You are currently browsing all posts tagged with 'Skol- och barnomsorgsnämnden'.

Nytt rekord i dumhet – rattfull politiker belönas med fyra årslöner!

  • december 8, 2012 18:42

Som kommuninvånare i Växjö vet man inte om ska skratta eller gråta åt det senaste exemplet på idioti inom Växjöpolitiken. För några veckor sedan lämnade Folkpartiets ledande kommunpolitiker Patric Svensson alla sina uppdrag efter att ha åkt fast för rattfylleri. Svensson som satt i Kommunstyrelsen och som ordförande för Skol- och barnomsorgsnämnden får nu behålla sin lön på 55 000 kr/mån i fyra (4) år, som utbetalas med 80% första året och 70% de tre kommande åren. Detta ger honom ett avgångsvederlag på totalt 1 932 000 kronor.

1 932 000 kronor för att köra rattfull och lämna sina politiska uppdrag. Det är inte dåligt det! Eller snarare: det är skamligt, förkastligt och avskyvärd! Här visar Växjö kommun upp ett mycket dåligt omdöme och sätter ett nytt rekord i dumhet.
Att politiker lever under helt andra villkor än vanliga medborgare är sedan länge kännt, men att de trots skriverier och protester fortsätter på den inslagna vägen, ja man till och med utvecklar den och tillskansar sig nya och större förmåner, är både förvånande och skandallöst.
Politiker ska leva under samma villkor som dem som de säger sig företräda. Det innebär att de som ersättning för sina politiska uppdrag ska ha en ersättning som motsvarar en genomsnittlig arbetarlön. I Patric Svenssons fall innebär det också att han inte ska ha rätt till en högre ersättning än taket i A-kassan, dvs 18 700 kr i månaden och eftersom han säger upp sig själv måste han ha en karens på 45 dagar innan de första pengarna börjar betalas ut. Detta är helt i enlighet med de regler som hans eget parti varit med om att skapa för oss vanliga medborgare.
Om Patric Svensson hade någon som helst skam i kroppen skulle han omedelbart säga nej till den del av ersättningen som överstiger 18 700 kr/mån och han skulle gå helt utan ersättning de första 45 dagarna. Sedan gäller naturligtvis att ersättning betalas ut som längst under 300 dagar och han omedelbart anmäler sig som arbetssökande på arbetsförmedlingen och söker de jobb han anvisas. Om så inte sker skall hans ersättning omedelbart dras in.

Patric Svenssons fall är tragiskt, både på ett samhälleligt och ett personligt plan. På det samhälleliga eftersom det visar på att man i Sverige år 2012 inte behandlar medborgarna lika och att samhället har ett stort demokratiskt underskott. På det personliga eftersom Patric Svenssons ansträngda förhållande till alkohol länge varit känt såväl av hans partikamrater som på hans tidigare ”arbetsplats” i den akademiska världen. Här finns troligen även orsaken till att Svensson fått omfattade kritik för sitt ledarskap från anställda inom hans ansvarområden.
Vi ska i ärlighetens namn säga att Patric Svensson inom politiken oftast agerat respektfullt, vilket bl.a. tagit sig uttryck i att han är en av ytterst få politiker från Folkpartiet i Växjö som hälsar på oss i Kommunistiska partiet samt att han direkt vid rattfylleriet insåg det omöjliga i att vara kvar på sina politiska poster, därför avgick han direkt, utan trixande och utan att ta en ”time-out” så som så många andra gör i motsvarande situation. Därför hoppas vi i Kommunistiska partiet att Svensson kommer tillrätta med sina eventuella problem och vi önskar honom lycka till med besöket på arbetsförmedlingen och välkomnar honom ut i verkligehten utanför den skyddade verkstad som yrkespolitiken innebär.

Mest uppseendeväckande i denna sorglustiga historia är hur det moderata kommunalrådet Bo Frank försvar miljonrullningen till Patric Svensson. Enligt Frank måste man betala ut höga ersättningar till politikerna för att man ska kunna rekrytera kompetent folk till politiken. Man tar sig för pannan! Om det är detta som är Bo Franks budskap till växjöborna så måste han avgå med en gång – kör rattfull och säg upp dig så belönar vi dig med fyra årslöner, för att vi tycker du är kompetent. Ridå!

Vi Kommunistiska partiet kräver att Växjö kommun omgående måste genomföra en översyn av systemen med ersättningarna till politikerna. Här måste man harmoniera reglerna med dem som gäller för vanligt folk och man måste införa regler om att ersättingar inte betalas ut till politiker som gjort kriminella saker.  Vi anser även att Bo Frank ska lämna sin post, utan en enda krona i ersättning!

  • Author:
  • Filed under:

Privatiseringsvansinne inom lokalvården

  • maj 18, 2011 23:07

Ikväll kom det dystra beskedet att Växjö kommun ska konkurrensutsätta all lokalvård inom grundskolan. Planerna drevs igenom trots omfattande protester från anställda, men även från elever. Borgarna i Skol- och barnomsorgsnämnden, anförda av folkpartisten Patric Svensson, påstår att detta ska göra så att pengar frigörs till annat inom skolan. Det handlar alltså om rena nedskärningar, man vill skära ned på lokalvården för att täcka den pengabrist som sedan lång tid tillbaka råder inom Växjös skolväsende.

Städ- och kökspersonal ute på skolenheterna har skrivit insändare, protestlistor och haft protestmöten. Men våra borgare vägrar som vanligt att lyssna till sin personal och går vidare utifrån rent ideologiska och elitistiska perspektiv. Att konkurrensutsätta lokalvården kommer leda till att klassklyftorna och segregationen ökar. Nästan alla som berörs av det nu klubbade förslaget är kvinnor. De allra flesta är deltidsarbetande, många är äldre och är utslitna efter ett hårt arbetsliv. De kommer inte att klara att gå över till heltidstjänster, vilket står för dörren om privata aktörer kommer in och tar över marknaden.  Här kommer de äldre kvinnorna inte att vara attraktiva och de riskerar att slås ut från sina arbeten. Detta erkänner även Patric Svensson som säger att det kommer bli svårare för personalen att ha kombinationstjänster (dvs att man arbetar med både städ- och köksuppgifter), något som idag är vanligt ute i verksamheten.  Även det omvända kommer att ske, de privata aktörerna kommer att ha behov av anställda som endast arbetar några timmar i veckan och då riskerar några utav dagens personal att tvingas gå ned i tjänstgöringsgrad. För de privata aktörerna är vinst allt och personalens behov och rättigheter intet.

Hela förfarande är ett stort svek mot de anställda och mot oss kommuninvånare. Som vanligt drivs planerna igenom i mycket snabbt takt, utan konsekvensanalyser, arbetsmiljöhänsyn eller personalinflytande. Att konkurrensutsätta den kommunala verksamheten är djupt felaktigt men även farligt. Vi har redan sett flera skräckexempel på vad privatisering av den kommunala verksamheten leder till. Se t.ex. på Sodexo och hur de försämrat skolmaten eller på äldreboenden såsom det på Tellusvägen som vanskötts. Nu får det vara nog! Växjö ska inte vara en nyliberal experimentverkstad!

  • Author:
  • Filed under: