You are currently browsing all posts tagged with 'SFI'.

Låt all Komvux drivas i kommunal regi!

  • juli 3, 2020 00:02

Till synes som en blixt från en klar himmel meddelade Växjös styrande borgare att Komvux i kommunal regi ska läggas ned i höst. Härom veckan hade politikerna möte med rektorn för Komvux och var det inte tal om några förändringar så beskedet slog ned som en bomb bland de berörda precis inför semestern. Minst tolv lärartjänster ska nu bort. Men den som hängt med i utvecklingen inom lokalpolitiken inser snabbt att det inte är någon blixt från en klar himmel utan det är en naturlig följd av den privatiseringspolitik som de styrande borgarna med stöd av Miljöpartiet länge drivit. Resan mot denna avgrund har pågått under lång tid; medvetet och med tydliga ideologiska skygglappar styrda av Mammon.

Komvux i Växjö, omdöpt till Vuxnas lärande, lades för mer än tio år sedan ut på entreprenaddrift och sedan har bit för bit knoppats av och gjorts tillgängligt för det privata kapitalet. Idag är verksamheten konkurrensutsatt inom SFI och gymnasial vuxenutbildning. Sedan 2017 är arbetet underställd ett privatiseringsexperiment kallat auktorisationsmodellen. Där tävlar ett tjugotal utbildningssamordnare, alltså friskolekapitalister, om Komvuxelevernas utbildning och skolpeng. Det säger sig självt att en sådan anarki inte är långsiktigt hållbar; att några försöker plocka russinen ur kakan. Där är förklaringen till att den kommunala delen av Komvuxutbildningen dragits med underskott ända sedan auktorisationsmodellen infördes.

Inom Växjös vuxenutbildningen är det bland alla aktörer och bland dem med insyn känt att fusket bland de privata anordnarna är utbrett. Kommunen betalar för lärarledda lektioner när flera av utbildningssamordnarna i stället bedriver omfattande distansundervisning. Elever skrivs in på kurser på lägre nivåer än de behöver. Då kan ersättningen håvas in snabbare när genomströmningen bland eleverna ökar. Flera aktörer har struntat i att genomföra nationella prov , de använder sig av obehöriga lärare, de anställer personal på usla villkor och de sätter glädjebetyg. Detta är känt bland kommunens ansvariga, de har fått fler larmrapporter, men trots det rycker de på axlarna. Detta är konsekvensen av marknadstänkandet i skolan; destruktion och ödeläggelse. Samtidigt som det privata kapitalet räknar sina pengar.

Det moderata kommunalrådet Oliver Rosengren är arkitekten bakom utvecklingen. Han och hans samarbetskollegor offrar lärare, elever, kunskap och insyn i hur våra skattepengar används för att privata anordnare ska kunna göra vinst på våra allmänna medel som är till för eleverna och deras utveckling. Rosengren har nu även lyckats med krumbukten att försvara nedläggningen av Växjös kommunala vuxenutbildning med att han ska införa ”en på plats garanti”; att Växjö kommun ska gå in och garantera att eleverna får klassrumsundervisning när de privata aktörerna inte kan erbjuda detta. Först ska alltså Komvux läggas ned, sedan ska Komvux finnas kvar i någon sorts stand by-läge för att rycka in när de privata skolkapitalisterna inte kan erbjuda det kommunen betalar för. Komvux rektor, Mats Höglund, kommenterade detta utspel med följande syrliga kommentar: ”Det är ju inte bara att ringa in lärarna. Jag har väldig svårt att förstå det här.”

De berörda lärarna har redan protesterat och flera debattörer har påpekat det olämpliga i att lägga ned en fungerande verksamhet i coronatider när arbetslösheten stiger och lågkonjunkturen är djup. Men för vår del räcker det med att notera att Komvux betyder just kommunal vuxenutbildning, inte Frivux (”Friskolevuxenutbildning”).; det är alltså självklart att vuxenutbildningen ska skötas och drivas i kommunal regi. Kommunistiska Partiet säger, återför all vuxenutbildning i Växjö till kommunal drift.

För övrigt anser vi att Oliver Rosengren ska läggas ned kommunal regi och erbjudas en ”på plats garanti” i verkligheten. Det hade sparat åtskilliga miljoner åt Växjö kommun.

 

 

Invandringsdebatt utan alla

  • september 4, 2010 09:03

Smålandsposten utlyser idag en debatt om invandrings- och integrationspolitiken. Men debatten är bara halv eftersom alla partier inte får vara med och debattera. I kommunvalet i Växjö kandiderar nio partier, åtta av dessa debatterar invandringspolitik hos Smålandsposten, Kommunistiska partiet får inte vara med!

I dagens tidning kan man läsa om hur professorn i nationalekonomi här i Växjö, Jan Ekberg, hyllar regeringens s.k. ”arbetslinje” som vägen till integrationen. Inte konstigt för en person som arbetar åt just regeringen! Ekberg påpekar också vikten av ett arbete för att man ska kunna intregreras i samhället. Här har Ekberg rätt, men man kan inte lämna frågan med ett så öppet svar. För att att kunna integreras i samhället är språket och arbetslivet nyckeln. Därför kan man inte skära ned på SFI-undervisning och man måste agera mot arbetslösheten. Gör man inte detta blir talet om integration tomt prat. Ansvaret för att invandrare och flyktingar lär sig språket och får ett arbete kan inte läggas över på den enskilde, här skall och måste  samhället ta sitt ansvar. Växjö kommun måste använda sina pengar (443 miljoner i kassakistan just nu) till att skapa jobb genom att bl.a. bygga fler bostäder, rusta upp offentliga lokaler såsom skolor och vårdboenden. Man måste sluta skära ned på skolan och se till att de resurser som behövs finns för en god språkundervisning, vilket inkluderar en bra hemspråksundervisning. Där till kan man inte som Vänsterpartiet i Växjö döma ut kommunens tolkservice med orden att ”den överutnyttjas”. En utbyggd tolkservice i kommunens regi måste fortsätta att finnas i Växjö!

Mest avskyvärd i SMP:s debatt är Sverigedemokrateras Håkan Engman som säger att: ”de invandrare som kommit hit får gärna vara kvar om de lär sig språket. Tar man inte den chansen är jag tveksam till rätten att få vara här”. Återigen lyser Sd:s avskyvärda människosyn igenom. Vi för vår del lovar att kamp mot Sd och alla andra inhumana strömningar, som lägger problematiken på den enskilde och inte ser det som ett samhälleligt problem. Ett problem som ganska enkelt går att lösa!

  • Author:
  • Filed under: