You are currently browsing all posts tagged with 'skolan'.

Osund chefskultur på gymnasiet

  • oktober 16, 2013 13:30

Återigen gör ledningen för gymnasieskolorna i Växjö bort sig. Denna gång är det förvaltningschefen Johan Harryson som köpt in lyxiga kavajer till sig och skolledarna för över 41 000 kr. Det handlar om 20 st kavajer där styckpriset är mellan 1998 kr och 2298 kr.

Att kommunens skolor ständigt får minskade resurser är väl känt men att man göder de som befinner sig i beslutsfattande positioner kanske inte är lika känt. Så kommenterar den ansvarige politikern René Jaramillo det inträffade med orden ”jag har inte tyckt att det varit något fel. I kommunen köper man massor med grejer, till exempel resväskor. Så jag har sett det som att det ingår i representationspaketet”. Vi ser alltså att det inte bara handlar om kläder utan uppenbarligen även om väskor som politiker och höga tjänstemän låter skattebetalarna bekosta åt dem. Vem vet vad som mer döljer sig bakom Jaramillos ”massor med grejer”. Här är det pappren på bordet som gäller. Redovisa alla inköp!

De minskade resurserna i skolan har överförs till personliga privilegier hos beslutsfattarna. Det är skamligt, ömkligt och vittnar om ett förakt för de längre ned i hierarkin. Hur många av kommunens vanliga anställda har som löneförmån att få arbetskläder av kommunen? Hur många av kommunens vanliga anställda har arbetskläder där styckpriset är över 2000 kr? Vi säger att måttet är rågat. Lundsbergaren Johan Harryson måste nu avgå! Han har visat att under hans vingar är inte skola, utbildning, kvalité och resurser prioriterat utan omorganisationer, en växande chefsorganisation och en osund ledarkultur som gynnar huvudet på kroppens bekostnad. Det hela påminner om en klassisk överklassmentalitet.

Gymnasienämndens ordförande René Jaramillo måste ta avstånd från kavajinköpen och be om ursäkt för sina uttalanden i denna fråga. Gör han inte det bör även han avgå! För övrigt anser vi att skolan behöver tillföras mer resurser, till eleverna, inte till cheferna!

Tillägg 1301017
Kavajhistorien har kommit upp på riksnyheterna och fått flera uppföljande artiklar. I radions P4 kunde man höra en minst sagt pressad förvaltningschef passa på journalistens frågor.

Efter att nu mer har blivit känt om den ansvarige politikerns agerande och uttalande under denna affär (dvs René Jaramillo) skärper vi nu våra krav på honom. Vi instämmer helt i en av kommentarerna till denna affär från Smålandspostens hemsida: ”uppseendeväckande är den ansvarige politikerns uttalande. René Jaramillo verkar tycka att det är kommunens uppgift att tillhandahålla kläder, väskor och ”en massa grejer”. Sådana politiker är direkt skadliga för samhället och för förtroende till beslutsfattare. Därför borde René Jaramillo gå och representera någon annan!” Väl formulerat där!

Idag har det även blivit känt att rektorerna på Teknikum kommer bära de omstridda kavajerna på lördagens Öppet Hus. Man undrar hur de tänker här egentligen? Har de ingen förståelse alls för det som hänt och vad det innebär? De borde ju ha den goda smaken att inte bära dessa kavajer.  Eller är de utsatta för påtryckningar uppifrån, att de måste bära dem? Förvaltningschef Johan Harryson sparkade ju rektorn på denna skola förra läsåret och har nu infört en organisation där han själv har huvudansvaret för Teknikum.

  • Author:
  • Filed under:

Enväldiga moderater i Växjö

  • mars 11, 2012 23:20

Moderaterna blir alltmer självgoda och deras maktpositioner stiger dem alltmer åt huvudet. På riksplanet har man uppmärksammat att få förstår vad statsminister Reinfeldt säger. Ofta hittar han på egna ord utan någon innebörd och han uttrycker sig på ett sätt som inte ens språkexperter förstår. Här i Växjö får vi alltfler exempel på hur våra moderater är maktfullkomliga och visar sitt förakt för demokratin. Man har drivit igenom att majoriteten av medborgarförslagen inte ska behandlas i kommunfullmäktige utan i nämnderna. Kommunalrådet Bo Frank har på egen hand tagit flera beslut utan att få det sanktionerat av fullmäktige, t.ex. när han för ett år sedan beviljade Växjö Lakers 7 miljoner kr extra till bygget av ishallen. Detta beslut tog han helt själv samma dag som klubben var ute i media och krävde mer pengar. Häromveckan visade Bo Frank återigen sitt förakt för kommunens lärarkår när han var ute och propagerade för att sportloven i skolorna skall avskaffas. Om detta har vi skrivit en insändare som publicerades i SMP 120310.

I höstas ville de moderata poltikerna Ulf Hedin och Johan Hultberg förhindra att författaren Jan Myrdal skulle få hålla ett föredrag om de indiska naxaliterna på statsbiblioteket i Växjö. Nu har nämnde Ulf Hedin återigen varit ute och visat sitt öppna förakt för folkinflytande och insyn i maktens boningar. På sin blogg raljerar han över det senaste kommunfullmäktigemötet och allmänhetens frågestund där. Den stora frågan på detta möte var de nedskärningar på 13 miljoner kr inom gymnasieskolan som Ulf Hedins parti drivit igenom. På frågestunden handlade fyra inlägg om dessa neddragningar och Hedin kommenterar detta på sin blogg med orden: De frågande denna gång var två medlemmar i SSU och två lärare (varav den ene aktiv i kommunistiska partiet). För mig känns inte detta direkt som så mycket allmänhet. Allmänhetens frågestund verkar mer och mer bli en arena för politikerwannabes och personer med egna politiska agendor eller företrädare för partier som inte fått tillräckligt med röster för att komma in i kommunfullmäktige. Detta har ingenting med demokrati att göra! Jag är i grunden mycket tveksam till frågestunder, medborgarförslag och andra genvägar till beslutsfattande och när det utnyttjas som i tisdags blir jag inte mer positiv. Det är de 61 av väljarna valda ledamöterna i kommunfullmäktige som ska fatta de avgörande besluten och istället för att ordna fler genvägar för ”allmänheten” att påverka borde man minska på politikens inflytande över människors vardag.

Hedin vill alltså att kommuninvånarna inte ska störa honom när han ”styr över Växjö”. För honom är demokrati att folket ska gå till valurnorna och rösta en gång vart fjärde år. Däremellan ska de blunda och hålla käften! Att kunna avsätta en ledamot som misskött sig finns inte i Hedins värld, som vekar präglas av en demokratisyn från tiden innan 1700-talet då enväldiga furstar gjorde precis vad de ville. Hedin verkar även anse att om man är politiskt organiserad så tillhör man inte allmänheten och då ska man berövas sina demokratiska rättigheter. Frågorna på allmänhetens frågestund var sådana att vilken lärare eller vilken elev som helst hade kunna ställa dem. Detta för att de är så viktiga och påverkar så många, dessutom är frågan om nedskärningarna inom skolan mycket viktiga för kommuninvånarna. Hedins tankefoster om ”egna politiska agendor” visar att man inte har det minska kontakt med väljarna och hur de ser på dessa frågor. Även Smålandsposten uppmärksammar Ulf Hedins bristande demokratisyn och ger honom flera kängor på debattsidan 120312.

För övrigt tycker vi att det är intressant att Ulf Hedin i förra valet fick 93 personröster medan nämnde kommunistiske lärare ovan fick 114 personröster. Så med Hedins retorik borde han diskvalificera sig själva från att få yttra sig, eller i vart fall vänta med att yttra sig till han hört den kommunistiske läraren eftersom han fått fler röster av kommuninvånarna är Hedin! Sett till personvalsröster så hade den kommunistiske läraren suttit i kommunfullmäktige i Växjö med bredmarginal för det är endast runt hälften av fullmäktiges 61 ledamöter som har fler personröster än Jan-Åke Karlsson (som är namnet på den kommunistiske läraren som ställde en fråga på kommunfullmäktigemötet)
Behöver vi tillägga att Hedin är den Växjöpolitiker som för några år sedan gjorde sig känd för att vilja släppa prostitutionen fri eftersom ”det ryms inom hans frihetsbegrepp”!

Vi för vår del anser att demokrati handlar om folkinflytande och möjlighet att både få och kunna påverka. Men i egoismens och profithungerns tidevarv har denna ursprungliga tanke vattnats ur allt mer och de som går i bräschen för detta är de moderata företrädarna. Så för att slå vakt om demokratin och ett verkligt folkinflytande måste vi göra upp med våra enväldiga furstar genom att kasta bort dem, precis som man gjorde under 1700-talet under det som kallas Revolutionernas tid. Då sa man bl.a. ”ned med monarkin”, i detta instämmer vi och tillägger ”ned med moderaterna”!

  • Author:
  • Filed under:

Arenasatsning gav mindre pengar till skolan!

  • augusti 17, 2011 20:11

Miljoner fortsätter att flöda från Växjö kommun till de olika arenabyggena i Växjö. Hittills har siffran 554 miljoner varit den officiella men idag skriver Smålandsposten om att den senaste uträkningen ger en total kostnad för skattebetalarna på 625 miljoner kronor. Vi upprepar vad vi tidigare skrivit, att vi tycker det är bra att kommunen satsar på idrotten i kommunen och en upprustning av det nedslitna Värendsvallområden. Men vi anser också att det måste finns rimliga proportioner i vad vi skattebetalare ska tvingas stå för. En satsning på elitklubbarna i kommunen får inte ske på de andra klubbarnas bekostnad och det får absolut inte ske på bekostnad av försämrad kommunal service.

Tyvärr är det just detta vi får se. I sin budget för nästa år har de styrande borgarna beslutat att dra ned på bl.a. gymnasieskolornas resurser med 7 miljoner kronor. Argumentet för kommunledningens beslut är att det inte finns pengar! Då ska man betänka att borgarna inför nästa år beslutat att sänka skatten i Växjö kommun och därmed minskat kommunens intäkter med 15 miljoner kronor. Och talet om att det inte finns pengar skorrar ju minst sagt falskt med tanke på 625 miljoner som rullar iväg till Arenastaden.

Vi förundras över hur våra politiker hela tiden skjuter till extra pengar till arenorna och de elitsatsande klubbarna så fort dessa yttrar sig, men när man från skolornas håll ber om extra resurser eller att få behålla de resurser man haft tidigare så möts man av kalla handen. Hur var det med vårens diskussion om att satsa på skolan? Det är något ruttet i Växjö kommun!

 När ska klubbarna här ta ett eget ansvar och visa på en långsiktig hållbar budget? Om Arenastaden kraschar så blir kraschen oerhört svår för Växjö kommun och dess skattebetalare.  
Vi säger: först en säkrad och utvecklad kommunal service, sedan en satsning på breddidrotten i kommunen och först därefter kommunala pengar till arenabyggena. I nuläget gäller inte en extra krona till dessa arenor!

  • Author:
  • Filed under: