You are currently browsing all posts tagged with 'rösta'.

Rösta är en rättighet, men ingen skyldighet

  • september 13, 2010 10:29

Sista valveckan har startat och jakten på rösterna hårdnar. I helgen ordnades ännu en debatt i Växjö. Denna gång av projektet ”ditt fria val” och Växjö kommun. Återigen var inte Kommunistiska partiet inbjuden att delta i debatten. Projektet ”ditt fria val” syftar tillatt få folk att gå och rösta och därför är man ute i s.k. invandrarområden för att försöka få upp valdeltagandet. Det viktiga är att gå och rösta säger man. Men här är det viktigat att framhålla att i en demokrati har man rätt att få rösta, men man har ingen skyldighet att göra det. Ser man inget alternativv bland de partier som ställer upp så är man i sin fulla rätt att rösta blankt eller att avstå från rösta helt. Alltfler väljer troligen detta i riksdagsvalet eftersom det saknas ett tydligt vänsteralternativ i detta val. I kommunvalet här i Växjö ser det dock helt anorlunda ut eftersom Kommunistiska partiet kandiderar här. Debatten i lördags hölls i Arabyområdet, ett område där Kommunistiska partiet är stort med över 4% av rösterna (vilket gör oss till ett större parti än både Folkpartiet och Kristdemokraterna). Att då inte bjudna in Kommunistiska partiet till denna debatt är ytterst märkligt och ger väljarna en falsk bild av verkligheten. Ännu mer anmärkningsvärt är att Växjö kommun var en av arrangörerna till denna debatt. Demokratin i Växjö är verkligen halv. Gör den hel genom att rösta in ett verkligt oppositionsparti i kommunfullmäktige i Växjö nästa söndag – Kommunistiska partiet.

Rösta bort alliansen – dela på rösterna!

  • september 12, 2010 15:00

Valdagen närmar sig med stormsteg. Här i Växjö finns vi som ett alternativ och givetvis uppmanar vi dig att rösta på oss i kommunvalet här i Växjö. Det behövs en vänsterröst i kommunen och ett oppositionsparti som tar fighten med de försoffade partierna som idag sitter där. Kommunistiska partiet i Växjö står redo att axla denna roll.

Vi ställer som bekant inte upp i årets riksdagsval. Vi erkänner öppet att vi idag är för små för att göra detta, framförallt  är vi för små ekonomiskt; det kostar för mycket att kandidera i riksdagsvalet. Som parti ger vi ingen uppmaning att rösta på något speciellt parti i riksdagsvalet, men vi uppmanar dig att INTE rösta på den borgerliga alliansen. Vi säger rösta bort borgarna från regeringsmakten! Fyra år av ökade klasskillnader är nog. Fyra år där man sparkat på sjuka, pensionärer och arbetslösa är nog. Fyra år med fortsatt massarbetslöshet är nog. Fyra år med ökad krigshets i form av krigsinsatsen i Afghanistan och smyganslutning till NATO är nog. Fyra år med privatiseringar och utförsäljningar är nog. Fyra år där man gynnat det enskilda och privata på det allmänna och gemensammas bekostnad är nog.

Vi säger rösta bort borgarna i riksdagsvalet! Detta blir indirekt en uppmaning att rösta på de rödgröna, men vi har mycket stor förståelse för dem som i riksdagsvalet röstar blankt eller inte alls i brist på ett tydligt vänsteralternativ. Men lokalt finns detta vänsteralternativ. Därför uppmaninar vi dig att dela på rösterna. Man behöver givetvis inte rösta på samma parti i alla tre valen (kommun, landsting och riksdag), så dela på rösterna –  rösta på Kommunistiska partiet i kommunvalet i Växjö. Valets rödaste röst!

  • Author:
  • Filed under: