You are currently browsing all posts tagged with 'romer'.

Moderat värdegrund avslöjas när tiggare bespottas

  • augusti 11, 2014 11:31

Joacim Benes förlorar alla sina politiska uppdrag för Moderaterna och uppdraget som ordförande i RFSL-Kronoberg efter att på Facebook kallat tiggare för parasiter och uttalat sig nedvärderande om romer.  Att moderater uttalar sig nedvärderande om invandrar har vi tyvärr sett alltför många exempel på de senaste åren. I takt med SD:s ”framgångar” anpassar sig övriga politiker till deras agenda och förskjuter gränsen för vad man får och bör säga. Vi har med förvåning sett hur Bo Frank och den nyblivne moderaten René Jaramillo uttryckt sig om invandingen och ”invandringsproblematiken” i Växjö kommun (se tidigare inlägg i denna blogg) och vi minns alla hur Moderaterna utmärkte sig i SVT:s s.k. valstugereportage inför valet 2002.

Joacim Benes verkar inte ha velat avsäga sig sin uppdrag frivilligt men Moderaterna inser att det är politiskt omöjligt att ha kvar honom och därför har man tvingat honom att avsäga sig sina uppdrag, vilket är rätt och riktigt. Dock har man inte sagt någon om höstens kommunala valsedel där Benes står på plats nr 50 och således om en månad kan få nya uppdrag för Moderaterna.

Vad som dock mest förvånar oss i denna affär är inte att en moderat uttrycker sig på detta sätt, för denna nedvärderande människosyn verkar vara legio i detta parti som sätter utslagning och ökade klassklyftor högt upp på sin politiska agenda. Det som är förvånande är att RFSL:s ordförande uttycker sig på detta sätt. Medlemmar i RFSL har under lång tid utsatts för hån och förakt från stora grupper i samhället som inte kunnat acceptera människor för de dem är. Som engagerad i RFSL borde Joacim Benes har stora kunskaper och vida erfarenheter om detta, men tyvärr visar hans uttalande att han inget lärt och inte förstått. Vi hoppas att detta är en engångsföreteelse från en enskild inom RFSL så att de kan fortsätta med sitt viktiga arbete.

  • Author:
  • Filed under:

Har Bo Frank blivit rasist?

  • april 8, 2013 19:25

Det kan synas väl provocerande att ha en rubrik som lyder ”har Bo Frank blivit rasist” men de senaste månaderna har det hänt så mycket märkliga saker runt Växjös moderata kommunalråd Bo Frank att frågan måste ställas. Idag på den romska internationella dagen (8 april) stoppade Bo Frank på eget bevåg den romska flaggan från att hissas utanför kommunhusets entré. Fastighetsbolaget VÖFAB hade ordnat och givit klartecken till det hela men på utsatt tid i morse stod den romska delegationen där och fick vänta i sin ensamhet.
Bo Frank motiverar sitt agerande med att ”det är bara nationsflaggor som vi hissar”, men detta stämmer inte med verkligheten för häromåret hissades Prideflaggan utanför kommunhuset. Så man undrar hur Bo Frank ska ha det eller handlar det helt enkelt om godtycke från hans sida?

Bo Frank har det senaste halvåret i allt skarpare ordalag kritiserat den svenska invandringspolitiken, något som bl.a. Sverigedemokraterna uppmärksammat och använt. Bo Franks uttalanden används nu flitigt av SD:are för att angripa regeringen i allmänhet och den svenska invandringspolitiken i synnerhet. Kommunalråd Frank bryr sig för egen del inte om detta utan all kritik rinner av honom som vattnet av en gås. Efter migrationsminister Tobias Billströms groda om att ”blonda och blåögda inte gömmer flyktingar” gick Bo Frank ut och försvarade Billström och gav därmed såväl smygrasister som öppna rasister ytterligare vatten på sin kvarn.

Bo Frank har blivit allt mer maktfullkomligt och tror att han kan göra som han själv tycker i alla frågor. Vid förra kommunfullmäktigemötet uppmanade han t.ex. kristdemokraten Lena Johannesson att gå hem från mötet för att hon tänkte rösta emot borgaralliansens förslag om att sälja ut fler hyreslägenheter och var och varannan vecka uttalar sig och agerar Frank på ett sätt som inte kan tolkas på annat sätt än att han har en nedvärderande syn på invandrare och minoriteter. Bo Frank har mycket att förklara, så mycket att vi inte tror att han kan göra det. Därför uppmanar vi honom att avgå! Och vi uppmanar Moderata samlingspartiet att vidta disciplinära åtgärder mot denne alltmer inbillat envälde furste.