You are currently browsing all posts tagged with 'resurser'.

Osund chefskultur på gymnasiet

 • oktober 16, 2013 13:30

Återigen gör ledningen för gymnasieskolorna i Växjö bort sig. Denna gång är det förvaltningschefen Johan Harryson som köpt in lyxiga kavajer till sig och skolledarna för över 41 000 kr. Det handlar om 20 st kavajer där styckpriset är mellan 1998 kr och 2298 kr.

Att kommunens skolor ständigt får minskade resurser är väl känt men att man göder de som befinner sig i beslutsfattande positioner kanske inte är lika känt. Så kommenterar den ansvarige politikern René Jaramillo det inträffade med orden ”jag har inte tyckt att det varit något fel. I kommunen köper man massor med grejer, till exempel resväskor. Så jag har sett det som att det ingår i representationspaketet”. Vi ser alltså att det inte bara handlar om kläder utan uppenbarligen även om väskor som politiker och höga tjänstemän låter skattebetalarna bekosta åt dem. Vem vet vad som mer döljer sig bakom Jaramillos ”massor med grejer”. Här är det pappren på bordet som gäller. Redovisa alla inköp!

De minskade resurserna i skolan har överförs till personliga privilegier hos beslutsfattarna. Det är skamligt, ömkligt och vittnar om ett förakt för de längre ned i hierarkin. Hur många av kommunens vanliga anställda har som löneförmån att få arbetskläder av kommunen? Hur många av kommunens vanliga anställda har arbetskläder där styckpriset är över 2000 kr? Vi säger att måttet är rågat. Lundsbergaren Johan Harryson måste nu avgå! Han har visat att under hans vingar är inte skola, utbildning, kvalité och resurser prioriterat utan omorganisationer, en växande chefsorganisation och en osund ledarkultur som gynnar huvudet på kroppens bekostnad. Det hela påminner om en klassisk överklassmentalitet.

Gymnasienämndens ordförande René Jaramillo måste ta avstånd från kavajinköpen och be om ursäkt för sina uttalanden i denna fråga. Gör han inte det bör även han avgå! För övrigt anser vi att skolan behöver tillföras mer resurser, till eleverna, inte till cheferna!

Tillägg 1301017
Kavajhistorien har kommit upp på riksnyheterna och fått flera uppföljande artiklar. I radions P4 kunde man höra en minst sagt pressad förvaltningschef passa på journalistens frågor.

Efter att nu mer har blivit känt om den ansvarige politikerns agerande och uttalande under denna affär (dvs René Jaramillo) skärper vi nu våra krav på honom. Vi instämmer helt i en av kommentarerna till denna affär från Smålandspostens hemsida: ”uppseendeväckande är den ansvarige politikerns uttalande. René Jaramillo verkar tycka att det är kommunens uppgift att tillhandahålla kläder, väskor och ”en massa grejer”. Sådana politiker är direkt skadliga för samhället och för förtroende till beslutsfattare. Därför borde René Jaramillo gå och representera någon annan!” Väl formulerat där!

Idag har det även blivit känt att rektorerna på Teknikum kommer bära de omstridda kavajerna på lördagens Öppet Hus. Man undrar hur de tänker här egentligen? Har de ingen förståelse alls för det som hänt och vad det innebär? De borde ju ha den goda smaken att inte bära dessa kavajer.  Eller är de utsatta för påtryckningar uppifrån, att de måste bära dem? Förvaltningschef Johan Harryson sparkade ju rektorn på denna skola förra läsåret och har nu infört en organisation där han själv har huvudansvaret för Teknikum.

 • Author:
 • Filed under:

Dumsnåla borgare vill förkorta skolåret

 • oktober 8, 2013 21:52

Borgarna i Växjö går på med sin nedskärningspolitik. Nu vill man minska antalet skoldagar i grundskolan från 180 till 178 för att spara pengar. Man kan vid en första anblick tycka att det inte är så mycket att orda om, vad gör två skoldagar hit eller dit? Men när man funderar lite mer över vad denna neddragning representerar så borde man bli desto upprörd och protestera högljutt.
Borgarna har under lång tid sparat in på den kommunala verksamheten i Växjö kommun, skolan har tyvärr varit ett mycket populärt nedskärningsobjekt och det är mot denna bakgrund planerna på färre skoldagar ska ses. Borgarna säger sig kunna spara 800 000 kr på två färre skoldagar genom att man slipper kostnaderna för skolmat och skolskjuts. Återigen visar man att man ser elever och utbildning som en kostnad och inte som en tillgång.
Växjö har sedan gammalt ett rykte om sig att vara en skolkommun, men detta rykte är betydligt överdrivet. Om kommunen nu minskar antalet skoldagar i grundskolan från dagens 180 till 178 så lägger man sig på den lägsta nivå som lagen föreskriver. Hade lagen inte stoppat borgarna så hade de säkerligen föreslagit ännu färre skoldagar.
Skola och utbildning är en investering i framtiden, både för den enskilde och för samhället. Skola och utbildning är inte mervärdesskapande utan kommer alltid att kosta pengar och måste så få göra. Skola och utbildning ska styras av behovet inte av utgiftstak och budgetslaveri.
Kommunerna ser skolan som en påfrestande utgiftspost och kommunaliseringen har medfört att vi i dagens Sverige inte har en likvärdig skola. Därför måste staten ta över ansvaret för skolan och en statlig enhetsskola införas.
Borgarnas förslag om att förkorta skolåret i Växjö kommun är så dumt att man häpnar över att de överhuvudtaget för fram det. Skolan behöver mer resurser för att kvalitén ska kunna bibehållas. Skolan behöver ännu mer resurser för att kvalitén ska kunna höjas. Det enda skolan behöver mindre av är borgerlig skolpolitik!

Tillägg 131009
Det är positivt att gymnasienämnden gått åt andra hållet och utökat antalet skoldagar för gymnasieeleverna från 178 till 180 st. Men samtidigt reser detta frågor om hur den borgerliga alliansen i Växjö kommun fungerar. Vilken kommunikation och vilken samsyns finns inom partierna och mellan partigrupperna? Frågorna är många, svaren är få.

Vi vill även passa på att instämma i den kritik som kommer från Lärarnas Riksförbund – signalen blir att ”okay vi kan skära lite till på skolan”.

 • Author:
 • Filed under:

När enfald går före mångfald

 • mars 26, 2013 11:49

En av Växjös skolkapitalister vill nu bygga ytterligare en skola i Växjö, detta trots att elevkullarna har blivit mindre och trots att friskolorna nu stadigt tappar elever.
Bengt Eriksson, som driver Karl-Oskarskolan, vill nu starta en grundskola för idrottselever på Arenastadsområdet. Kommunens politiker oroas med rätta av detta, för hur ska det gå med de kommunala skolorna när kapitalisten Bengt Eriksson vill plocka russinen ur kakan och hur blir det med byggandet av den nya Bergundaskolan i den planerade stadsdelen Bredvik?

För Bengt Eriksson är det lätt, han säger rakt ut att ”kommunen kan skippa Bredvik”. Här visar Eriksson sin cyniska inställning, en inställningen som enbart handlar om att tillskansa sig själv fördelar och rikedom. Han har inget som helst till övers för samhällsperspektivet eller för alla elevers lika rätt till utbildning. Eriksson hoppas tjäna pengar på barns drömmar om en framtida idrottskarriär på elitnivå, men hur många barn i 10-årsåldern kan göra detta val? Ett val som innebär att man i tidig ålder ska välja den idrott man ska satsa på i stället för att prova på andra sporter och låta lekglädjen stå i centrum. Detta val innebär även mer träning på skoltid, men vad som ska minskas eller tas bort av den traditionella skolgången säger Bengt Eriksson inget om. För ingen inbillar väl sig att han ska locka elever till sin skola med utökad undervisningstid och mer resurser till eleverna?

Bengt Eriksson är en skojare som äventyrar en likvärdig skola och som förstör för Växjö kommuns invånare. Han individualistiska agerande syftar bara till att han ska kunna berika sig själv och på detta sätt blir planerna på en ny friskola i Växjö enfaldigt på mångfaldens bekostnad.

Läsarna bör för övrigt känna till att Bengt Eriksson flera gånger hamnat i konflikter med de kommuner han startat och planerat starta skolor i. Han har bråkat om pengar med Ljungby kommun och dragit sig ur en planerad skolsatsning i Gislaved när kommunen blev för ifrågasättande. Här i Växjö var Karl-Oskarskolan inte klar när den startade för några år sedan, varför eleverna de första veckorna hade undervisning utomhus. Eriksson hade då dessutom mage att kräva extra anslag av Växjö kommun på 60% för ”merkostnader”  för att han renoverat sina lokaler. Ett agerande som i det närmaste var utpressning men som kommunens politiker stod emot.
Om Bengt Eriksson så gärna vill hålla på med skolor borde han sätta sig själv på skolbänken och plugga pedagogik och kommunal förvaltning!

 • Author:
 • Filed under:

Förskolekaos när långsiktighet saknas och budgetslaveri råder

 • november 27, 2012 20:41

Situationen för Växjö kommuns förskolor har under en längre tid varit ett sorgebarn. Politikerna har alltför länge endast sett till nuet och varit antingen totalt okunniga om framtiden och/eller blinda inför det budgetslaveri som numer råder inom den offentliga förvaltningen till följd av EU:s direktiv och tvångströjor. Nu har situationen återigen aktualiserats genom att femåringarna på nybyggda Pilbäckens förskola på norr ska tvingas flytta in i en paviljong på en intilliggande parkeringsplats. Orsaken är den akuta platsbrist som råder på förskoleplatser i kommunen, inte bara på norr utan i flera stadsdelar. T.ex. saknas 100 platser i Öjaby/Räppe/Gemla, där man i flera års tid akutöppnat en källarlokal efter årsskiftet för att till sommaren stänga densamma. På norr går man nu en annan väg genom att tvinga bort femåringarna från sin förskola för att ge plats till de ettåringar som står i kön.

Situationen är olustig, ovärdig och djupt beklaglig. Givetvis måste samhället, i detta fall Växjö kommun, tillhandahålla samhällsservice så att kommuninvånarna kan sköta sina jobb. Budgetslavarna påstår att man inte kan bygga fler förskolor eller utöka antalet platser permanent för att årskullarna under vissa år är mindre. Ett sådant resonemang är världsfrånvänt och inhumant, det är behoven som måste komma i första rummet, inte att det kostar pengar. 

Politikerna i Växjö kommun måste även lära sig att se till behoven över tid och inte bara i nuet. Vi minns med bävan hur det gick till för fyra år sedan när man trots omfattande protester från föräldrarna stängde den välfungerande 91:ans förskola på I11-området med hänvisning till att det fanns för många platser, för att mindre än ett halvår senare ”upptäcka” att det fanns en mycket stor brist på förskoleplatser. Då akutöppnades tre förskolor, bl.a. i baracker samt uppmanade en privat kristen förskola som flyttat in i 91:an gamla lokaler att öppna en extra avdelning.
Växjö kommun måste ta ett helhetsgrepp över förskolesituationen i kommunen, där man ser till behoven, lyssnar till föräldrarna och personalen samt inte minst satsar erforderliga resurser så att kvalité, trygghet och långsiktighet garanteras! 

Personalen på Pilbäckens förskola har nu började ordna protester mot situationen och via en facebookgrupp protesterar man mot platsbristen och de allt större barngrupperna. På mindre än ett dygn har denna grupp fått 1300 medlemmar. Bra! Stå på er, ni har vårt fulla stöd!

För övrigt anser vi att barngrupperna är för stora och att det finns för lite personal ute i verksamheten. Att öka personaltätheten inom Växjö kommuns förskolor vore dels bra för både barnen och personalen ur ett pedagogiskt perspektiv och dels vore det bra ur ett samhällsperspektiv, för det minskar arbetslösheten och ökar skatteinkomsterna.

 • Author:
 • Filed under:

En gymnasieskola utan lärare?

 • januari 21, 2012 14:26

Den fråga som just nu är allra mest aktuell inom Växjös lokalpolitik är gymnasieskolan. Alliansen har med stöd av oppositionen beslutat om att minska de tre kommunala gymnasieskolornas budget med 12,9 miljoner. Men både beslut och hur ansvariga politiker och tjänstemän skött frågan har kritiserats och mötts av protester från lärarkår och skolledare. Frågan har blivit allt mer infekterad och i veckan skrev 58 lärare på Teknikum en mycket skarp debattartikel i Smålandsposten. Man riktade hård kritik mot gymnasienämndens ordförande Rene Jaramillo (KD) för hans arroganta ledarstil och hans nedvärderande syn på lärarna.
Dagen efter kallade Jaramillo till ett möte med lärarna, på vilket han bad om ursäkt för hur han uttryckt sig samtidigt som han enligt SMP gjorde en pudel och tog tillbaka flera av sina uttalanden. Senare förnekade Jaramillo på sin twitter att han gjort en pudel…

I dagens SMP kan man läsa en insändare från 41 lärare på Kungsmadskolan som uttrycker sitt stöd för kollegorna på Teknikum och ifrågasätter de planerade besparingarna. I samma tidning intervjuas Växjös Gud fader själv, Bo Frank. Han uttrycker sitt stöd för Jaramillo och ondgör sig över lärarnas agerande. Bo Frank säger också att han inte kommer att skjuta till några extra pengar ur kommunens välfyllda kassakista. Ideologiska skygglappar går alltså för Frank före den ödmjuka inställningen att inse de negativa effekterna som de egna besluten medför. Här uppvisar både Frank och Jaramillo ett förakt för kommuninvånarnas bästa och för bildningsidealet.

Hela situationen med hur man hanterar skolfrågorna i Växjö kommun visar på en stor okunskap om skola och utbildning. När Rene Jaramillo uttalar sig nämnar han aldrig ordet kunskap. Han rabblar bara upp ett väl inövat mantra om att man måste ha en budget i balans, att det inte är fråga om neddragningar i budgeten utan om en ny ”budgetteknik” och att de neddragningar som görs är någon annans fel (här skyller han ömsom på staten och ömsom på personalen i skolan).

Politiker som endast ser till kamerala intressen och vägar att se behoven kan inte och ska inte vara ansvariga för skolan. Rene Jaramillo har för länge sedan förbrukat sitt förtroende och måste lämna sin post som ansvarig för gymnasieskolan. Han har redan planerat att göra det, men först om några år, för denne man är en karriärist av guds nåde. Redan när han kom till Sverige från Chile 2001 deklarerade han för sina landsmän att han skulle bli riksdagsman!…

Växjö kommun har under det senaste decenniet skurit ned på resurserna till skolan i allmänhet och gymnasiet i synnerhet nästan varje år (i 8 av 10 budgetar). Nu kan skolledarna inte länge utföra dessa nedskärningar via ”osthyvelprincipen” utan nu har det gått så långt att lärare kommer sägas upp och hela inriktningar på skolorna måste läggas ned. Nu finns det inga speciallärare, kuratorer, SYV:are, skolsystrar eller administrativ personal kvar att skära bort. Dessa grupper har men redan minimerat bortom anständighetens gräns. Inte heller kan gruppstorlekarna i klassrummen öka mer för det finns inte fysiskt plats för fler i klassrummen.
Borgarna i Växjö kommun låter påskina att man satsar på skolan. Ett mer bedrägligt förfarande får man leta efter!
Vi Kommunistiska partiet säger att ungdomars behov av kunskap och utbildning måste komma i första hand. Skolorna måste ges de resurser som behövs för att kunna bibehålla kvalitén i utbildningen. Kunskap och utbildning är en mänsklig rättighet, inte något som man ska se som en besparingsmöjlighet. Skolan måste helt enkelt få kosta pengar.
Därför gäller nu:

* Stoppa neddragningarna på gymnasieskolorna – återför de 12,9 miljoner som man nu berövat dem!
* Utred behovet av extraresuser på skolorna så att t.ex. elever i behov av särskilt stöd får detta.
* Växjös skolpolitiker måste uttala en konkret vision för skolpolitiken i kommunen, en vision där kunskap och inte budget står i centrum.
* Rene Jaramillo måste avgå!

Dessutom uttrycker vi vårt fulla stöd till alla de lärare som nu tar ett stort ansvar för skolan och våra ungdomars rättigheter. Stå på er!

Fp gör skillnad på människor!

 • maj 3, 2011 15:20

Folkpartiet i Växjö vill nu göra om vår kommun för att locka till sig rika och köpstarka pensionärer. Torgny Klasson (Fp)  ser rika pensionärer som lockande och priorterad grupp,  som köper ett dyrt boende och som inte är lika sjuka som andra mindre bemedlade äldre och därför vill han locka dem till Växjö. Detta skulle även generera mer skattepengar till kommunen via skatteutjämningssystemet.

Hela denna tanke är upprörande. Man kan inte göra skillnad på människor, speciellt inte pensionärer som efter ett väl utfört yrkes- och arbetsliv ofta är utelämnade till slumpen om deras hemkommun valt att satsa på det offentliga eller ej. Och ingen kan i förväg veta vad ålderdomen bär med sig, i form av sjukdomar och särskilda behov. Växjö kommun ska vara en kommun för alla och det man ska satsa extra resurser på är de svaga och mest utsatta i samhället. Hit hör inte överklasspensionärer. Växjö borde i stället satsa på fattigpensionärerna, som kommer att bli alltfler tillföljd av det nya pensionssystemet. Där finns ju bland annat en inbyggd broms som gör att pensionerna inte räknas upp i takt med inflationen och konsumentprisindex. En riktig satsning på pensionärerna i Växjö skulle innebära ökat personaltäthet inom omsorgen, bättre kommunikationer, bättre mat och miljö på våra äldreboenden, bättre tillgång till kommunal hemtjänst och hemhjälp samt ökade resurser till rehabilitering inom sjukvården.

Folkpartiets förslag är unket och gör skillnad på människor; fast å andra sidan är det väl just det som Folkpartiet brukar göra. De bedriver ju en politik för ökade klassklyftor i vårt land och nu visar detta sig tyvärr även i Växjö!

 • Author:
 • Filed under: