You are currently browsing all posts tagged with 'Sodexo'.

Privatiseringsvansinne inom lokalvården

  • maj 18, 2011 23:07

Ikväll kom det dystra beskedet att Växjö kommun ska konkurrensutsätta all lokalvård inom grundskolan. Planerna drevs igenom trots omfattande protester från anställda, men även från elever. Borgarna i Skol- och barnomsorgsnämnden, anförda av folkpartisten Patric Svensson, påstår att detta ska göra så att pengar frigörs till annat inom skolan. Det handlar alltså om rena nedskärningar, man vill skära ned på lokalvården för att täcka den pengabrist som sedan lång tid tillbaka råder inom Växjös skolväsende.

Städ- och kökspersonal ute på skolenheterna har skrivit insändare, protestlistor och haft protestmöten. Men våra borgare vägrar som vanligt att lyssna till sin personal och går vidare utifrån rent ideologiska och elitistiska perspektiv. Att konkurrensutsätta lokalvården kommer leda till att klassklyftorna och segregationen ökar. Nästan alla som berörs av det nu klubbade förslaget är kvinnor. De allra flesta är deltidsarbetande, många är äldre och är utslitna efter ett hårt arbetsliv. De kommer inte att klara att gå över till heltidstjänster, vilket står för dörren om privata aktörer kommer in och tar över marknaden.  Här kommer de äldre kvinnorna inte att vara attraktiva och de riskerar att slås ut från sina arbeten. Detta erkänner även Patric Svensson som säger att det kommer bli svårare för personalen att ha kombinationstjänster (dvs att man arbetar med både städ- och köksuppgifter), något som idag är vanligt ute i verksamheten.  Även det omvända kommer att ske, de privata aktörerna kommer att ha behov av anställda som endast arbetar några timmar i veckan och då riskerar några utav dagens personal att tvingas gå ned i tjänstgöringsgrad. För de privata aktörerna är vinst allt och personalens behov och rättigheter intet.

Hela förfarande är ett stort svek mot de anställda och mot oss kommuninvånare. Som vanligt drivs planerna igenom i mycket snabbt takt, utan konsekvensanalyser, arbetsmiljöhänsyn eller personalinflytande. Att konkurrensutsätta den kommunala verksamheten är djupt felaktigt men även farligt. Vi har redan sett flera skräckexempel på vad privatisering av den kommunala verksamheten leder till. Se t.ex. på Sodexo och hur de försämrat skolmaten eller på äldreboenden såsom det på Tellusvägen som vanskötts. Nu får det vara nog! Växjö ska inte vara en nyliberal experimentverkstad!

  • Author:
  • Filed under:

Undermålig skolmat efter privatisering

  • februari 15, 2011 22:01

Borgarnas iver att privatisera allt som kan privatiseras i Växjö kommun är givetvis en förkastlig politik, men nu kan vi även se de konkreta effekterna av denna marknadsfundamentalistiska politik. De flesta känner till hur vanskött äldreboendet på Tellusvägen blev sedan Attendo Care tog över driften. Nu kommer även larm från skolans värld och hur maten blivit allt sämre och sedan Sodexo tagit över driften av skolmaten vid några av kommunens grundskolor. Elever på Ljungfälleskolan beskriver t.ex. att maten inte mättar och att ”den har en smak av kemikalier”. Att kapitalisterna är beredda att göra i stort sett vad som helst för att nå ny profit är allmänt känt, men att detta sker med stöd från Växjö kommun är mycket beklämmande. Vi var från början emot denna privatisering av den kommunala verksamheten och vi säger nu att driften av måste återföras till kommunen. Sodexo har förbrukat sitt förtroende och bör inte få fortsätta servera mat till våra ungdomar. Våra skolor ska servera god och näringsriktig mat och inte ses som en kostnad som man ska spara pengar på, eller tjäna pengar på för den delen!