Kommunpolitikerna i Växjö höjer nu sina redan höga löner. Att själv bestämma om sina egna lönepåslag är få förunnat och därför får nu de ledade politikerna i Växjö: Bo Frank (M), Gunnar Elm (C) och Charlotta Svanberg (S) löneökningar på 12 – 14%. Vilka andra grupper i samhället fick det vid den senaste löneöversynen? Bo Frank får nu en månadslön på drygt 61 000. I Växjö kommun är det många lokalpolitiker som blivit rika på politiken. Förra året betalade Växjö kommun ut ersättningar och arvoden med: 620 562 kr (Bo Frank), 579 024 kr (Gunnar Elm), 579 024 (Charlotta Svanberg), 380 580 kr (Nils Fransson (FP)), 251 724 kr (Daniel Hagberg (MP)), 369 419 kr (Rene Jaramillo (KD)). Även vänsterpartisterna berikar sig på detta system; Anders Mårtensson fick förra året 370 112 kr av kommunen och Örjan Mossberg fick 247 520 kr.  Skattepengar gick även till Sverigedemokraternas Samuel Älgemalm med 116 537 kr varav 99 427 kr var ett arvode som gruppledare för att Älgemalm varit gruppledare över sig själv. Notera att dessa siffror gäller för varje år!

Hela systemet med att politikerna i samhället är en klass för sig, undantagen från övriga löntagares villkor är bestickande. Detta är en form av korruption och ökar klyftan mellan politiker och vanligt folk. Detta system måste bort!

I de tre senaste valen i Växjö har vi i Kommunistiska partiet som enda parti drivit frågan om att politikerna ska leva under samma villkor som alla andra. Man ska inte kunna berika sig på politiken och därför är vårt krav att inga förtroendeuppdrag ska ge mer än en genomsnittlig arbetarlön. Ett krav som fördes fram redan under Pariskommunens dagar 1871 och som alltjämt borde vara vägledande för de som representerar folket i en vald församling.