You are currently browsing all posts tagged with 'SMP'.

Mobbing mot dem som är emot utförsäljningar

  • mars 20, 2013 17:41

Borgarnas privatiseringshysteri fortsätter med full kraft i Växjö. Bland de senaste projekten finns att man vill sälja ut ytterligare 1000 kommunala hyreslägenheter. Men till och med de borgerliga själva börjar nu inse att de gått för långt. Vid gårdagens kommunfullmäktigemöte röstade kristdemokraten Lena Johannesson emot sin egen borgarallians förslag om denna utförsäljning samt att hon röstade emot att deras förslag om att slå ihop de kommunala bostadsbolagen Hyresbostäder och Växjöhem.

Lena Johannessons agerande väckte mycket ont blod hos sina egna. Kommunalrådet Bo Frank uppmanade henne att lämna mötet så att en ersättare kunde träda in och ”rösta rätt”. Bo Frank inser att detta agerande är mycket kränkande och odemokratiskt och därför vill han inte kännas vid sin uppmaning med orden: ”Jag recenserar aldrig vad som sägs när vi har våra interna möten och kommer aldrig att göra det”.
Förslagen fick ändå majoritet då Miljöpartiet tillsammans med Sverigedemokraterna röstade för utförsäljningen. Trots detta vågade inte alliansen med Bo Frank i spetsen gå vidare med frågan utan man drev igenom att beslutet skulle skjutas upp. Bo Franks förmenta skäl till detta var att: ”Anledningen är att vi vill försöka få så bred enighet i fullmäktige som möjligt i det ärendet”. Men alla inse väl att detta endast är ett svepskäl. Allt fler inser att utförsäljningarna och privatiseringarna har gått för långt. Det skulle kosta borgarna alltför mycket att driva igenom sin ideologiska politik när de egna är emot.
Därför tar man nu fram det tunga artilleriet där man via påtryckningar i det tysta ska tvinga in de egna på rätt spår. Den som motsätter sig fryses ut och mobbas.

Så läser vi att Lena Johannesson inser att hon inte har någon politisk karriär kvar efter valet nästa år, ”om man gör en sån här sak är man ju politiskt körd inom Alliansen i alla fall” säger hon till SMP. Vi har även nåtts av informationen att kristdemokraternas ledare i Växjö René Jaramillo kräver att Lena Johannesson ska uteslutas ur KD. Detta är verkligen avslöjande för Jaramillos demokratisyn och hans ”respekt” för politiskt arbete. Men annat är väl inte att vänta då Jaramillo allt som oftast apar efter idolen Bo Frank, som i sitt agerande i kommunen handlar alltmer enväldigt, så då måste även Jaramillo visa att han också är enväldig. Detta har t.ex. ledamöterna i gymnasienämnden råkat ut för flertalet gånger under den kristne demokratens ledarskap.

För övrigt är det en demokratisk skandal att man försöker sälja ut Växjös allmännytta utan att hyresgäster får säga sitt, t.ex. i en folkomröstning.
Vi tycker även att Miljöpartiet ska skämmas för att man vill privatisera den kommunala egendomen, men samtidigt är det bra att de kastar masken och visar sitt rätta ansikte som det borgerliga parti som de är!

Tillägg 130321
Så inträffade då det som vi redan igår anade, att René Jaramillo och KD försöker sparka ut den ”motstävige” Lena Johannesson. Jaramillos agerande visar att han är emot den demokratiska tanken med parlamentarism. I ett parlament debatterar man och tar bl.a. intryck av debatten och agrumenten. Detta har uppenbarligen Lena Johannesson gjort, men hon borde inte gjort det enligt Jaramillo. Då kan man ju avskaffa kommunfullmäktige så kan Jaramillo via sin dator eller via brev meddela vad alla som röstat på KD tycker och tänker i alla frågor.
Usch och Fy för René Jaramillos agerande här!

Samma Usch och Fy säger vi till SMP:s ledarsida som idag försöker måla ut Lena Johannesson som en omoralisk och skum typ som inte förstår demokratins spelregler. Vi för vår del säger att SMP:s ledarsida inte förstår den borgerliga demokratins tillkortakommanden, men mer var väl inte att vänta!

Bockfoten sticker fram på SMP:s ledarsida

  • september 18, 2012 09:43

Att Smålandspostens ledarsida är en mycket mörkblå sida är väl känt. Många är de i vår trakt som beklagar sig över den och många är de som hävdar att de slutat att läsa den; många hänvisar till att de djupt värdekonservativa åsikter som framförs där är skrattretande och många tycker att tonen mot andra debattörer är mycket nedsättande. Det kan tyckas vara glädjande att så många tar avstånd från SMP:s åsikter och vänder dem ryggen, men det finns en fara i detta också. Om få läser vad som står där kommer de undan med sina reaktionära åsikter och sprider dem utan att få mothugg.

Det vore önskvärt om dagens huvudledare lästes och diskuterades. Om vi alla funderade vad som egentligen står där hade kanske en principiellt viktig diskussion kunna starta. I ledaren gör man allt för att försvara att politiker och topptjänstemän ska ha särskilda privilegier och höga löner och man hävdar att det är bra att politiker INTE lever under samma regler som alla andra. I sin iver att försvara klassorättvisorna slår man knut på sig själv och blandar ihop äpplen och päron på ett sätt som får en osaklig debattstil att framstå som en uppvisning i bra argumentationsteknik! SMP hävdar att politiker ska behålla sin lön i år efter att de lämnat eller fått sparken från sitt uppdrag för att de inte lever under samma LAS-regler som vanliga arbetstagare. Man måste fråga sig sedan när LAS var ett skydd för de arbetare som fått sparken för att de misskött sitt arbete? SMP bör läsa på vad LAS är för något! Våra politiker har inte samma krav på sig att söka nya arbeten när man blivit arbetslös som alla vi andra och detta tycker SMP är rätt med hänvisning till att. ”Hur skulle det se ut om en statssekreterare från försvarsdepartementet fick ett hemligstämplat jobb hos den ryska militären”. Ja hur skulle de se ut om en ledarskribent på SMP jobbade som timvikarie i vården?

SMP:s ledare, skriven av den på posten nye Marika Formgren, är ett knivhugg på kollegorna på radions Eko-redaktion, som man menar driver ”indignationsjournalistik” när man granskar och informerar om de politiker som missköter sig trots de generösa reglerna.

Vi för vår del tackar Eko-redaktion för ett bra journalistiskt arbete och och vi tackar dem för att de belyser de faktiska förhållandena. Vi i Kommunistiska partiet kommer aldrig försvara att politiker och deras medarbetare har egna regelsystem och utformar en egen moral. I en demokrati är det viktigt att alla lever under samma regler och har tillgång till samma saker. Politikerna måste förstå hur de man ska företräda lever och vilka som är problemen i vardagen. Därför måste man tillämpa principen att de folkvalda inte ska tjäna mer än en genomsnittlig medborgare. Detta insåg man redan på 1800-talet; i Paris infördes principen om att de folkvalda ska ha en genomsnittlig arbetarlön 1871. Detta är en historisk lärdom som står än viktigare idag och det är därför som vi i Kommunistiska partiet drivit denna fråga i de tre senaste kommunalvalen i Växjö.

Till dig som läser dessa rader riktar vi uppmaningen: fundera vad du själv tycker. Uppskattar du SMP:s linje om att vissa personer ska leva under egna fördelaktiga privilegier och regler. Regler som de själva har skapat och beslutat om eller uppskattar du vår linje om att alla ska leva under samma villkor med samma rättigheter och skyldigheter?

  • Author:
  • Filed under:

En gymnasieskola utan lärare?

  • januari 21, 2012 14:26

Den fråga som just nu är allra mest aktuell inom Växjös lokalpolitik är gymnasieskolan. Alliansen har med stöd av oppositionen beslutat om att minska de tre kommunala gymnasieskolornas budget med 12,9 miljoner. Men både beslut och hur ansvariga politiker och tjänstemän skött frågan har kritiserats och mötts av protester från lärarkår och skolledare. Frågan har blivit allt mer infekterad och i veckan skrev 58 lärare på Teknikum en mycket skarp debattartikel i Smålandsposten. Man riktade hård kritik mot gymnasienämndens ordförande Rene Jaramillo (KD) för hans arroganta ledarstil och hans nedvärderande syn på lärarna.
Dagen efter kallade Jaramillo till ett möte med lärarna, på vilket han bad om ursäkt för hur han uttryckt sig samtidigt som han enligt SMP gjorde en pudel och tog tillbaka flera av sina uttalanden. Senare förnekade Jaramillo på sin twitter att han gjort en pudel…

I dagens SMP kan man läsa en insändare från 41 lärare på Kungsmadskolan som uttrycker sitt stöd för kollegorna på Teknikum och ifrågasätter de planerade besparingarna. I samma tidning intervjuas Växjös Gud fader själv, Bo Frank. Han uttrycker sitt stöd för Jaramillo och ondgör sig över lärarnas agerande. Bo Frank säger också att han inte kommer att skjuta till några extra pengar ur kommunens välfyllda kassakista. Ideologiska skygglappar går alltså för Frank före den ödmjuka inställningen att inse de negativa effekterna som de egna besluten medför. Här uppvisar både Frank och Jaramillo ett förakt för kommuninvånarnas bästa och för bildningsidealet.

Hela situationen med hur man hanterar skolfrågorna i Växjö kommun visar på en stor okunskap om skola och utbildning. När Rene Jaramillo uttalar sig nämnar han aldrig ordet kunskap. Han rabblar bara upp ett väl inövat mantra om att man måste ha en budget i balans, att det inte är fråga om neddragningar i budgeten utan om en ny ”budgetteknik” och att de neddragningar som görs är någon annans fel (här skyller han ömsom på staten och ömsom på personalen i skolan).

Politiker som endast ser till kamerala intressen och vägar att se behoven kan inte och ska inte vara ansvariga för skolan. Rene Jaramillo har för länge sedan förbrukat sitt förtroende och måste lämna sin post som ansvarig för gymnasieskolan. Han har redan planerat att göra det, men först om några år, för denne man är en karriärist av guds nåde. Redan när han kom till Sverige från Chile 2001 deklarerade han för sina landsmän att han skulle bli riksdagsman!…

Växjö kommun har under det senaste decenniet skurit ned på resurserna till skolan i allmänhet och gymnasiet i synnerhet nästan varje år (i 8 av 10 budgetar). Nu kan skolledarna inte länge utföra dessa nedskärningar via ”osthyvelprincipen” utan nu har det gått så långt att lärare kommer sägas upp och hela inriktningar på skolorna måste läggas ned. Nu finns det inga speciallärare, kuratorer, SYV:are, skolsystrar eller administrativ personal kvar att skära bort. Dessa grupper har men redan minimerat bortom anständighetens gräns. Inte heller kan gruppstorlekarna i klassrummen öka mer för det finns inte fysiskt plats för fler i klassrummen.
Borgarna i Växjö kommun låter påskina att man satsar på skolan. Ett mer bedrägligt förfarande får man leta efter!
Vi Kommunistiska partiet säger att ungdomars behov av kunskap och utbildning måste komma i första hand. Skolorna måste ges de resurser som behövs för att kunna bibehålla kvalitén i utbildningen. Kunskap och utbildning är en mänsklig rättighet, inte något som man ska se som en besparingsmöjlighet. Skolan måste helt enkelt få kosta pengar.
Därför gäller nu:

* Stoppa neddragningarna på gymnasieskolorna – återför de 12,9 miljoner som man nu berövat dem!
* Utred behovet av extraresuser på skolorna så att t.ex. elever i behov av särskilt stöd får detta.
* Växjös skolpolitiker måste uttala en konkret vision för skolpolitiken i kommunen, en vision där kunskap och inte budget står i centrum.
* Rene Jaramillo måste avgå!

Dessutom uttrycker vi vårt fulla stöd till alla de lärare som nu tar ett stort ansvar för skolan och våra ungdomars rättigheter. Stå på er!