Valdagen närmar sig med stormsteg. Här i Växjö finns vi som ett alternativ och givetvis uppmanar vi dig att rösta på oss i kommunvalet här i Växjö. Det behövs en vänsterröst i kommunen och ett oppositionsparti som tar fighten med de försoffade partierna som idag sitter där. Kommunistiska partiet i Växjö står redo att axla denna roll.

Vi ställer som bekant inte upp i årets riksdagsval. Vi erkänner öppet att vi idag är för små för att göra detta, framförallt  är vi för små ekonomiskt; det kostar för mycket att kandidera i riksdagsvalet. Som parti ger vi ingen uppmaning att rösta på något speciellt parti i riksdagsvalet, men vi uppmanar dig att INTE rösta på den borgerliga alliansen. Vi säger rösta bort borgarna från regeringsmakten! Fyra år av ökade klasskillnader är nog. Fyra år där man sparkat på sjuka, pensionärer och arbetslösa är nog. Fyra år med fortsatt massarbetslöshet är nog. Fyra år med ökad krigshets i form av krigsinsatsen i Afghanistan och smyganslutning till NATO är nog. Fyra år med privatiseringar och utförsäljningar är nog. Fyra år där man gynnat det enskilda och privata på det allmänna och gemensammas bekostnad är nog.

Vi säger rösta bort borgarna i riksdagsvalet! Detta blir indirekt en uppmaning att rösta på de rödgröna, men vi har mycket stor förståelse för dem som i riksdagsvalet röstar blankt eller inte alls i brist på ett tydligt vänsteralternativ. Men lokalt finns detta vänsteralternativ. Därför uppmaninar vi dig att dela på rösterna. Man behöver givetvis inte rösta på samma parti i alla tre valen (kommun, landsting och riksdag), så dela på rösterna –  rösta på Kommunistiska partiet i kommunvalet i Växjö. Valets rödaste röst!