You are currently browsing all posts tagged with 'Sofia Arkelsten'.

Folkomröstningar vitaliserar demokratin

  • december 10, 2011 21:36

I Kronoberg pågår just nu flera projekt för att få tillstånd lokala folkomröstningar. I Växjö driver t.ex. Hyresgästföreningen en kampanj för en folkomröstning om att bevara hyresrätten. Borgarna i Växjö kommun säljer som bekant ut stora delar av allmännyttan och nu driver man på för att omvandla andra hyresrätter till bostadsrätter. Att de boende själva inte initierat dessa omvandlingar och privatiseringar bekymrar inte Växjös högerpolitiker. Man klampar på med elefantfötterna och bryr sig inte om vad kommuninvånarna tycker. Nu när folk protesterar och skriver på namnlistor i stor omfattning visar borgarna sitt förakt för vanligt folk och för demokratin. Man vill absolut inte veta av några folkomröstningar, inget får störa deras utstakade väg framåt. Likt Sofia Arkelsten, den moderata partisekreteraren som nu skrivit om den politiska historien, ser Växjös moderater sig som samhällets enda goda korsriddare som slåss mot det vanvördiga samhällsintresset och det hotfulla offentliga där människofientliga begrepp såsom solidaritet, samarbete, rättvisa och gemenskap står i centrum.

Vi för vår del välkomnar de krafter som arbetar för fler lokala folkomröstningar. Vi både inser och anser att ökade möjligheter för vanligt folk att påverka politiken vitaliserar demokratin och är ett steg mot att införa verklig demokrati i vårt land. Nu är ju som bekant demokratin reducerad till att en gång vart fjärde år utse vem från den härskande klassen som ska förtrycka och förtrampa folket (för att tala med Karl Marx ord). Idag är våra politiker oavsättbara under fyra år och borgarna i Växjö gömmer sig bakom uppfattningen att om man inte gillar deras politik så kan man avsätta dem i nästa val. Men då är det för sent och visar på det odemokratiska i ett system där politiker inte är omedelbart avsättbara om de inte sköter sina uppdrag; och ett sätt att missköta sitt uppdrag är bedriva en politik som man inte varit öppen med att man ska föra.

Vi i Kommunistiska partiet i Växjö vill se ett politiskt system där medborgarna har ett större inflytande, där de folkvalda kan avsättas omedelbart och där man inte kan berika sig på politiken, dvs att man som politiker inte ska ha mer i lön än en genomsnittlig arbetarlön.
Vi vill se fler lokala folkomröstningar, därför stödjer vi Hyresgästföreningens kampanj. Vi vill även se en folkomröstning om den pågående privatiseringspolitiken i Växjö – kommunal eller privat drift av samhällsservicen?

  • Author:
  • Filed under:

Påläst Myrdal gav ny kunskap!

  • november 8, 2011 10:05

Författaren Jan Myrdals omtvistade besök i Växjö skedde igår genom bl.a. ett föredrag på biblioteket om Naxaliterna och deras väpnade kamp i Indien. Moderaterna Ulf Hedin och Johan Hultberg har båda agerat mot att Myrdal ska få föreläsa på biblioteket och därför var det viligt att Jan Myrdal fick framträda. Noterbart var att ingen av Myrdals belackare gick till mötet för att ta diskussionen med honom. Från moderat håll hade det ju kommit brösttoner om att Myrdal skulle vara ”diktaturkramare”. Uppenbarligen insåg moderaterna att de inte hade något att komma med eller så vågade de helt enkelt inte ta debatten med Jan Myrdal.

I sitt föredrag visade Jan Myrdal hur den väpnade konflikten mellan naxaliterna och regeringsmakten i Delhi pågått sedan 1967 men att den i västerlandet är helt bortglömd eller nedtystad och man kan med Myrdals ord fråga sig varför. Myrdal påminde även om folkmordet i Indien under 40-talet och han höll Winston Churchill ansvarig för detta folkmord då uppemot sju miljoner indier miste livet; ansvaret ligger i att den brittiske premiärministern vägrade ingripa och undsätta människorna trots att han både hade möjlighet och resurser för att göra det.

Myrdal visade på sedvanligt sätt hur en konflikt långt borta i ett annat land påverkar oss, eller snarare hur den borde påverka oss. Gerillan ställs inför många principiellt viktiga frågeställningar när man ska bekämpa en centralmakt, hur man ska göra, hur man ska bryta kulturella traditioner osv. Jan Myrdals föredrag i Växjö bidrog i alla högsta grad att ny kunskap kom fram och han visade för publiken hur man skulle gå vidare om man vill söka ännu mer kunskap och förståelse.
Vi i Kommunistiska partiet i Växjö vill tacka Jan Myrdal för ett intressant föredrag och vi vill tacka honom för att han alltjämt vid 85 års ålder fortsätter att söka ny kunskap och att sprida denna kunskap till andra.
För övrigt tycker vi att Moderaterna borde söka sig lite mer kunskap, inte minst i historiska frågor. För det var väl Sofia Arkelsten som upptäckte Amerika, eller hur var det?…