Efter valdagen för fyra år sedan fick vi i Kommunistiska partiet polisanmäla sabotage i fem vallokaler. Detta eftersom våra valsedlar där avlägsnats, slängts eller blandats ihop med andra partiers valsedlar. Växjö kommun har tagit detta problem på allvar och till årets val tagit fram valsedelställ till samtligas valsedlar samt entydliga riktlinjer för vad som gäller för handhavandet med valsedlarna.

 Överlag har det i årets val i Växjö kommun fungerat bättre än vid förra valet. Dock måste några saker påpekas.  Enligt vad som hittills framkommit har Kommunistiska partiets valsedlar avlägsnats från en vallokal – i förskolan Björken. Tyvärr har även valförrättarna/röstmottagarna i flera vallokaler varit dåligt insatta i de regler som gäller. Därför har det rått oordning i flera vallokaler samt att partibeteckningarna inte varit synligt då man inte monterat ihop valsedelställen ordentligt. I några vallokaler har dessutom valsedelsutdelare tillåtits inne i vallokalerna, vilket inte är tillåtet. I några vallokaler har det varit mycket folk och därför trångt. Följden av detta har blivit att de som ska ta valsedlar har haft folk i ryggen och därför inte kunnat överblicka alla valsedlar. Några vallokaler är dessutom mindre lämpliga att använda eftersom de är för små. I t.ex. vallokalen ”Panncentralen” har valsedlarna legat på två bord i två olika rum. Noterbart är också att Moderaterna inte respekterat vallagen och under morgonen satt upp sina valplakat i direkt anslutning till flera vallokaler på Teleborg.

Vi kan konstatera att årets val genomförts på ett bättre sätt än valet 2006, men samtidigt att det finns mycket att förbättra.