Joacim Benes förlorar alla sina politiska uppdrag för Moderaterna och uppdraget som ordförande i RFSL-Kronoberg efter att på Facebook kallat tiggare för parasiter och uttalat sig nedvärderande om romer.  Att moderater uttalar sig nedvärderande om invandrar har vi tyvärr sett alltför många exempel på de senaste åren. I takt med SD:s ”framgångar” anpassar sig övriga politiker till deras agenda och förskjuter gränsen för vad man får och bör säga. Vi har med förvåning sett hur Bo Frank och den nyblivne moderaten René Jaramillo uttryckt sig om invandingen och ”invandringsproblematiken” i Växjö kommun (se tidigare inlägg i denna blogg) och vi minns alla hur Moderaterna utmärkte sig i SVT:s s.k. valstugereportage inför valet 2002.

Joacim Benes verkar inte ha velat avsäga sig sin uppdrag frivilligt men Moderaterna inser att det är politiskt omöjligt att ha kvar honom och därför har man tvingat honom att avsäga sig sina uppdrag, vilket är rätt och riktigt. Dock har man inte sagt någon om höstens kommunala valsedel där Benes står på plats nr 50 och således om en månad kan få nya uppdrag för Moderaterna.

Vad som dock mest förvånar oss i denna affär är inte att en moderat uttrycker sig på detta sätt, för denna nedvärderande människosyn verkar vara legio i detta parti som sätter utslagning och ökade klassklyftor högt upp på sin politiska agenda. Det som är förvånande är att RFSL:s ordförande uttycker sig på detta sätt. Medlemmar i RFSL har under lång tid utsatts för hån och förakt från stora grupper i samhället som inte kunnat acceptera människor för de dem är. Som engagerad i RFSL borde Joacim Benes har stora kunskaper och vida erfarenheter om detta, men tyvärr visar hans uttalande att han inget lärt och inte förstått. Vi hoppas att detta är en engångsföreteelse från en enskild inom RFSL så att de kan fortsätta med sitt viktiga arbete.