Sista valveckan har startat och jakten på rösterna hårdnar. I helgen ordnades ännu en debatt i Växjö. Denna gång av projektet ”ditt fria val” och Växjö kommun. Återigen var inte Kommunistiska partiet inbjuden att delta i debatten. Projektet ”ditt fria val” syftar tillatt få folk att gå och rösta och därför är man ute i s.k. invandrarområden för att försöka få upp valdeltagandet. Det viktiga är att gå och rösta säger man. Men här är det viktigat att framhålla att i en demokrati har man rätt att få rösta, men man har ingen skyldighet att göra det. Ser man inget alternativv bland de partier som ställer upp så är man i sin fulla rätt att rösta blankt eller att avstå från rösta helt. Alltfler väljer troligen detta i riksdagsvalet eftersom det saknas ett tydligt vänsteralternativ i detta val. I kommunvalet här i Växjö ser det dock helt anorlunda ut eftersom Kommunistiska partiet kandiderar här. Debatten i lördags hölls i Arabyområdet, ett område där Kommunistiska partiet är stort med över 4% av rösterna (vilket gör oss till ett större parti än både Folkpartiet och Kristdemokraterna). Att då inte bjudna in Kommunistiska partiet till denna debatt är ytterst märkligt och ger väljarna en falsk bild av verkligheten. Ännu mer anmärkningsvärt är att Växjö kommun var en av arrangörerna till denna debatt. Demokratin i Växjö är verkligen halv. Gör den hel genom att rösta in ett verkligt oppositionsparti i kommunfullmäktige i Växjö nästa söndag – Kommunistiska partiet.