Växjö kommun växer och i takt med det växer bristen på bostäder men även bristen på plats. Växjös lokalpolitiker har låst sig vid uppfattningen att Växjö tätort ska ha 100 000 invånare. Men hur det fysiskt ska gå till talar man inte lika ofta om. Växjö betyder ju som bekant staden vid sjöarna. Våra sjöar är en stor tillgång och ger en trevlig, vacker och naturnära inramning till vår stad, men sjöarna begränsar hur staden kan växa. Tekniska förvaltningen vill lösa problemen med den framtida stadskärnans vara genom att begränsa biltrafiken. Man hoppas folk ska åka mer buss och cykla mer om man gör det svårare att åka bil inne i Växjö centrum. Gator ska enkelriktas, andra ska stängas av för biltrafik. Detta kan vid en första anblick verka vällovligt men går man djupare in i frågan och funderar över framtiden så ter det sig inte lika vällovligt. Växjö har under lång tid varit en trivsam mindre stad med en levande stadskärna, så är det tyvärr inte längre. Mycket av handeln har flyttat ut till det opersonliga Grand Samarkand och Växjö centrum sprudlar inte längre av liv och rörelse, vår stad har blivit mer opersonlig och litet tråkigare.

Vi i Kommunistiska Partiet tycker att Växjö ska fortsätta att vara den mysiga småstaden. Vi vill att kommunen ska växa men vi tycker det är bättre om kommunens andra tätorter tillåts växa så att glappet mellan centralorten och kommunens övriga orter inte blir så markant. Ett ökat byggande, främst i form av hyresrätter, borde ske i Gemla, Lammhult, Rottne, Braås, Åryd, Ingelstad etc. Detta kombinerat med ytterligare satsningar på kollektivtrafiken skulle göra Växjö kommun bättre rustad för framtidens människor. Redan idag går det tåg mellan Gemla och Växjö och här kanske den första större satsningen på ett byggande utanför Växjö tätort borde ske? Här borde man även satsa på att bygga en ny cykelväg som sträcker sig ända ut till universitet. En urbanisering av Växjö kommun är inte önskvärd utan en långsiktig klimatsmart samhällsbyggnad kräver att man värnar och utökar grönområdena inne i Växjö, att man inte luckrar upp och försämrar strandskyddet samt att man ser kommunen som en helhet. 100 000 invånare i Växjö tätort kan inte vara ett självändamål.