Sossarna i Växjö försöker nu vinna tillbaka lite av det inflytande man tappade i valet genom att komma med förslag som ska attrahera ungdomar. Man vill att alla skolelever i Växjö ska få gratis busskort. Kommunistiska partiet tycker att bussresandet ska vara gratis, men varför väljer sossarna att gynna en grupp i stället för att låta alla få del av denna reform? Kommunistiska partiet i Växjö har i många år drvit frågan om gratis kollektivtrafik i kommunen. Skälen är flera, dels miljömässiga och dels samhällsekonomiska, men även säkerhetsmässiga och framförallt för att man då sätter det kollektiva framför det individuella. Sossarnas argument för att här enbart gynna en grupp är minst sagt krystade. Enligt S handlar det om valfrihet och en rättvisare tillgång till kultur- och fritidsaktiviter. Det luktar populism lång väg om detta utspel, men samtidigt är det ett steg i rätt riktning eftersom kollektivtrafiken måste utvecklas i vår kommun.

Förra senhösten gjordes ett tvådagarsförsök med gratis kollektivtrafik i Växjö. Detta försök slog mycket väl ut och visade att behovet av billigare kollektivtrafik är mycket stort. Vi säger att Växjö borde ta ett helhetsgrepp över bussresandet i kommunen, sänk priserna rejält för att på sikt göra det helt gratis för alla. Det vore något för ”Europas grönaste stad”.