrangemang för bara socialister eller ska alla feminister bjudas in att delta? Så är ju t.ex. såväl Centerpartiet som Folkpartiet idag feministiska organisationer och som sådana borde de då bli inbjudna att delta, men samtidigt kan inget vara felaktigare än att bjuda in dessa anti-socialistiska organisationer till att delta i ett socialistiskt forum. I denna diskussion vill vi gärna vara med och vi är gärna med och arrangerar kommande socialistiska forum i Växjö, om vi får för sossarna!

  • Author:
  • Filed under: