You are currently browsing all posts tagged with 'skolmat'.

Dumsnåla borgare vill förkorta skolåret

  • oktober 8, 2013 21:52

Borgarna i Växjö går på med sin nedskärningspolitik. Nu vill man minska antalet skoldagar i grundskolan från 180 till 178 för att spara pengar. Man kan vid en första anblick tycka att det inte är så mycket att orda om, vad gör två skoldagar hit eller dit? Men när man funderar lite mer över vad denna neddragning representerar så borde man bli desto upprörd och protestera högljutt.
Borgarna har under lång tid sparat in på den kommunala verksamheten i Växjö kommun, skolan har tyvärr varit ett mycket populärt nedskärningsobjekt och det är mot denna bakgrund planerna på färre skoldagar ska ses. Borgarna säger sig kunna spara 800 000 kr på två färre skoldagar genom att man slipper kostnaderna för skolmat och skolskjuts. Återigen visar man att man ser elever och utbildning som en kostnad och inte som en tillgång.
Växjö har sedan gammalt ett rykte om sig att vara en skolkommun, men detta rykte är betydligt överdrivet. Om kommunen nu minskar antalet skoldagar i grundskolan från dagens 180 till 178 så lägger man sig på den lägsta nivå som lagen föreskriver. Hade lagen inte stoppat borgarna så hade de säkerligen föreslagit ännu färre skoldagar.
Skola och utbildning är en investering i framtiden, både för den enskilde och för samhället. Skola och utbildning är inte mervärdesskapande utan kommer alltid att kosta pengar och måste så få göra. Skola och utbildning ska styras av behovet inte av utgiftstak och budgetslaveri.
Kommunerna ser skolan som en påfrestande utgiftspost och kommunaliseringen har medfört att vi i dagens Sverige inte har en likvärdig skola. Därför måste staten ta över ansvaret för skolan och en statlig enhetsskola införas.
Borgarnas förslag om att förkorta skolåret i Växjö kommun är så dumt att man häpnar över att de överhuvudtaget för fram det. Skolan behöver mer resurser för att kvalitén ska kunna bibehållas. Skolan behöver ännu mer resurser för att kvalitén ska kunna höjas. Det enda skolan behöver mindre av är borgerlig skolpolitik!

Tillägg 131009
Det är positivt att gymnasienämnden gått åt andra hållet och utökat antalet skoldagar för gymnasieeleverna från 178 till 180 st. Men samtidigt reser detta frågor om hur den borgerliga alliansen i Växjö kommun fungerar. Vilken kommunikation och vilken samsyns finns inom partierna och mellan partigrupperna? Frågorna är många, svaren är få.

Vi vill även passa på att instämma i den kritik som kommer från Lärarnas Riksförbund – signalen blir att ”okay vi kan skära lite till på skolan”.

  • Author:
  • Filed under:

Undermålig skolmat efter privatisering

  • februari 15, 2011 22:01

Borgarnas iver att privatisera allt som kan privatiseras i Växjö kommun är givetvis en förkastlig politik, men nu kan vi även se de konkreta effekterna av denna marknadsfundamentalistiska politik. De flesta känner till hur vanskött äldreboendet på Tellusvägen blev sedan Attendo Care tog över driften. Nu kommer även larm från skolans värld och hur maten blivit allt sämre och sedan Sodexo tagit över driften av skolmaten vid några av kommunens grundskolor. Elever på Ljungfälleskolan beskriver t.ex. att maten inte mättar och att ”den har en smak av kemikalier”. Att kapitalisterna är beredda att göra i stort sett vad som helst för att nå ny profit är allmänt känt, men att detta sker med stöd från Växjö kommun är mycket beklämmande. Vi var från början emot denna privatisering av den kommunala verksamheten och vi säger nu att driften av måste återföras till kommunen. Sodexo har förbrukat sitt förtroende och bör inte få fortsätta servera mat till våra ungdomar. Våra skolor ska servera god och näringsriktig mat och inte ses som en kostnad som man ska spara pengar på, eller tjäna pengar på för den delen!